Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

Zapisz się do newslettera
Ważne teraz

Risk Advisory – ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

Risk Advisory – ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

Premiera Raportu Made in Poland 2024

Premiera Raportu Made in Poland 2024

Raport BEAS – potencjał biznesowy Lublina

Raport BEAS – potencjał biznesowy Lublina

ESG w ALTO – Ewa Solarz pokieruje nową linią biznesową

ESG w ALTO – Ewa Solarz pokieruje nową linią biznesową

[ALERT ALTO]: Projekt zmian w podatku od nieruchomości coraz bliżej – co wiemy dzisiaj?

Wczoraj Rada Ministrów ogłosiła założenia do projektu ustawy wprowadzającej zmiany w podatkach lokalnych, w tym najważniejsze zmiany dotyczące podatku od nieruchomości. Określone zostały kierunki zmian w tym zakresie, co pozwala nam lepiej zrozumieć przyszłą nowelizację.

Oto najważniejsze z nich:

1. Nowe definicje budowli i budynku:

 • Nowe, niezależne definicje, bez odwołań do Prawa budowlanego ani innych ustaw.
 • W ustawie pojawi się załącznik z listą obiektów kwalifikowanych jako budowle – kluczowy dla zakresu przyszłego opodatkowania.
 • Celem jest stabilizacja przepisów i unikanie wpływu zmian w Prawie budowlanym i innych ustawach na podatek od nieruchomości.
 • Zmiany mają wyeliminować obecne wątpliwości dotyczące kwalifikacji prawno-podatkowej niektórych obiektów (np. silosy, zbiorniki czy elewatory), prawdopodobnie uznając je za budowle.
 • Doprecyzowane zostaną zasady opodatkowania obiektów kompleksowych (np. stacje paliw) i niejednorodnych (np. stadiony).
 • Ministerstwo dąży do zachowania maksymalnego możliwego fiskalnego statusu quo w skali kraju – niektórzy podatnicy oraz gminy mogą zatem zyskać, a inni – stracić w zależności od nowych definicji oraz rodzaju majątku.
 • Co istotne i ciekawe, Ministerstwo Finansów dopuszcza możliwość pomocniczego uwzględnienia dotychczasowego dorobku orzeczniczego sądów administracyjnych w zakresie opodatkowania budowli i budynków. To nie musi być dobra informacja – ten dorobek jest zmienny, niejednolity i to właśnie on często wprowadzał zamieszanie dotyczące opodatkowania.

 

2. Opodatkowanie garaży wielostanowiskowych w budynkach mieszkalnych:

 • Garaże będą opodatkowane według stawki właściwej dla budynków mieszkalnych, niezależnie od statusu prawnego w księdze wieczystej.
 • To dobra wiadomość dla właścicieli mieszkań, inwestorów i deweloperów.

 

3. Infrastruktura kolejowa:

 • Wyłączenie zwolnienia z podatku dla infrastruktury kolejowej obejmującej grunty, budynki i budowle wchodzące w skład terminala towarowego, z mocą wsteczną, czyli od 1 stycznia 2024 r.

 

4. Infrastruktura lotnicza:

 • Zwolnienie z podatku będzie ograniczone tylko do gruntów zajętych przez budynki i budowle na terenach lotnisk publicznych.

 

5. Instytuty badawcze:

 • Zwolnienie z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego będzie miało dotyczyć tylko gruntów o użytku rolnym będących w posiadaniu instytutów badawczych.
 • Celem jest wyeliminowanie możliwości korzystania ze zwolnienia podatkowego przez instytuty badawcze w przypadkach niewykorzystywania nieruchomości do realizacji zadań podstawowych.

 

Podsumowując, zmiany w podatku od nieruchomości przyniosą wiele istotnych nowości, na które warto zwrócić uwagę. Teraz należy poczekać na projekt ustawy, ponieważ, jak to często bywa, diabeł tkwi w szczegółach. Istotna będzie w nim nowa definicja budowli wraz z treścią załącznika, o której nadal wiadomo za mało. Projekt powinien zostać opublikowany w wakacje, a te są tuż za rogiem.

Zespół naszych ekspertów jest do Państwa dyspozycji, aby zapewnić wsparcie w bezpiecznym przejściu przez tę nowelizację.

Zespół do zadań specjalnych: ALTO Litigation Team

Zespół do zadań specjalnych, czy właściwie, zgodnie z oficjalnym nazewnictwem, Zespół Postępowań Podatkowych w ALTO, to szóstka specjalistów, którym niestraszne są żadne batalie. W sporach z organami oraz podczas kontroli z determinacją i mocą autorskich pomysłów reprezentują podatników potrzebujących zwalczyć niekorzystne dla nich decyzje czy interpretacje! Jak się okazuje, organy podatkowe nie zawsze mają rację, a z ich decyzjami da się walczyć skutecznie. Wymaga to jedynie odpowiednich narzędzi i podejścia.

Brzmi jak mission impossible? Czasem tak bywa, ale nasz zespół Tax Litigation na co dzień udowadnia, że nie ma dla nich rzeczy niemożliwych, a na jego czele stoją dwaj doświadczeni managerowie: Łukasz Kalisz (adwokat, doradca podatkowy) i Dominik Niewadzi (doradca podatkowy) wspierani przez czterech konsultantów: Macieja Matłoka, Marka Kortałę, Marcina Gliszczyńskiego i Maksymiliana Skurzaka.

 

ALTO Litigation team zespół sporów postępowań podatkowych Gdański Business Center GBC biurowiec

 

 


Tax Litigation – co to właściwie znaczy?

Szeroko pojęte kontrole i spory podatkowe, którymi zajmuje się nasz Zespół, to nie tylko imponujące procesy, ale również bardziej przyziemne kontrole podatkowe czy te dotyczące składek ZUS, postępowania egzekucyjne i zabezpieczające, oraz te niezbyt przyjemne, dotyczące odpowiedzialności karnej skarbowej. To też odzyskiwanie nierzadko spektakularnych, wielomilionowych (!) kwot podatku, który z różnych względów został nadpłacony. Bywa, że wiąże się to również z walką w temacie niepoprawnie nałożonych, wielomilionowych kar. A ponieważ praktyka organów bywa różna i nie zawsze jednolita, w razie wątpliwości co do prawidłowego modelu postępowania zespół niejednokrotnie wspiera też klientów ALTO w uzyskaniu interpretacji indywidualnych czy opinii zabezpieczających, które mają niebagatelne znaczenie w razie późniejszych komplikacji.

Nie mniej istotne jest również zapobieganie sporom – nierzadko klient poszukuje wsparcia jeszcze na etapie, kiedy potrzebuje zabezpieczyć swoją pozycję podatkową na przyszłość. Odpowiednie rozpoznanie ryzyk podatkowych, które mogą wystąpić w działalności klienta, pozwala wtedy na dopasowane opracowanie procedur i ułożenie szeroko pojętej funkcji podatkowej. To działanie natomiast znacząco zwiększa bezpieczeństwo przy zarządzaniu tym obszarem, a nawet umożliwia skorzystanie z instrumentów związanych ze współpracą z organami.

 

Nieszablonowe myślenie w praktyce

Jeśli jednak już do sporu z organem dojdzie, zespół Tax Litigation w ALTO reprezentuje klientów w toku kontroli, w postępowaniach sądowych i administracyjnych, niejednokrotnie przełamując – wydawałoby się, że utrwaloną już – niekorzystną dla podatników – linię orzeczniczą czy interpretacyjną. Często przyczynia się do jej powstania w precedensowych sprawach, gdy przepisy są nowe, a praktyka orzecznicza nie została w ogóle wcześniej wypracowana. W takich sytuacjach lata procesowego doświadczenia i umiejętność myślenia wbrew utartym schematom, „out-of-the-box”, procentują szczególnie wyraźnie. Tym bardziej, że wpływają tym samym niejednokrotnie na sytuację licznych i znaczących grup podatników – od osób fizycznych po międzynarodowe korporacje.

Ich przykładów nie brakuje, a poniżej prezentujemy kilka z tych najciekawszych.

 

 • Pierwszym case study może być reprezentacja klienta w arcyciekawym postępowaniu związanym z limitowaniem kosztów usług niematerialnych na podstawie art. 15eustawy o CIT. Niezbyt korzystna interpretacja podatkowa sprawiła, że klient był zobowiązany do rozpoznania na poziomie „centrali” przychodów powiązanej spółki, jednocześnie nie mając prawa do zaliczenia w wyniku podatkowym wszystkich kosztów. Efektywnie ponosił więc ciężar ekonomiczny na biznesowej obecności w Polsce. Nieszablonowe podejście do tematu szybko jednak zaprocentowało. Nie kwestionując podejścia w zakresie kwalifikacji odrębnej spółki jako zakładu, nasz zespół wykazał, że limitowanie nabywanych od niej usług jest całkowicie nie na miejscu. Argumenty, poparte mocnymi dowodami, były na tyle przekonujące, że nadpłatę organ zwrócił nawet bez konieczności wdawania się w spór. Autorska koncepcja i działania zespołu sprawiły, że ostatecznie model działalności klienta w Polsce okazał się ekonomicznie uzasadniony.

 

 • Choć interpretacje indywidualne z założenia mają zapewniać podatnikom pewność, że ich działania nie zostaną zakwestionowane, zdarzają się sytuacje, kiedy organy odmawiają im mocy ochronnej. Niekiedy skutkuje to nie tylko np. odmową zwrotu dziesiątek milionów nadwyżki VAT, ale nawet nałożeniem kilkumilionowych sankcji – w tak kuriozalnej, a zarazem trudnej sytuacji, konieczne jest wsparcie eksperta. W prowadzonej przez nasz zespół sprawie działania organu podważone zostały już na poziomie WSA, a następnie potwierdzone na etapie NSA, który oddalił skargę kasacyjną Dyrektora IAS. Główną konkluzją jest to, że wbrew praktyce niektórych organów istnieje jednak pewna granica wymogów co do opisu stanu faktycznego w składanym przez podatnika wniosku o interpretację. Mianowicie musi być w nim wskazane tylko to, co jest istotne z perspektywy dokonania wykładni przepisów, zaś aby podważyć moc ochronną interpretacji organ powinien wskazać konkretnie, że inny opis faktycznie przyczyniłby się do innej oceny prawnej. W tym przypadku nasi eksperci udowodnili, że nie miało to miejsca: a więc organy nie miały jakichkolwiek podstaw, aby podważyć moc ochronną interpretacji.

 

 • Postępowania karne skarbowe lubią tylko organy skarbowe i niektórzy doradcy – z perspektywy podatnika nie ma w nich nic przyjemnego. Jedna ze spraw wygranych przez naszych ekspertów dowiodła, że możliwe jest przeciwdziałanie nagminnemu nadużywaniu prawa karnego w sprawach podatkowych, co jest niebywałym problemem tworzonym przez polskie organy podatkowe. Te bardzo często wszczynały bowiem postępowania karne w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia podatkowego bez żadnego konkretnego powodu. Zaś uzyskanie przez zespół ALTO w prowadzonej dla klienta sprawie korzystnego wyroku i zmuszenie organu podatkowego do przyznania się do popełnienia nadużyć pokazuje, że tego typu negatywne zjawisko może i powinno być kwestionowane.

 

 • Czy podatnik jest uprawniony do skorygowania stawki podatku od towarów i usług od sprzedaży konsumenckiej udokumentowanej paragonami? Zdaniem organów – nie. Zdaniem zespołu Tax Litigation – owszem. Optymistyczne podejście do sprawy zaowocowało tym, że na poziomie postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (NSA) argumentacja organów całkowicie upadła, a Sąd zgodził się z nami, że nie ma przeszkód, aby podatnicy korygowali ewidencję sprzedaży paragonowej. Wywalczone przez nasz zespół rozstrzygnięcie jest istotne tak naprawdę nie tylko dla klienta, ale dla wszystkich podmiotów prowadzących sprzedaż detaliczną. W sytuacji bowiem, gdy np. zastosowano zbyt wysoką stawkę VAT, organy nie powinny uniemożliwiać im skorzystania z prawa do korekty podatku.

 

 • Kolejną z przełomowych spraw ostatnich lat, w których Tax Litigation team miał okazję wykazać się nieszablonowym podejściem, było wsparcie na etapie sporu przed organami podatkowymi, a także przed sądem, spółek, które postanowiły wspólnie deklarować podatek i koncentrować się w ramach podatkowej grupy kapitałowej (PGK). Problem pojawił się jednak w zakresie rozliczania strat podatkowych – co do zasady, można rozliczyć ją w ciągu 5 kolejnych lat. Prawo to zostało jednak zakwestionowane przez polskie organy podatkowe. Na szczęście dla klienta i dzięki pionierskiej argumentacji opartej na całym szeregu ściśle powiązanych ze sobą czynności – tj. wykładni przepisów ustawy o CIT, wykładni językowej, analizie systemowej oraz analizy historycznej przepisów, w połączeniu z argumentacją dotyczącą zakazu dyskryminacji podatników – roszczenia klienta zostały w pełni uznane przez sąd, a spółka odzyskała nadpłatę. Wyrok ten jednoznacznie potwierdził uprawnienie, z którego grupy kapitałowe nigdy wcześniej nie mogły skorzystać. A rozliczenie strat z lat ubiegłych może przynieść znaczące oszczędności!

 

Takie przykłady oczywiście można mnożyć. Jednak z uwagi na często niejawny i poufny charakter prowadzonych przez naszych ekspertów spraw, trudno jest chwalić się nimi na co dzień. Nie zmienia to jednak faktu, że w batalii z organami podatnik nie zawsze stoi na straconej pozycji. Mając u boku wsparcie nie tylko wykwalifikowanych, ale i potrafiących myśleć nieszablonowo specjalistów, nawet sprawy, które wydają się być z góry przegrane, mogą obrócić się na korzyść dla podatnika.

W ALTO na co dzień wspieramy w tym zakresie zarówno przedsiębiorstwa rodzinne, średniej wielkości firmy, jak i międzynarodowe koncerny i wielkie grupy kapitałowe. Zdajemy sobie jednocześnie sprawę z tego, że uzyskane rozstrzygnięcia mają bezpośredni wpływ nie tylko na sytuację naszych klientów, ale nierzadko na cały rynek i pozycję tysięcy, jeśli nie milionów podatników. I choć postępowania podatkowe czy spory sądowe ciągną się nierzadko latami, ich zakończenie często przynosi wiele satysfakcji. Aby tak było, w każdym przypadku stawiamy na w pełni zindywidualizowane podejście do sprawy i jak najefektywniejsze wsparcie od jak najwcześniejszych etapów wsparcia.

 

 

 

 

 

 

 

ESG w ALTO – Ewa Solarz pokieruje nową linią biznesową

Zrównoważony rozwój i ESG, dzięki dobrowolnym działaniom firm i regulacjom, zagościły na stałe w biznesowej rzeczywistości – bez względu na branżę i specyfikę działalności. Jesteśmy przekonani, że zrównoważony rozwój i działania w obszarze ESG to nie tyko regulacje, czy przejściowy trend – to absolutna konieczność wynikająca z elementarnej odpowiedzialności.

Dlatego ALTO rozszerza swoją ofertę tworząc nową linię biznesową poświęconą w pełni tematom ESG, na czele której stanie Ewa Solarz.

Ewa obejmuje rolę Partnerki Zarządzającej w ALTO i będzie odpowiedzialna za rozwój oraz działalność operacyjną nowej linii biznesowej ALTO, skupionej na doradztwie w zakresie zrównoważonego rozwoju i ESG. Stanie na czele zespołu, który będzie realizował projekty z tego obszaru na rzecz obecnych oraz przyszłych klientów ALTO. Ewa jest uznaną ekspertką w obszarze zrównoważonego rozwoju oraz ESG, a przed dołączeniem do ALTO kierowała zespołem realizującym usługi doradcze w obszarze ESG w jednej z polskich firm doradczych. Swoją wiedzą i doświadczeniem doradzała firmom z różnych branż, w tym bankowej, ubezpieczeniowej, farmaceutycznej, energetycznej, paliwowej i gazowej, transportowej, nieruchomościowej i spożywczej. Wspierała także sektor organizacji pozarządowych. Prowadziła liczne dialogi z interesariuszami oraz szkolenia z zakresu zrównoważonego rozwoju – głównie regulacji CSRD/ESRS, odpowiedzialnej konsumpcji, śladu węglowego, ekonomii społecznej i innych – a przez wiele lat także projekty związane z odpowiedzialną konsumpcją i ekonomią społeczną w ramach założonej przez siebie fundacji.

Ewa Solarz ESG w ALTO small photo

Dlaczego ESG jest ważne?

Ścieżka zrównoważonego rozwoju biznesu (ESG) jest nieunikniona zarówno ze względu na zmianę klimatu i bezpośredni wpływ na nasze otoczenie oraz naszą przyszłość, jak i regulacje, które z dużą intensywnością wprowadzają nowe obowiązki dla biznesu.

Duże zainteresowanie inwestorów, regulatorów oraz instytucji finansowych kwestiami ESG zmienia rzeczywistość biznesową. Przesuwa punkt ciężkości z kwestii jedynie ekonomicznych na te związane ze zrównoważonym rozwojem – w szczególności dotyczące środowiska i klimatu, ale także ładu korporacyjnego i oddziaływania na społeczeństwo ze szczególnym uwzględnieniem praw człowieka w całych łańcuchach wartości.

Doradztwo w zakresie ESG

W ramach doradztwa ESG w ALTO będziemy wspierać klientów m.in. w analizie podwójnej istotności zgodnej z wymogami CSRD, opracowywaniu oświadczeń dotyczących zrównoważonego rozwoju (również wynikających z wymogów dyrektywy SFDR), tworzeniu strategii ESG, kalkulacji śladu węglowego i tworzeniu strategii dekarbonizacji zgodnych z wymogami SBTi, a także w stałej obsłudze ESG (w formie outsourcingu). Naszym celem jest tworzenie wartości dla naszych klientów i wywieranie trwałego pozytywnego wpływu na organizację wewnątrz oraz w jej otoczeniu.

Bardzo cieszę się z możliwości wspólnego rozwijania ALTO. Liczę na to, że dzięki połączeniu kultury organizacyjnej ALTO, jej doświadczenia w doradztwie dla wielu branż z moim doświadczeniem w zakresie zrównoważonego rozwoju i chęci tworzenia zrównoważonych rozwiązań dla klientów, będziemy mieli szansę dostarczać najwyższej jakości usługi szerokiemu gronu odbiorców. Widzę wielką wartość i potencjał w możliwości wspierania biznesu w tzw. projektach crossowych, zwłaszcza w kontekście ESG, jak również niedawno utworzonej linii biznesowej Risk Advisory” – mówi Ewa Solarz, Partnerka Zarządzająca ESG w ALTO.

Widzimy ogromne zainteresowanie firm wsparciem w tematach związanych ze zrównoważonym rozwojem. Wiele z nich jest już zaawansowanych w działaniach na rzecz ESG. Jeszcze więcej z nich stawia lub będzie stawiało w tym zakresie pierwsze kroki. Większość będzie potrzebować wsparcia doradczego – od wstępnych analiz gotowości do raportowania poprzez strategie, działania dekarbonizacyjne, raportowanie zgodne z CSRD oraz innymi wytycznymi itd. Naszym priorytetem, bez względu na zakres wsparcia, pozostaje dostarczanie najwyższej jakości usług. Jednocześnie w ALTO bardzo mocno wierzymy w to, że wszyscy musimy brać odpowiedzialność za przyszłość – przyszłość naszego bezpośredniego otoczenia, jak i tego dalszego – zarówno w kontekście społecznym, jak i środowiskowym. Jesteśmy przekonani, że liderzy biznesu powinni być również liderami działań w tym kluczowym obszarze. Cieszę się, że zespół ALTO jest gotowy ich w tym wspierać” – dodaje Kamil Lewandowski, Chief Growth Oficer w ALTO.

 

 

Martyna Langa wzmacnia zespół TP w ALTO

Rosnące zapotrzebowanie na usługi z zakresu cen transferowych wymaga również stałego wzmacniania zespołu. Dlatego do praktyki TP w ALTO w roli Managera dołączyła Martyna Langa, posiadająca bogate doświadczenie w realizacji projektów dla największych międzynarodowych oraz polskich grup kapitałowych. Na co dzień wspiera ona w szczególności klientów z takich branż jak FMCG, healthcare and wellness oraz energetyka i nieruchomości.

Dołączenie Martyny to element długofalowej strategii ALTO i wyraz nieustannego doskonalenia i rozwijania kompetencji wewnętrznych. Jesteśmy przekonani, że jej wiedza oraz doświadczenie w zakresie cen transferowych przyczynią się do wzmocnienia naszej pozycji na rynku oraz umożliwią nam jeszcze lepsze wsparcie klientów w złożonych zagadnieniach.

Cieszymy się, że możemy powitać nowego członka zespołu ekspertów ds. cen transferowych. Stała rozbudowa wewnętrznych kompetencji pozwala nam na oferowanie coraz bardziej kompleksowych i innowacyjnych rozwiązań, co jest kluczowe w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym.

Martyna ma szerokie doświadczenie w realizacji wielu międzynarodowych i niestandardowych projektów, co świetnie wpasowuje się w nasze potrzeby. Personalnie dołączenie Martyny do zespołu TP w ALTO to dla mnie najlepszy upward feedback i wyraz zaufania, miałyśmy bowiem już okazję ze sobą pracować przez wiele lat w innej organizacji, i to osiągając liczne sukcesy” – komentuje Aneta Grzyb, doradca podatkowy i adwokatka stojąca na czele zespołu Transfer Pricing.

„Dołączenie do ALTO to dla mnie znaczny krok w rozwoju kariery zawodowej w obszarze cen transferowych, z którymi związana jestem od 2017 roku. Zarówno wartości firmy, jak i strategia jej rozwoju są spójne z moim rozumieniem docelowego miejsca pracy i były dla mnie ważne z perspektywy podjęcia decyzji o dołączeniu do ALTO. Szczególnie doceniam, że zespół złożony jest z naprawdę wyspecjalizowanych ekspertów, od których można się wiele nauczyć, a także doświadczonych liderów. Uważam, że dopiero tworząc odpowiednio zgrany zespół można świadczyć usługi najwyżej jakości dla klientów. Nie wątpię, że tak właśnie będzie w ALTO, szczególnie, że z Anetą w przeszłości zrealizowałyśmy już wspólnie niejeden projekt” – komentuje swoje dołączenie Martyna Langa, Managerka w zespole TP w ALTO.

 

martyna langa

 

Martyna w toku swojej kariery zawodowej realizowała liczne projekty z zakresu compliance – w tym przygotowywała analizy porównawcze i analizy cen transferowych – restrukturyzacji, negocjacji uprzednich porozumień cenowych (jedno- oraz dwustronnych), jak również kontroli podatkowych z zakresu cen transferowych. Uczestniczyła też w projektach dotyczących audytu polityk cen transferowych, jak również projektowaniu rozliczeń wewnątrzgrupowych.

W podatkach pracuje od 2016 roku, kiedy to zaczęła karierę w jednej z warszawskich kancelarii podatkowych, a od 2017 roku zdobywała doświadczenie w firmie tzw. „Wielkiej Czwórki”. Martyna ukończyła studia „Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne” w Szkole Głównej Handlowej oraz „Ekonomię i Zarządzanie” w NEOMA Business School.

[WEBINAR ALTO]: Ceny transferowe – gorący temat nie tylko na lato

Wakacje tuż, tuż! Błękitne niebo, gorące słońce i piękna pogoda zachęcają do tego, by ruszyć w podróż lub po prostu odpocząć po okresie wytężonej pracy.

Co więcej, ustawodawca oszczędził nam w tym roku istotnych zmian w podatkach. Niestety już za chwilę ten idylliczny obraz lata przykryją pierwsze liście jesiennych obowiązków, w tym tych związanych z raportowaniem cen transferowych.

Czy jednak rok bez zmian również może być wyzwaniem? Naszym zdaniem taki czas to idealna okazja nie tylko do przeglądu dotychczas stosowanych modeli cen transferowych, ale również dostosowania ich do panujących warunków rynkowych. Bo przecież sporo się działo w ostatnim czasie!

 • O czym należy pamiętać w kontekście raportowania cen transferowych za rok 2023?
 • Czy stosowana w roku 2023 polityka cen transferowych sprawdziła się?
 • Czy będzie ona również odpowiednia dla roku 2024?

Odpowiedzi na te i inne pytania udzielimy w trakcie bezpłatnego webinarium, na które zapraszamy w środę, 12 czerwca 2024 r. o godzinie 10:00.

 

Podczas spotkania poruszymy następujące zagadnienia:

 • Jak wygląda obecny harmonogram obowiązków związanych z cenami transferowymi?
 • Dlaczego 2023 rok jest nazywany rokiem benchmarkowym i o czym musimy w związku z tym pamiętać?
 • Co się zmieniło w podejściu do cen transferowych, czyli przegląd najnowszego orzecznictwa i ocena jego wpływu na podejście do rozliczeń wewnątrzgrupowych.

Zachęcamy do rejestracji i udziału w webinarium.

Event ALTO Wine & Tax – czyli o podatkach przy winie!

Czy da się rozmawiać o podatkach w luźnej atmosferze, a do tego smakując najlepsze rodzaje win? Oczywiście! Ale tylko w ALTO…

W jeden z ciepłych, majowych wieczorów, a dokładnie 15 maja 2024 roku mieliśmy przyjemność ugościć naszych klientów, partnerów biznesowych oraz przyjaciół na wyjątkowym evencie ALTO: Wine & Tax. Let’s talk business after hours ALTOgether w restauracji Concept 13 w centrum Warszawy. Zorganizowany został pod patronatem merytorycznym ACCA Poland oraz patronatem medialnym Focus on Business.

Podczas pierwszej części wydarzenia szereg ekspertów z ALTO w lekkiej formule omówił najgorętsze tematy związane m.in. z KSeF, raportowaniem JPK CIT, podatkiem minimalnym, podatkiem u źródła, ulgami podatkowymi, cenami transferowymi, podatkiem od nieruchomości oraz zmianach w PIT i ZUS dla kadry zarządzającej. Do kadry prelegentów dołączył również Paweł Stasiaczyk z PROTECTO Brokers, a Arkadiusz Lewandowski z Altera zaprezentował technologiczne rozwiązanie wspierające firmowe finanse. Cały panel poprowadzili Wiktor Doktór z ProProgressio oraz Aleksandra Bońkowska z ALTO.

Część networkingowa, której towarzyszyły wyśmienity bufet oraz selekcja wspaniałych win, zapewniła naszym gościom okazję to nawiązania nowych kontaktów i wzmocnienia istniejących relacji. Czas umiliła nam także muzyka na żywo w wykonaniu zespołu The Spell, który uświetnił nasze wydarzenie już nie pierwszy raz. Rozmowy w kuluarach trwały do późnych godzin, a dyskusje wcale nie koncentrowały się tylko na tematach podatkowych.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za tak liczne przybycie, Państwa obecność i zaangażowanie sprawiły, że ten wieczór należał do niezwykle udanych! Mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli spotkać się ponownie.

A teraz przeżyjmy to jeszcze raz…

 

 

Premiera Raportu Made in Poland 2024

Polska jest kluczowym rynkiem dla rozwoju branży produkcyjnej, dlatego też po raz kolejny, we współpracy z JLL, Hays oraz Polską Agencją Inwestycji i Handlu (PAIH), ALTO współtworzyło raport Made in Poland.

 

Raport Made in Poland swoją tematyką obejmuje sektor produkcji przemysłowej.

Przeanalizowano w nim aspekty otoczenia biznesowego, rynek pracy, regulacje prawne i podatkowe. Dodatkowo autorzy omówili możliwości uzyskania dotacji i korzyści płynące z programów wsparcia publicznego. Zaprezentowali także trendy na rynku nieruchomości wraz ze zróżnicowanymi opcjami nabycia i wynajmu.

W raporcie Made in Poland opisany został szereg biznesowych korzyści wynikających ze strategicznego położenia Polski w Europie. Polska, będąc kluczowym węzłem europejskiej sieci transportowej, systematycznie ulepsza swoje drogi i koleje, umożliwiając połączenia z większością stolic europejskich. Warto zauważyć, że w 2023 roku łączna przepustowość piętnastu największych portów kontenerowych w Europie wyniosła 79,7 miliona TEU (w okresie od stycznia do września), a port w Gdańsku odpowiadał za 3% tego wyniku. Polska ma także możliwość skorzystania z inicjatywy „nowego jedwabnego szlaku”, który łączy Europę z Chinami przez sieć kolejową, co stwarza szansę na wzmocnienie jej roli jako kluczowego centrum dystrybucyjnego dla producentów z Chin i innych krajów Azji

 

Na jakie wsparcie mogą liczyć inwestorzy w Polsce?

W 2023 roku Polska osiągnęła najwyższy w historii poziom inwestycji zagranicznych, z czego 7,4 miliarda EUR przypadło na inwestycje realizowane przy profesjonalnym wsparciu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Producenci inwestujący w Polsce mają dostęp do różnorodnych form wsparcia finansowego zarówno z funduszy krajowych, jak i Unii Europejskiej. Możliwości te obejmują atrakcyjne dotacje rządowe i finansowanie dla projektów niskoemisyjnych, programy współfinansowane przez UE, a także ulgi i zwolnienia podatkowe dedykowane określonym sektorom.

Polska „Konstytucja dla biznesu”, czyli przepisy regulujące prowadzenie działalności gospodarczej, tworzy sprzyjające warunki dla przedsiębiorców. W ostatnim czasie skoncentrowano się na zgodności z prawem UE, cyfryzacji aktów prawnych i procesów sądowych. Dodatkowo poczyniono znaczne postępy w obszarze e-administracji. Polski system podatkowy jest rozwijany w oparciu o międzynarodowe standardy, w tym wytyczne OECD, oraz cechuje się dynamiczną cyfryzacją i ujednoliceniem sprawozdawczości, jak np. e-fakturowaniem i raportowaniem SAF-T. Dodatkowo, lokalne prawo podatkowe oferuje różne zachęty dla innowatorów, a Polska stała się jednym ze światowych liderów w efektywnym stosowaniu ulg podatkowych na badania i rozwój.

 

W ostatnich latach rząd kładł silny nacisk na cyfryzację i automatyzację rozliczeń podatkowych. Wiąże się to oczywiście z pewnymi wyzwaniami dla firm, ale w dłuższej perspektywie zapewnia również większą wydajność i wartość dla biznesu.” mówi Tobiasz Dolny, Partner & Tax Advisor, ALTO.

 

Premiera raportu miała miejsce 23 maja 2024 r. w Centrum Prasowym Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Dla nieobecnych lub chętnych przeżyć to jeszcze raz, poniżej publikujemy nagranie.

Raport można pobrać na stronie madeinpoland.report

 

 

Risk Advisory – ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

Zespół ALTO codziennie pracuje nad tym, żeby dostarczać coraz większą wartość klientom oraz by zakres naszej oferty był jak najbardziej adekwatny w relacji do zmieniających się realiów biznesowych. Dążąc do tego nie tylko wzmacniamy istniejące kompetencje, ale również budujemy nowe.

Realizując konsekwentnie przyjętą w 2023 roku strategię, poszerzamy zakres swojej oferty i powołujemy w ramach ALTO do życia kolejną linię biznesową – Risk Advisory, na której czele stanie dr Marcin Domagała.

doktor Marcin Domagała risk advisory ALTO sesja biznesowa

Marcin Domagała to doświadczony lider, którego dotychczasowa kariera wiodła od świata naukowego do świata biznesu. Od modeli pętlowej kwantowej grawitacji i wychowania studentów, do modelowania ryzyka finansowego i ubezpieczeniowego w instytucjach finansowych. Jego ekspertyzę potwierdza szereg zrealizowanych projektów w zakresie Solvency II, IFRS 17, ilościowego modelowania wpływu ryzyk ESG na finanse przedsiębiorstw oraz matematycznego modelowania ryzyk finansowych, obejmujących ryzyka stopy procentowej, kredytowe, operacyjne oraz inflacyjne.

Związany zawodowo również z obszarami data science i AI. Należy do nielicznego grona ekspertów w dziedzinie komputerów kwantowych, zarówno od strony ich pozytywnego wykorzystania, jak i rodzących się zagrożeń kwantowych związanych z bezpieczeństwem danych.

Zespół prowadzony przez Marcina będzie wspierał klientów ALTO poprzez dostarczanie narzędzi technologicznych oraz analiz umożliwiających skuteczną identyfikację, pomiar i zarządzanie ryzykiem. Skupimy się na budowaniu rozwiązań dostosowanych do standardów raportowania konkretnych branż i firm – bez względu na to, jak specyficzne by nie były.

„Risk Advisory to nie tylko nowe, unikalne kompetencje, które pozwolą nam jeszcze lepiej wspierać klientów ALTO. Zespół prowadzony przez Marcina to również wyraz tego, jak uważnie patrzymy w przyszłość zwracając szczególną uwagę na rosnące wykładniczo znaczenie rozwiązań technologicznych w biznesie. To nowe przedsięwzięcie stanowi bardzo ważny krok na drodze rozwoju ALTO, zgodnie z założeniami przyjętej w ubiegłym roku strategii. Na koniec mogę obiecać, że to niejedyne nowości na pokładzie ALTO – w najbliższych tygodniach zakomunikujemy otwarcie kolejnej linii biznesowej” – mówi Kamil Lewandowski, Chief Growth Officer w ALTO.

Podstawowe prawo ekonomii mówi, że zysk jest premią za ryzyko. Dlatego ryzyko jest obecne we wszystkich rodzajach działalności gospodarczej. Sukces w dużej mierze zależy od umiejętności jego identyfikacji, mierzenia i podejmowania odpowiednich środków mitygujących. W ramach Risk Advisory będziemy pomagać naszym klientom w modelowaniu ryzyka oraz zapewnieniu zgodności z wszelkimi regulacjami. Analiza danych klienta wzbogacona o dane pochodzące od zewnętrznych źródeł (3rd party data) pomogą lepiej zrozumieć źródła ryzyka i dostrzec potencjalne możliwości.
Dzięki naszym kompetencjom i doświadczeniu pomożemy firmom i organizacjom, które tego potrzebują, dostosować się do dynamicznie zmieniającego się otoczenia biznesowego”
– komentuje dr Marcin Domagała, Managing Partner w Risk Advisory, ALTO.

 

 

Prawo.pl: Program Współdziałania będzie kontynuowany

Jak pisze Prawo.pl, Ministerstwo Finansów zapowiada kontynuację i rozszerzenie Programu Współdziałania, czyli współpracy firm z organami skarbowymi. Ma być otwarty dla grup kapitałowych i średnich firm. W ciągu blisko czterech lat pilotażu wzięło w nim udział 12 spółek, dla których korzyścią jest m.in. mniejsza liczba kontroli. Według ekspertów, mimo iż idea jest bardzo dobra, to dla przedsiębiorców zniechęcające mogą wysokie koszty oraz szereg dodatkowych i nie zawsze jasnych dla nich obowiązków.

Temat dla serwisu komentuje nasz ekspert – Dominik Niewadzi, Manager & Doradca Podatkowy – jak mówi, w programie warto poprawić kilka kwestii.

– Idea jest słuszna, ponieważ Program Współdziałania przewiduje korzyści zarówno dla podatnika, jak również, systemowo także dla organów podatkowych. To dobrze, że program wszedł w życie. Niska liczba uczestników nie jest zaskoczeniem, bo od początku można się było spodziewać, że nie będzie to program masowy ze względu na wysoki próg wejścia oraz moce przerobowe organów podatkowych. Warto jednak poprawić kilka kwestii. Chodzi przede wszystkim o przejrzystość wymogów stawianych podatnikom. Obecnie firmom, które byłyby potencjalnie zainteresowane trudno może być określić, jakie konkretnie wymagania będą musieli spełnić, przystępując do programu, i jak wysokie koszty będą musieli w związku z tym ponieść. To właśnie niejasne wymogi i wysokie koszty mogą być czynnikiem zniechęcającym. Drugim takim czynnikiem jest generalny brak zaufania między podatnikami i organami podatkowymi, który od dawna obserwujemy w relacjach między dwoma stronami. W efekcie przedsiębiorcy mają często wątpliwości co do tego, jakie korzyści z uczestnictwa w programie uzyskają w praktyce. Dlatego tak ważna jest dalsza edukacja odnośnie korzyści programu i pozytywne wnioski z praktyki od podatników już w nim uczestniczących  – mówi.

Jak wyjaśnia, jednym z kluczowych warunków, który przedsiębiorca musi spełnić, aby aplikować do Programu Współdziałania, jest wdrożenie w swoim przedsiębiorstwie tzw. ram wewnętrznego nadzoru podatkowego. Chodzi o zbiór procedur zapewniających prawidłowe wypełnianie obowiązków podatkowych i kontrolę nad ich realizacją. Powinny być one dostosowane do sytuacji danego przedsiębiorcy i opierać się m.in. na ocenie ryzyka podatkowego, związanego z konkretną działalnością.

Poziom kosztów przystąpienia do programu zależy od konkretnej firmy, w tym od przyjętych przez nią procedur compliance. Jeśli procesy te nie są na wystarczająco wysokim poziomie, to firma będzie musiała ponieść wyższe wydatki. Można ogólnie założyć, że spółka przystępująca do Programu Współdziałania musiałaby w praktyce ponieść koszty od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych – dodaje.

[ALERT ALTO]: Projekt ustawy o KSeF w Sejmie

Jak już informowaliśmy, zgodnie z ostatnimi zapowiedziami Ministerstwa Finansów obligatoryjne stosowanie Krajowego Systemy e-Faktur (KSeF) ma wejść w dwóch fazach:

 • 1 lutego 2026 r. – dla tzw. dużych podatników, tj. takich, u których wartość sprzedaży w 2025 r. przekroczy 200 mln zł;
 • 1 kwietnia 2026 r. – dla pozostałych podatników.

Ministerstwo poinformowało, że powyższe terminy mają zostać wprowadzone w dwóch różnych ustawach. Projekt pierwszej z nich wpłynął do Sejmu 2 maja. Główna zmiana objęta projektem to oczywiście przesunięcie terminu wejścia w życie KSeF z 1 lipca 2024 r. na 1 lutego 2026 r. – od tej daty podatnicy mają obligatoryjnie wystawiać faktury ustrukturyzowane.

Projekt zakłada ponadto, że 1 sierpnia 2026 r. zakończy się okres przejściowy. Oznacza to, że od tego dnia obowiązywać będą kary pieniężne za wystawienie faktury z pominięciem KSeF. Pojawi się również obowiązek podawania numeru KSeF w płatnościach.

Co istotne, projekt zakłada, że podatnicy zwolnieni, którzy dotychczas nie musieli wystawiać faktur ustrukturyzowanych w okresie przejściowym, będą musieli wystawiać je już od 1 lutego 2026 roku.

W związku z brakiem opublikowania projektu uwzględniającego fazowanie wejścia w życie obowiązkowego e-fakturowania, pojawiają się wątpliwości, czy faktycznie dojdzie do wydłużenia czasu na przygotowanie się do nowych obowiązków dla podatników, którzy nie przekroczyli kryterium przychodowego. Wątpliwości potęguje fakt, że w uzasadnieniu do projektu nie wskazano, że jest to część większej noweli zakładającej dwa terminy wejścia w życie obowiązkowego KSeF. Czyżby Ministerstwo chciało się w ten sposób wycofać z niedawno składanych deklaracji? Fazowanie wejścia w życie KSeF było jednym z pomysłów najbardziej krytykowanych przez przedstawicieli biznesu podczas serii konsultacji dotyczących KSeF, więc nie dziwiłoby, gdyby Ministerstwo chciało ostatecznie zrezygnować z tej koncepcji.

Jedno jest pewne – od KSeF nie ma odwrotu, a dotychczasowe wysiłki poczynione w celu dostosowania fakturowania do nowych wymogów nie poszły na marne.

Zmiany w KSeF dotyczą głównie kwestii technicznych i terminów. Przesunięcie wejścia w życie KSeF należy potraktować jako dodatkowy czas na przygotowanie organizacji do zmian. Jeśli jeszcze nie rozpoczęli Państwo procesu przygotowywania swoich firm na e-fakturowanie, albo chcą Państwo sprawdzić, czy wprowadzone zmiany są zgodne z wymogami i zapewnią z nimi zgodność, zapraszamy do kontaktu.