Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

Zapisz się do newslettera
Ważne teraz

ALTO dołącza do Allinial Global

ALTO dołącza do Allinial Global

Raport BEAS – potencjał biznesowy Lublina

Raport BEAS – potencjał biznesowy Lublina

Szereg wyróżnień w rankingach ITR World Tax oraz ITR World TP 2024

Szereg wyróżnień w rankingach ITR World Tax oraz ITR World TP 2024

Wyróżnienie „Friendly Workplace” dla ALTO

Wyróżnienie „Friendly Workplace” dla ALTO

Newsletter – Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ALTO TAX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-189), przy ul. Inflanckiej 4b (budynek C), NIP 5252515019

Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: rodo@altoadvisory.pl, lub pisemnie na adres siedziby.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:

    • marketingowym, polegającym na wysyłaniu, na podany przez Państwa adres e-mail, newsletterów  – podstawą prawną przetwarzania, jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu marketingu własnych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera; W zakresie podania danych fakultatywnych, podstawą przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).W związku z wyrażeniem zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Państwa adres e-mail, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne
    • analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
    • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem, oraz powierzane do przetwarzania m.in. podmiotom świadczącym usługi hostingowe oraz usługi w zakresie dystrybucji newslettera, w tym FlowMore sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz Constant Contact, Inc. z siedzibą w Waltham w Stanach Zjednoczonych.

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, do USA, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 10.07.2023 r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych na podstawie ram ochrony danych osobowych UE-USA lub wiążących reguł korporacyjnych lub standardowych klauzul umownych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania prawnie uzasadnionego interesu administratora, lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub wycofania zgody na kontakt marketingowy. W zakresie danych przetwarzanych w oparciu o udzieloną zgodę, dane te będą przetwarzane przez okres trwania prawnie uzasadnionego interesu administratora lub do czasu wycofania zgody. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo uzyskania ich kopii, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. W przypadku, w którym Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację.

W zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.

W celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw należy skontaktować się z Administratorem korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych.

W przypadku uznania, że Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – w szczególności w państwie członkowskim UE Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego. W Polsce takim organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.