Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

Zapisz się do newslettera
Ważne teraz

ALTO otwiera się na Lublin – nowe biuro, nowe możliwości!

ALTO otwiera się na Lublin – nowe biuro, nowe możliwości!

Strategia podatkowa 2022  Nie zwlekaj, zaplanuj już dziś!

Strategia podatkowa 2022  Nie zwlekaj, zaplanuj już dziś!

ALTO partnerem merytorycznym raportu Made in Poland

ALTO partnerem merytorycznym raportu Made in Poland

ALTO doradcą Orlen VC przy inwestycji 10 mln EUR w irlandzką Invert Robotics

ALTO doradcą Orlen VC przy inwestycji 10 mln EUR w irlandzką Invert Robotics

Newsletter – Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ALTO TAX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-366), przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7.

Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: rodo@altoadvisory.pl, lub pisemnie na adres siedziby.

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:

    • kierowania newslettera – podstawą prawną przetwarzania, jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera; W zakresie podania danych fakultatywnych, podstawą przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
    • kierowania treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;
    • analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
    • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem, oraz powierzane do przetwarzania podmiotom świadczącym usługi w zakresie dystrybucji newslettera.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania prawnie uzasadnionego interesu administratora, lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub wycofania zgody na kontakt marketingowy. W zakresie danych przetwarzanych w oparciu o udzieloną zgodę, dane te będą przetwarzane przez okres trwania prawnie uzasadnionego interesu administratora lub do czasu wycofania zgody. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo uzyskania ich kopii, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. W przypadku, w którym Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację.

W zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.

W celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw należy skontaktować się z Administratorem korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych.

W przypadku uznania, że Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – w szczególności w państwie członkowskim UE Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego. W Polsce takim organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.