Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

Zapisz się do newslettera
Ważne teraz

Risk Advisory – ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

Risk Advisory – ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

Premiera Raportu Made in Poland 2024

Premiera Raportu Made in Poland 2024

Raport BEAS – potencjał biznesowy Lublina

Raport BEAS – potencjał biznesowy Lublina

ESG w ALTO – Ewa Solarz pokieruje nową linią biznesową

ESG w ALTO – Ewa Solarz pokieruje nową linią biznesową

Zwolnienie z WHT

Istotne zmiany w praktyce stosowania przepisów dotyczących podatku u źródła

Obserwujemy dziś znaczną ewolucję w stosowaniu przepisów dotyczących zwolnień w zakresie WHT. Rozszerzeniu uległ katalog okoliczności, które powinny być uwzględniane przez płatników i podatników.

Podatek u źródła (WHT) to podatek dochodowy, który płatnik (spółka) powinien pobierać od dochodów osiąganych na terenie Polski przez podatkowych nierezydentów. Oznacza to, że jego praktyczna znajomość istotna jest dla każdego przedsiębiorstwa, które prowadzi transakcje z kontrahentami z zagranicy. Podlega pod niego cały szereg należności, m.in. dywidendy, świadczenia z zakresu usług doradczych, prawa autorskiego, odsetki i inne. Co kluczowe – również w tym podatku możliwe jest zastosowanie zwolnień, należy jednak robić to z dużą ostrożnością.

Jak ALTO może pomóc Twojej spółce?

 1. Prowadzimy przeglądy podatkowe dla podatników i polskich płatników podatku u źródła w celu identyfikacji potencjalnych ryzyk związanych z rozliczeniami.
 2. Wspieramy podczas postępowań o zwrot podatku u źródła, postępowań związanych z weryfikacją zgodności oświadczenia podatnika o preferencji dotyczącej stosowania podatku u źródła oraz postępowań dotyczących wniosku o wydanie opinii dotyczącej stosowania zwolnienia.
 3. Opracowujemy procedury należytej staranności w kontekście rozliczeń WHT oraz zaoferujemy bieżące wsparcie w przypadku pojawienia się niejasności.

 

Masz pytania?

Łukasz Kalisz

Manager, Doradca Podatkowy, Adwokat +48 22 652 27 51

W ramach postępowań podatkowych koncentrujących się na prawie do zastosowania zwolnienia z podatku u źródła (WHT), polski organ podatkowy zwraca szczególną uwagę na:

 1. Okoliczność, czy dana płatność (np. dywidendy, odsetki, opłaty licencyjne itp.) podlega opodatkowaniu w kraju rezydencji podatnika – polski organ podatkowy ocenia, czy dana płatność może być w ogóle opodatkowana w jakiejkolwiek jurysdykcji. Oznacza to, że w przypadku zastosowania ulgi z tytułu zwolnienia z udziału w zyskach (exemption relief) niemal pewne jest, że organ odmówi zwolnienia z podatku u źródła w Polsce,
 2. Weryfikację statusu rzeczywistego właściciela należności – organ podatkowy dokładnie ocenia, czy płatność rzeczywiście stanowi wyłączną korzyść dla podmiotu otrzymującego, czy też należność jest przenoszona na inne podmioty (np. poprzez wypłatę dalszych dywidend, opłat za usługi niematerialne lub transfery w postaci innych rodzajów ukrytych dywidend),
 3. Obowiązek dochowania należytej staranności przez płatnika – polski organ podatkowy bada informacje dotyczące siedziby podatnika, jego majątku, liczby zatrudnionych pracowników oraz dane z deklaracji podatkowych za lata poprzednie, a także informacje ze sprawozdań finansowych; w przypadku braku odpowiedniego przedmiotu działalności powstają podejrzenia co do sztuczności struktury właścicielskiej. Kluczowe znaczenie ma również to, czy podatnik płaci jakikolwiek podatek w kraju rezydencji.
 4. Czy w danym przypadku doszło lub może dojść do nadużycia prawa, biorąc pod uwagę wszystkie wyżej wymienione fakty.

 

Co powinieneś wiedzieć o procesie rozliczenia WHT?

Rozliczenie podatku u źródła w Polsce następuje co do zasady w dwóch trybach: postępowania w sprawie zapłaty i zwrotu podatku lub poprzez złożenie oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej, potwierdzającego spełnienie warunków do zastosowania zwolnienia z podatku u źródła lub preferencji traktatowych.

Pamiętaj! Możliwe jest również wystąpienie do organu podatkowego z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie możliwości zastosowania preferencji WHT (proces trwa co najmniej 6 miesięcy i jest oparty na postępowaniu dowodowo-interpretacyjnym).

 

W każdym z tych trybów może pojawić się problem w przypadku zakwestionowania prawa do zastosowania zwolnienia, tj.:

 1. organ może odmówić zwrotu podatku pobranego przez płatnika,
 2. oświadczenie o prawie do zwolnienia może zostać zakwestionowane, co będzie skutkować powstaniem zaległości podatkowej i odpowiedzialnością karną członków zarządu płatnika,
 3. postępowanie w sprawie opinii może trwać miesiącami, znacznie opóźniając moment wypłaty należności na rzecz spółki dominującej.

 

W takim wypadku warto zasięgnąć porady specjalistów i dowiedzieć się, jak wyjść z patowej sytuacji lub – jeszcze lepiej – jej zapobiec!

Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń.

+48 22 652 27 51


  Administratorem danych osobowych są spółki z Grupy ALTO. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest w polityce prywatności.

  Odkryj ALTOstratus – narzędzia ułatwiające prowadzenie biznesu

  Dowiedz się więcej!

  Biała Lista

  Wystarczy wgrać listę NIPów i/lub numerów kont, a algorytmy ALTOstratusa sprawdzają dokładnie z kim masz do czynienia. Możesz też wgrać pliki Elixir-O lub MT940, a każdy z tych formatów ALTOstratus wykorzysta do odpytania systemów KAS i szybkiego zwrócenia ci istotnych informacji.

  Biała Lista

  JPK & VAT-UE

  ALTOstratus pozwała łatwo sprawdzić poprawność przygotowanych plików JPK, pomaga sprawnie przekonwertować plik JPK na deklarację VAT-UE i testuje merytorycznie pliki JPK_V7M.

  JPK & VAT-UE

  Generator e-SF

  Potrzebujesz wsparcia w corocznym raportowaniu wyników finansowych firmy? Stworzony przez zespół ALTO generator e-Sprawozdań Finansowych wspiera naszych klientów umożliwiając łatwiejsze i sprawniejsze tworzenie tych raportów.

  Generator e-SF

  Walidator XML

  Aplikacja sprawdza czy pliki XML określonych rodzajów są zgodne z wymaganiami Ministerstwa Finansów dzięki czemu dokumenty składane do urzędów mają zagwarantowaną poprawność.

  Walidator XML

  Mogą Cię zainteresować:

  Podatki

  7 marca 2024

  [PODCAST ALTO] Podatek u źródła (WHT). Kluczowe zmiany w przepisach.

  Łukasz Kalisz był gościem podcastu BSS bez tajemnic, gdzie rozmawiał z Wiktorem Doktórem, prowadzącym Klub ProProgressio, będącym ...

  Czytaj dalej
  [PODCAST ALTO] Podatek u źródła (WHT). Kluczowe zmiany w przepisach.
  Podatki alert ALTO konsultacje WHT

  Podatki

  29 września 2023

  [ALERT ALTO] Klauzula rzeczywistego właściciela w WHT – start konsultacji dot. projektu objaśnień

  Szanowni Państwo, 28 września Ministerstwo Finansów poinformowało o rozpoczęciu konsultacji nowego projektu objaśnień pod...

  Czytaj dalej
  [ALERT ALTO] Klauzula rzeczywistego właściciela w WHT – start konsultacji dot. projektu objaśnień

  Bądź zawsze na bieżąco,
  otrzymuj Alert ALTO

  *Przesyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności
  oraz potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą informacyjną