Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

Zapisz się do newslettera
Ważne teraz

ALTO w Gdański Business Center – już od 2 października

ALTO w Gdański Business Center – już od 2 października

Szereg wyróżnień w rankingach ITR World Tax oraz ITR World TP 2024

Szereg wyróżnień w rankingach ITR World Tax oraz ITR World TP 2024

Wyróżnienie „Friendly Workplace” dla ALTO

Wyróżnienie „Friendly Workplace” dla ALTO

Banking – Olga Mochocka na czele nowego działu outsourcingu w ALTO

Banking – Olga Mochocka na czele nowego działu outsourcingu w ALTO

Newsletter – Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ALTO TAX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-366), przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7.

Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: rodo@altoadvisory.pl, lub pisemnie na adres siedziby.

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:

    • kierowania newslettera – podstawą prawną przetwarzania, jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera; W zakresie podania danych fakultatywnych, podstawą przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
    • kierowania treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;
    • analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
    • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem, oraz powierzane do przetwarzania podmiotom świadczącym usługi w zakresie dystrybucji newslettera.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania prawnie uzasadnionego interesu administratora, lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub wycofania zgody na kontakt marketingowy. W zakresie danych przetwarzanych w oparciu o udzieloną zgodę, dane te będą przetwarzane przez okres trwania prawnie uzasadnionego interesu administratora lub do czasu wycofania zgody. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo uzyskania ich kopii, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. W przypadku, w którym Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację.

W zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.

W celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw należy skontaktować się z Administratorem korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych.

W przypadku uznania, że Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – w szczególności w państwie członkowskim UE Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego. W Polsce takim organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.