Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

Zapisz się do newslettera
Ważne teraz

Risk Advisory – ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

Risk Advisory – ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

Premiera Raportu Made in Poland 2024

Premiera Raportu Made in Poland 2024

Raport BEAS – potencjał biznesowy Lublina

Raport BEAS – potencjał biznesowy Lublina

ESG w ALTO – Ewa Solarz pokieruje nową linią biznesową

ESG w ALTO – Ewa Solarz pokieruje nową linią biznesową

Odzyskanie nadpłat CIT za usługi niematerialne

Czy wiesz, że masz szansę na odzyskanie znaczących kwot nadpłaty podatku CIT? Wynika to z limitowania w przeszłości na podstawie art. 15e ustawy o CIT kosztów z tytułu niektórych usług niematerialnych nabywanych od podmiotów powiązanych. Dotyczy to usług takich, jak m.in. usługi doradcze, marketingowe, zarządzanie i kontrola, a także niektórych praw własności intelektualnej.

Jak możemy Ci pomóc?

W ramach naszego wsparcia w odzyskiwaniu nadpłaconego podatku podzielimy nasze usługi na dwie części – etap przygotowawczy i etap postępowania.

 

Etap przygotowawczy:

 • Zapoznanie z kalkulacją wyłączonych przez spółkę w przeszłości kosztów na podstawie art. 15e ustawy o CIT.
 • Przedstawienie najbardziej efektywnej strategii postępowania, mającej na celu odzyskanie kwoty nadpłaty w najwcześniejszym terminie i w najbezpieczniejszy sposób.
 • Przedstawienie rekomendacji co do zakresu wniosku o zwrot nadpłaty wraz z oceną szans na skuteczne odzyskanie kwot oraz kroków, które należy podjąć (rekomendowana strategia działania).

 

Etap postępowania:

 • Przygotowanie i złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty do właściwego urzędu skarbowego.
 • Reprezentacja spółki w trakcie postępowania nadpłatowego przed właściwym organem podatkowym.
 • Bieżący kontakt odnośnie do aktualnego statusu sprawy .

 

Odzyskane środki to szansa na inwestycje!

W obliczu obecnej praktyki interpretacyjnej art. 15e ustawy CIT nieodzyskane nadpłaty za lata 2018-2021 można porównać do niewykorzystanego zasobu, który czeka, aby zostać właściwie zagospodarowanym lub wesprzeć płynność finansową przedsiębiorstwa.

To, co wydaje się być skomplikowaną materią podatkową, w istocie kryje w sobie potencjał do znaczącej oszczędności podatkowej, dostępny dla tych, którzy zdecydują się w pełni wykorzystać możliwość zwiększenia odliczeń, wynikający z zastosowania aktualnej linii interpretacyjnej.

Tym samym ci, którzy jeszcze nie podjęli kroków w celu analizy swoich wydatków pod kątem odzyskania nadpłaty, mogą nieświadomie pozostawać o krok w tyle za konkurencją, która już wykorzystuje tę możliwość.

Masz pytania?

Co powinieneś wiedzieć o artykule 15e?

Artykuł 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) był w latach 2018-2021 kluczowym przepisem wprowadzającym ograniczenia w odliczaniu wydatków na niektóre usługi niematerialne (m.in. na usługi doradcze, marketingowe, zarządzanie
i kontrolę, a także niektóre prawa własności intelektualnej).

Miał m.in. zapobiegać nadmiernemu transferowi zysków do zagranicznych podmiotów powiązanych, które są opodatkowane w innych jurysdykcjach. W rzeczywistości, ograniczenie to w wielu przypadkach uniemożliwiało uwzględnianie w kalkulacji podatkowej ściśle związanych z prowadzoną działalnością, uzasadnionych wydatków.

Z naszego doświadczenia wynika, że podatnicy często interpretowali ten przepis w sposób konserwatywny, podczas gdy obecnie widzimy ukształtowaną linię orzeczniczą i interpretacyjną, która w sposób znacznie łagodniejszy pozwala podejść do kwalifikacji tego typu wydatków, a w rezultacie zaliczyć większość z nich do kosztów podatkowych.

Aktualnie istnieją dwie podstawy domagania się nadpłaty:

 • szersze korzystanie z wyłączenia poniesionych wydatków​ z limitowanych kosztów, co znajduje swoje potwierdzane ​w orzecznictwie krajowych sądów;
 • argumentacja dotycząca sprzeczności art. 15e z prawem UE oparta na orzecznictwie TSUE.

 

Wielu naszych klientów już skorzystało z tej szansy, odzyskując znaczące kwoty, które mogą być reinwestowane w działalności biznesowej. Warto zaznaczyć, że częste są przypadki, w których nadpłata została zaakceptowana przez organ podatkowy, już w I instancji.

 

Zapraszamy do kontaktu. Porozmawiajmy i sprawdźmy, jakie kwoty może odzyskać Twoje przedsiębiorstwo!

Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń.

+48 22 652 27 51


  Administratorem danych osobowych są spółki z Grupy ALTO. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest w polityce prywatności.

  Odkryj ALTOstratus – narzędzia ułatwiające prowadzenie biznesu

  Dowiedz się więcej!

  Biała Lista

  Wystarczy wgrać listę NIPów i/lub numerów kont, a algorytmy ALTOstratusa sprawdzają dokładnie z kim masz do czynienia. Możesz też wgrać pliki Elixir-O lub MT940, a każdy z tych formatów ALTOstratus wykorzysta do odpytania systemów KAS i szybkiego zwrócenia ci istotnych informacji.

  Biała Lista

  JPK & VAT-UE

  ALTOstratus pozwała łatwo sprawdzić poprawność przygotowanych plików JPK, pomaga sprawnie przekonwertować plik JPK na deklarację VAT-UE i testuje merytorycznie pliki JPK_V7M.

  JPK & VAT-UE

  Generator e-SF

  Potrzebujesz wsparcia w corocznym raportowaniu wyników finansowych firmy? Stworzony przez zespół ALTO generator e-Sprawozdań Finansowych wspiera naszych klientów umożliwiając łatwiejsze i sprawniejsze tworzenie tych raportów.

  Generator e-SF

  Walidator XML

  Aplikacja sprawdza czy pliki XML określonych rodzajów są zgodne z wymaganiami Ministerstwa Finansów dzięki czemu dokumenty składane do urzędów mają zagwarantowaną poprawność.

  Walidator XML

  Mogą Cię zainteresować:

  1 marca 2021

  [ALERT ALTO]: Limit z art. 15e – czy jest szansa na zwrot nadpłaty w CIT?

  Choć na gruncie polskich przepisów nie obowiązują bezpośrednio takie same regulacje, jak te występujące w Szwecji, to widać wiele...

  Czytaj dalej
  [ALERT ALTO]: Limit z art. 15e – czy jest szansa na zwrot nadpłaty w CIT?

  Bądź zawsze na bieżąco,
  otrzymuj Alert ALTO

  *Przesyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności
  oraz potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą informacyjną