Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

Zapisz się do newslettera
Ważne teraz

Risk Advisory – ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

Risk Advisory – ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

Premiera Raportu Made in Poland 2024

Premiera Raportu Made in Poland 2024

Raport BEAS – potencjał biznesowy Lublina

Raport BEAS – potencjał biznesowy Lublina

ESG w ALTO – Ewa Solarz pokieruje nową linią biznesową

ESG w ALTO – Ewa Solarz pokieruje nową linią biznesową

Skontaktuj się z ekspertem

Księgowość dla spółek z o.o.

Profesjonalna obsługa księgowa to podstawa optymalizacji biznesu dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Sprawdź w czym możemy Ci pomóc.

Księgowość dla spółki z o.o. – jak wygląda pełna księgowość w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

Pełna księgowość dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest znacznie trudniejszym wyzwaniem niż prowadzenie ksiąg rachunkowych dla jednoosobowej działalności gospodarczej. Wszystko musi być dokładnie zarejestrowane, a księgowość prowadzona zgodnie z ustawą o rachunkowości. Jak to wygląda w praktyce?

Na czym polega prowadzenie pełnej księgowości w spółce z o.o.?

Zgodnie z prawem, funkcjonowanie spółki z o.o. wymaga prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości. Oznacza to, konieczność rejestracji księgowo-podatkowej każdej transakcji gospodarczej realizowanej przez tą spółkę.  Ponadto, Ustawa o Rachunkowości zawiera restrykcyjne regulacje w odniesieniu do samego systemu finansowo-księgowego – konfiguracji, języka, waluty itp.

Forma spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, gdzie odpowiedzialność wspólników jest ograniczona do kapitału zakładowego w spółce, oferuje jednak na tyle dużo korzyści, że staje się coraz bardziej popularna. Wymaga to jednak stosowania się do restrykcyjnych przepisów podatkowych i rachunkowych.

Przede wszystkim każda sp. z o.o., zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązana jest do przygotowania i składania rocznych sprawozdań finansowych, obejmujących m.in. rachunek zysków i strat, bilans oraz informacje dodatkowe. Oprócz tego konieczne jest rozliczanie się z podatków takich jak VAT i CIT.. W zależności od wielkości spółki i branży, w ramach której funkcjonuje, mogą wystąpić dodatkowe obciążenia podatkowe, a także raportowanie do instytucji takich jak GUS i NBP. W przypadku zatrudniania pracowników, w grę wchodzą bieżące rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym (z tytułu podatku PIT), Sprawozdanie finansowe w całości trafia do sądu rejestrowego i jest widoczne w KRS, a także do Urzędu Skarbowego właściwego dla danej spółki.

Prowadzenie księgowości spółki z o.o. – rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat jest obowiązkowym elementem sprawozdania finansowego w przypadku spółki z o.o. Informuje on o przychodach, kosztach, zyskach oraz stratach i obciążeniach wyniku finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy. Jest to istotny i często analizowany element sprawozdania finansowego spółki.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, tworząc rachunek zysków i strat należy pamiętać o zasadzie współmierności przychodów i kosztów oraz o zasadzie memoriałowej.

Obsługa księgowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – bilans

Kolejnym elementem sprawozdania finansowego jest bilans. Jest to zestawienie aktywów i pasywów, dzięki któremu mamy wgląd w aktualny majątek spółki i źródła finansowania. W bilansie suma aktywów musi być równa sumie pasywów.

Sprawozdania finansowe – informacje dodatkowe

W sprawozdaniu finansowym spółki powinny znaleźć się także informacje dodatkowe, czyli wszystko to, co pozwala przedstawić rzetelnie sytuację finansową przedsiębiorstwa. Element ten często przysparza sporo trudności osobom, które chcą samodzielnie prowadzić księgowość zgodnie z ustawą, ponieważ wymaga nie tylko specjalistycznej wiedzy ekspertów podatkowych, ale również doświadczenia w tego typu kwestiach.

W informacjach dodatkowych do sprawozdania finansowego mogą znaleźć się między innymi dane dotyczące struktury zatrudnienia, charakteru zawartych umów, struktury majątku trwałego, zapasów, wiekowania należności i zobowiązań, struktury rzeczowej i terytorialnej przychodów netto ze sprzedaży produktów czy inne informacje mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej oraz wynik finansowy spółki.

Dodatkowe elementy sprawozdania

W przypadku większych podmiotów, sprawozdanie finansowe uzupełniane jest o zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych. Skala ujawnień jest również większa.

Inne aspekty księgowości

Przy prowadzeniu pełnej księgowości sp. z o.o., ważne są również inne aspekty, takie jak m.in. rozliczanie podatku CIT czy VAT. W przypadku podatku VAT rozliczenie następuje w formie regularnego raportowania pliku JPK.

Prowadzenie księgowości wiąże się z ewidencją wszystkich dokumentów spółki, w tym m.in. faktur VAT, umów i innych dowodów księgowych. Ich przechowywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami ma ogromne znaczenie zwłaszcza w trakcie audytu czy ewentualnej kontroli podatkowej. Warto zaznaczyć, że ewidencja na potrzeby rachunkowości zgodnie z Ustawą o Rachunkowości a ewidencja na potrzeby podatkowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami CIT i VAT istotnie się różnią, stąd niezbędna jest wiedza i doświadczenie, aby poprawnie ująć transakcje w systemie finansowo-księgowym i na ich bazie przygotować rzetelne informacje takie jak sprawozdanie finansowe, deklaracje podatkowe.

Jeśli spółka funkcjonuje w ramach międzynarodowej grupy kapitałowej, mogą dojść tematy związane z raportowaniem grupowym według innych standardów takich jak Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) czy US GAAP. W takich przypadkach doświadczenie w przekształcaniu danych będzie niezbędne.

Ile kosztuje prowadzenie pełnej księgowości spółki z o.o.? Cennik

Ze względu na pełną formę księgowości w przypadku spółek z o.o. najczęstszym i zdecydowanie najwygodniejszym rozwiązaniem jest polecenie prowadzenia księgowości firmie zewnętrznej. Warto wybrać podmiot, który ma doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych dla sp. z o.o. różnych branż i wielkości oraz współpracuje z doradcami podatkowymi i prawnymi w celu zapewnienia kompleksowej obsługi w przypadku bardziej wymagających transakcji.

Koszty związane z prowadzeniem księgowości spółki są bardzo różne i zależą od indywidualnych czynników, takich jak m.in. wielkość spółki, branża, wymogi właścicieli bądź instytucji finansujących, kompleksowość prowadzonych operacji gospodarczych. Miesięczna cena jest najczęściej uzależniona od liczby dokumentów bądź transakcji, będącej miernikiem wielkości spółki. Przy podpisywaniu umowy z podmiotem zewnętrznym niezwykle ważne są również inne kryteria, niż tylko cena, takie jak: doświadczenie firmy rachunkowej w obsłudze podmiotów różnej wielkości i kompleksowości tak, aby wraz z rozwojem działalności spółki tematy rachunkowo-podatkowe były odpowiednio zarządzone, otwartość na zmiany przepisów rachunkowo-podatkowych w celu zapewnienia pełnej zgodności spółki z obowiązującymi wymogami prawnymi, indywidualizm podejścia, aby skierowana oferta była jak najlepiej dostosowana do potrzeb spółki.

Poznaj pełen zakres działania ALTO:

Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń.

+48 22 652 27 51


  Administratorem danych osobowych są spółki z Grupy ALTO. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest w polityce prywatności.

  Twój team

  Dagmara Witt-Kuczyńska

  Managing Director + 48 22 652 27 51

  Paweł Fałkowski

  Chief Executive Officer

  Case studies

  Podatki

  Ulga B+R remedium na tzw. „podatek minimalny”?

  Ulga B+R remedium na tzw. „podatek minimalny”?

  Podatki

  Odpis 200% w ramach ulgi B+R a interpretacja indywidualna

  Odpis 200% w ramach ulgi B+R a interpretacja indywidualna
  Więcej

  Baza wiedzy

  press wzmocnienie księgowość w ALTO managerki Monika Anaszko Jolanta Salamonik Trzeciak Anna Borowska

  Księgowość

  24 października 2023

  Księgowość w ALTO wciąż rośnie: 3 managerki wzmacniają zespół

  W ostatnim czasie do dynamicznie rozwijającej się księgowej linii biznesowej ALTO dołączyły trzy managerki z różnorodnym backgroun...

  Czytaj dalej
  Księgowość w ALTO wciąż rośnie: 3 managerki wzmacniają zespół

  Księgowość

  23 sierpnia 2023

  Dział księgowości ALTO z kolejnymi wzmocnieniami

  Na początku sierpnia dział księgowości w ALTO wzmocniła aż czwórka księgowych różnego szczebla. To osoby z bogatym doświadczeniem,...

  Czytaj dalej
  Dział księgowości ALTO z kolejnymi wzmocnieniami

  Księgowość

  26 czerwca 2023

  Banking – Olga Mochocka na czele nowego działu outsourcingu w ALTO

  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, w ramach księgowej linii biznesowej ALTO uruchamia dział Bankingu, który zapewni outsou...

  Czytaj dalej
  Banking – Olga Mochocka na czele nowego działu outsourcingu w ALTO
  Więcej

  ALTOstratus

  Zapraszamy do zapoznania się z narzędziami i aplikacjami, które wspierają naszych Klientów w ich codziennej działalności:

  Dowiedz się więcej!

  Biała Lista

  Wystarczy wgrać listę NIPów i/lub numerów kont, a algorytmy ALTOstratusa sprawdzają dokładnie z kim masz do czynienia. Możesz też wgrać pliki Elixir-O lub MT940, a każdy z tych formatów ALTOstratus wykorzysta do odpytania systemów KAS i szybkiego zwrócenia ci istotnych informacji.

  Biała Lista

  JPK & VAT-UE

  ALTOstratus pozwała łatwo sprawdzić poprawność przygotowanych plików JPK, pomaga sprawnie przekonwertować plik JPK na deklarację VAT-UE i testuje merytorycznie pliki JPK_V7M.

  JPK & VAT-UE

  Generator e-SF

  Potrzebujesz wsparcia w corocznym raportowaniu wyników finansowych firmy? Stworzony przez zespół ALTO generator e-Sprawozdań Finansowych wspiera naszych klientów umożliwiając łatwiejsze i sprawniejsze tworzenie tych raportów.

  Generator e-SF

  Walidator XML

  Aplikacja sprawdza czy pliki XML określonych rodzajów są zgodne z wymaganiami Ministerstwa Finansów dzięki czemu dokumenty składane do urzędów mają zagwarantowaną poprawność.

  Walidator XML

  Masz pytania?
  Napisz do nas lub zadzwoń.

  +48 22 652 27 51


   Administratorem danych osobowych są spółki z Grupy ALTO. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest w polityce prywatności.

   Bądź zawsze na bieżąco,
   otrzymuj Alert ALTO

   *Przesyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności
   oraz potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą informacyjną