Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

Zapisz się do newslettera
Ważne teraz

Risk Advisory – ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

Risk Advisory – ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

Premiera Raportu Made in Poland 2024

Premiera Raportu Made in Poland 2024

Raport BEAS – potencjał biznesowy Lublina

Raport BEAS – potencjał biznesowy Lublina

ESG w ALTO – Ewa Solarz pokieruje nową linią biznesową

ESG w ALTO – Ewa Solarz pokieruje nową linią biznesową

Fundacje rodzinne – zakładanie i doradztwo dla fundatorów

Jak ALTO może wesprzeć Cię w założeniu fundacji rodzinnej? 

Zapewniamy sprawne założenie fundacji rodzinnej. Oferujemy też wsparcie na każdym etapie rejestracji oraz funkcjonowania fundacji, a także odpowiemy na wszelkie pytania związane z tym procesem. 

 

Jako zespół ALTO jesteśmy w stanie wspomóc Cię zarówno w skomplikowanych procesach reorganizacyjnych, prowadzących do utworzenia fundacji rodzinnej o większej liczbie fundatorów i beneficjentów oraz zróżnicowanej bazie wnoszonych aktywów, jak i ustandaryzowanych i efektywnych kosztowo procesach tworzenia fundacji, będących narzędziem do reinwestowania majątku rodziny.  

Działanie w oparciu o wypracowane przez nas standardy i mechanizmy pozwala nam na zaproponowanie korzystnej stawki za usługi, przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższych standardów obsługi. 

Jesteś zainteresowany szybkim i efektywnym kosztowo przeprowadzeniem przez proces założenia fundacji rodzinnej jako bazy do dalszego budowania majątku rodzinnego? 

 

Pakiet podstawowy – utworzenie fundacji rodzinnej 

ALTO zapewni wsparcie, obejmujące ustandaryzowany pakiet czynności niezbędnych do powołania do życia fundacji rodzinnej. W jednolitej kwocie wynagrodzenia uzgodnionej z góry.  

Usługi w ramach pakietu podstawowego obejmować będą:   

 1. Utworzenie fundacji rodzinnej dla jednego fundatora/małżonków fundatorów (przygotowanie statutu na podstawie kwestionariusza, z prostymi regułami określenia beneficjentów i zarządzania fundacją przez jej organy oraz przy braku konieczności analizy tytułu prawnego lub czynności reorganizacyjnych w odniesieniu do majątku stanowiącego wkład na fundusz założycielski);  
 2. Rejestrację fundacji rodzinnej w sądzie rejestrowym, w tym reprezentację fundatora przed tym sądem; 
 3. Uzyskanie numerów NIP i REGON; 
 4. Dokonanie zgłoszenia w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR); 
 5. Pakiet 5 godzin konsultacji podatkowo-prawnych w zakresie dodatkowych kwestii związanych z utworzeniem fundacji rodzinnej i wnoszeniem do niej majątku. 

Wypełnij prosty kwestionariusz, aby poznać ofertę cenową dla Ciebie: 


  Administratorem danych osobowych są spółki z Grupy ALTO. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest w polityce prywatności.

  Jeżeli rozważasz reorganizację funkcjonującej już grupy spółek z uwzględnieniem powołania fundacji rodzinnej jako podmiotu skupiającego aktywa właścicieli, sprawdź naszą ofertę. 

   

  Pakiet kompleksowy – doradztwo w reorganizacji grupy spółek  

  Jeżeli potrzebujesz wsparcia w pełnym zakresie, zespół ALTO i współpracujący z nim doradcy podatkowi, adwokaci i radcowie prawni poza powołaniem fundacji rodzinnej do życia są w stanie zapewnić również wsparcie w następujących obszarach:  

  1. Szczegółowa analiza skutków podatkowych dla fundatorów i beneficjentów w typowych sytuacjach związanych z funkcjonowaniem fundacji, ale także na wypadek zakończenia jej bytu prawnego;  
  2. Identyfikacja ryzyk lub wrażliwości podatkowych towarzyszących powołaniu i funkcjonowaniu fundacji rodzinnej; 
  3. Reorganizacja składników majątku przed przekazaniem ich do fundacji rodzinnej; 
  4. Uzyskanie indywidualnych interpretacji podatkowych w rekomendowanych obszarach; 
  5. Pomoc prawna w ustrukturyzowaniu zasad sukcesji rodzinnej w ramach mechanizmów fundacji rodzinnej; 
  6. Wsparcie w procesie wnoszenia dodatkowych aktywów oraz w dalszym bieżącym funkcjonowaniu fundacji rodzinnej; 
  7. Stworzenie regulacji wewnętrznych dla odbywania m.in. zgromadzeń beneficjentów za pomocą środków porozumienia się na odległość (tzw. zdalnych zgromadzeń). 

   

  Skontaktuj się z nami, by porozmawiać o szczegółach. 

   

   

  Jeżeli interesuje Cię wsparcie w zakresie księgowości lub audytu fundacji rodzinnej – napisz do nas i porozmawiajmy o szczegółach.  

  Więcej informacji na temat usług z zakresu księgowości dla fundacji rodzinnej znajdziesz tutaj>>

   

  Niezależnie od wybranego modelu współpracy, priorytetem ALTO w procesie zakładania fundacji rodzinnej pozostaje zawsze dopasowanie jej struktury do potrzeb klientów, a także zaproponowanie najlepszych rozwiązań, dzięki którym fundacja będzie trwała i zapewni odpowiedni poziom elastyczności na przyszłość  

  Czym jest fundacja rodzinna? 

  Fundacja rodzinna jest nowym typem osoby prawnej, funkcjonującym w polskim porządku prawnym od maja 2023 r. Została wprowadzona w celu umożliwienia zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom fizycznym niezwiązanym z biznesem, zarządzania swoim majątkiem i zaplanowania jego sukcesji na rzecz członków rodziny lub w celach charytatywnych.  

  Ze względu na zwolnienie podmiotowe oraz korzystne zasady opodatkowania, fundacja rodzinna niezaprzeczalnie stanowi też atrakcyjną przystań dla osób zainteresowanych gromadzeniem i pomnażaniem swojego majątku. 

  Nic nie stoi na przeszkodzie, aby te dwie perspektywy ze sobą połączyć, uwzględniając zarówno bieżące, jak i przyszłościowe plany Fundatora. Zgodnie z celem wskazanym w ustawie, fundacja rodzinna może służyć zarówno gromadzeniu, jak i zarządzaniu majątkiem rodzinnym w interesie beneficjentów. 

   

  Kto może założyć fundację rodzinną? 

  Fundację rodzinną założyć może każda osoba fizyczna, niezależnie od posiadanego obywatelstwa lub kraju zamieszkania. Do założenia fundacji wymagane jest przyjęcie jej statutu w formie aktu notarialnego oraz wniesienie minimalnego wkładu w wysokości 100 tys. zł. 

  Z tego względu fundacja rodzinna rekomendowana jest w szczególności dla średnich i dużych przedsiębiorców lub osób posiadających znaczny majątek. 

  Dlaczego warto założyć fundację rodzinną? 

  Dochody fundacji rodzinnej pochodzące z ustawowo dozwolonej działalności objęte są zwolnieniem z CIT. Wskutek zwolnienia podmiotowego, bieżące dochody fundacji rodzinnej nie podlegają opodatkowaniu, co zwiększa pulę środków na reinwestycje i poprawia zdolność fundacji rodzinnej do pomnażania majątku fundatorów.  

  Poza zwolnieniem z CIT bieżących dochodów, preferencje podatkowe dostępne są również w przypadku wypłaty świadczeń do beneficjentów oraz rozwiązania fundacji rodzinnej.  

  Przepisy podatkowe dotyczące fundacji rodzinnej mają jednak swoją specyfikę, wyjątki, niejasne terminy i sankcyjne stawki podatku. Z tego względu, decydując się na powołanie fundacji rodzinnej warto skorzystać z pomocy specjalistów. 

   

  Główne zalety fundacji rodzinnej 

  1. Narzędzie planowania sukcesji. Fundacja rodzinna umożliwia zaplanowanie sukcesji i zachowanie zgromadzanego majątku w obrębie rodziny i jego dalsze zarządzanie zgodnie z ustaloną wizją. 
  2. Korzystne rozwiązania podatkowe. Ustawodawca przewidział dla fundacji rodzinnej szereg korzyści podatkowych, co ułatwia ochronę i pomnażanie majątku rodzinnego. 
  3. Prywatność. Dostęp do informacji zawartych w rejestrze fundacji rodzinnych posiadają wyłącznie osoby bezpośrednio związane z fundacją oraz osoby, które wykażą swój interes prawny. Informacje na temat fundacji podlegają zatem dodatkowej ochronie, co umożliwia zapewnienie większej poufności co do zgromadzonego majątku, a także sposobu zarządzania nim. 
  4. Elastyczność. Fundacje rodzinne mogą być zarządzane zarówno bezpośrednio przez Fundatora, jak i przez wyznaczonego beneficjenta czy zewnętrzny wyspecjalizowany podmiot, co daje Fundatorowi możliwość swobodnego ustalenie swojej roli w fundacji. Odpowiednio skonstruowane postanowienia statutu mogą pozwalać również na późniejsze dopasowanie struktury fundacji rodzinnej do ewentualnych zmian strategii zarządzania majątkiem rodzinnym.  
  5. Strategia na lata. Fundacja rodzinna stanowi narzędzie, które docelowo umożliwiać ma zaplanowanie przyszłości zgromadzonego majątku na wiele lat naprzód, co gwarantuje stabilność i bezpieczeństwo dla przyszłych pokoleń. Jednocześnie nie wymaga to określenia sztywnych ram i kierunków rozwoju już na etapie zakładania fundacji i może zostać dostosowane w ramach przyjętej polityki zarządzania majątkiem rodzinnym. 

  Masz pytania?
  Napisz do nas lub zadzwoń.

  +48 22 652 27 51


   Administratorem danych osobowych są spółki z Grupy ALTO. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest w polityce prywatności.

   Odkryj ALTOstratus – narzędzia ułatwiające prowadzenie biznesu

   Dowiedz się więcej!

   Biała Lista

   Wystarczy wgrać listę NIPów i/lub numerów kont, a algorytmy ALTOstratusa sprawdzają dokładnie z kim masz do czynienia. Możesz też wgrać pliki Elixir-O lub MT940, a każdy z tych formatów ALTOstratus wykorzysta do odpytania systemów KAS i szybkiego zwrócenia ci istotnych informacji.

   Biała Lista

   JPK & VAT-UE

   ALTOstratus pozwała łatwo sprawdzić poprawność przygotowanych plików JPK, pomaga sprawnie przekonwertować plik JPK na deklarację VAT-UE i testuje merytorycznie pliki JPK_V7M.

   JPK & VAT-UE

   Generator e-SF

   Potrzebujesz wsparcia w corocznym raportowaniu wyników finansowych firmy? Stworzony przez zespół ALTO generator e-Sprawozdań Finansowych wspiera naszych klientów umożliwiając łatwiejsze i sprawniejsze tworzenie tych raportów.

   Generator e-SF

   Walidator XML

   Aplikacja sprawdza czy pliki XML określonych rodzajów są zgodne z wymaganiami Ministerstwa Finansów dzięki czemu dokumenty składane do urzędów mają zagwarantowaną poprawność.

   Walidator XML

   Mogą Cię zainteresować:

   16 lipca 2021

   Nowa forma prawna dla większych firm rodzinnych

   Prace na projektem ustawy o fundacji rodzinnej przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przy współpracy z Min...

   Czytaj dalej
   Nowa forma prawna dla większych firm rodzinnych

   Podatki

   10 marca 2023

   Rzeczpospolita: Fundacja rodzinna - ciekawe rozwiązanie prawne do ochrony i pomnażania majątku

   Przychody uzyskiwane przez fundację rodzinną w ramach działalności dozwolonej, co do zasady, będą podlegały zwolnieniu. Oznacza to...

   Czytaj dalej
   Rzeczpospolita: Fundacja rodzinna - ciekawe rozwiązanie prawne do ochrony i pomnażania majątku

   Prawo

   24 lutego 2023

   Rzeczpospolita: Fundacja rodzinna. Nowa forma prawna dla biznesu prywatnego

   Fundacja rodzinna staje się osobą prawną z chwilą wpisu do rejestru. Organem, który reprezentuje ją na zewnątrz i prowadzi jej spr...

   Czytaj dalej
   Rzeczpospolita: Fundacja rodzinna. Nowa forma prawna dla biznesu prywatnego

   Bądź zawsze na bieżąco,
   otrzymuj Alert ALTO

   *Przesyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności
   oraz potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą informacyjną