Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

Zapisz się do newslettera
Ważne teraz

Risk Advisory – ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

Risk Advisory – ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

Premiera Raportu Made in Poland 2024

Premiera Raportu Made in Poland 2024

Raport BEAS – potencjał biznesowy Lublina

Raport BEAS – potencjał biznesowy Lublina

ESG w ALTO – Ewa Solarz pokieruje nową linią biznesową

ESG w ALTO – Ewa Solarz pokieruje nową linią biznesową

Fundacje rodzinne – księgowość

Fundacja rodzinna jest podmiotem regulowanym przez Ustawę z dnia 26 stycznia 2023 roku o fundacji rodzinnej. Jako osoba prawna podlega pod przepisy o rachunkowości. Oznacza to, że jest zobligowana do prowadzenia ksiąg rachunkowych, dokonywania rozliczeń podatkowych oraz przygotowania sprawozdania finansowego.

Do fundacji rodzinnej wnoszony jest określony, wyodrębniony majątek. Mogą to być nieruchomości, ruchomości, udziały i akcje – zarówno w spółkach notowanych, jak i nienotowanych na giełdzie papierów wartościowych – a także inne instrumenty finansowe, środki pieniężne, itd. Majątek ten podlega odpowiedniemu ujęciu oraz wycenie zgodnie z przepisami Polskich Zasad Rachunkowości, do których zaliczamy zarówno Ustawę o rachunkowości jak i Krajowe Standardy Rachunkowości.

Fundacja rodzinna podlega również określonym przepisom podatkowym CIT w odniesieniu do fazy założenia, funkcjonowania oraz likwidacji. Beneficjenci podlegają przepisom PIT, w zależności od tego czy znajdują się w grupie „0”, „I i II” czy pozostałej. W zależności od prowadzonej działalności, fundacja rodzinna może podlegać również pod podatek VAT.

Trzeba pamiętać też o określonych obowiązkach związanych z utrzymywaniem fundacji rodzinnych i koniecznością prowadzenia ksiąg rachunkowych w trybie bieżącym. Jest to o tyle istotne, że fundacje rodzinne, poza badaniem sprawozdania finansowego, podlegają również dodatkowym audytom raz na 4 lata, wykonywanym przez zespół złożony z biegłego rewidenta, doradcy podatkowego oraz radcy prawnego. W toku tego audytu niezbędne jest przedstawienie odpowiednich informacji finansowych fundacji rodzinnej uprawniających do zastosowania określonych preferencji podatkowych.

 

Zarówno w bieżącej księgowości, jak i przygotowaniu do raportowania, kompleksową pomoc mogą zapewnić eksperci ALTO.

Nas eksperci wspierają też w samym procesie zakładania fundacji oraz włączania ich do istniejących struktur >>

Fundacje rodzinne zakładane są w celu profesjonalnego zarządzania majątkiem rodzinnym. Stąd też posiadanie niezależnego biura rachunkowego pozwoli na wyodrębnienie finansów tego podmiotu z bieżącej struktury organizacyjnej. Ponadto, profesjonalne biuro rachunkowe umożliwi odpowiednią ewidencję nawet bardzo skomplikowanych transakcji gospodarczych. Bieżące i poprawne ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w księgach fundacji rodzinnej oraz doświadczenie naszych ekspertów we współpracy z biegłymi rewidentami, doradcami podatkowymi i radcami prawnymi pozwoli na płynne przejście kontroli i audytów, dzięki czemu organy fundacji będą mogły się skupić na zarządzaniu majątkiem.

 

Pod kątem prawno-podatkowym fundacja rodzinna posiada szereg zalet:

 • Gromadzi i chroni majątek przed rozdrobnieniem oraz pozwala kontynuować biznes w dłuższej perspektywie czasu
 • Zapewnia profesjonalne zarządzanie firmą i majątkiem rodzinnym
 • Jest elastyczną forma dystrybucji majątku do członków rodziny i innych beneficjentów
 • Pozwala osiągnąć porównywalną efektywną stopę opodatkowania, jak w przypadku typowych rozwiązań zagranicznych
 • Jest stosunkowo tania w założeniu i utrzymaniu (szczególnie w porównaniu do rozwiązań zagranicznych)
 • Pozwala na uzyskanie dostępu do zakładanych korzyści podatkowych
 • Nie wymaga dodatkowego compliance’u i doradztwa (np. w zakresie zabezpieczenie preferencji w podatku u źródła).

 

Nie dziwi więc, że coraz więcej firm decyduje się na skorzystanie z tej formy zabezpieczenia biznesu na przyszłość. Warto jednak pójść o krok dalej i zadbać również o aspekt podatkowo księgowy, aby uniknąć przykrych niespodzianek w przyszłości, a jednocześnie wykorzystać tą instytucję maksymalnie efektywnie.

 

Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń.

+48 22 652 27 51


  Administratorem danych osobowych są spółki z Grupy ALTO. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest w polityce prywatności.

  Odkryj ALTOstratus – narzędzia ułatwiające prowadzenie biznesu

  Dowiedz się więcej!

  Biała Lista

  Wystarczy wgrać listę NIPów i/lub numerów kont, a algorytmy ALTOstratusa sprawdzają dokładnie z kim masz do czynienia. Możesz też wgrać pliki Elixir-O lub MT940, a każdy z tych formatów ALTOstratus wykorzysta do odpytania systemów KAS i szybkiego zwrócenia ci istotnych informacji.

  Biała Lista

  JPK & VAT-UE

  ALTOstratus pozwała łatwo sprawdzić poprawność przygotowanych plików JPK, pomaga sprawnie przekonwertować plik JPK na deklarację VAT-UE i testuje merytorycznie pliki JPK_V7M.

  JPK & VAT-UE

  Generator e-SF

  Potrzebujesz wsparcia w corocznym raportowaniu wyników finansowych firmy? Stworzony przez zespół ALTO generator e-Sprawozdań Finansowych wspiera naszych klientów umożliwiając łatwiejsze i sprawniejsze tworzenie tych raportów.

  Generator e-SF

  Walidator XML

  Aplikacja sprawdza czy pliki XML określonych rodzajów są zgodne z wymaganiami Ministerstwa Finansów dzięki czemu dokumenty składane do urzędów mają zagwarantowaną poprawność.

  Walidator XML

  Bądź zawsze na bieżąco,
  otrzymuj Alert ALTO

  *Przesyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności
  oraz potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą informacyjną