Dzięki elastycznemu podejściu do współpracy oraz otwarciu na nowoczesne formy przekazywania dokumentów oferujemy Państwu pełen zakres wsparcia.

Usługi księgowe i sprawozdawczość podatkowa

ALTO w imieniu Klientów dopełnia wszystkich obowiązków wynikających ze standardów rachunkowości oraz przepisów podatkowych. Nasze usługi obejmują m.in.:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi spółkę standardami rachunkowości,
 • sporządzanie i terminowe składanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych deklaracji podatkowych oraz prowadzenie rejestrów VAT,
 • obliczanie miesięcznej podstawy opodatkowania CIT i wysokości zaliczek,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • przygotowywanie sprawozdań i raportów dla organów państwowych (GUS, NBP),
 • wprowadzanie przelewów bankowych do bankowości elektronicznej,
 • współpracę z audytorami oraz kontakty z urzędami skarbowymi.

Kadry i płace

ALTO świadczy swoim Klientom profesjonalną i kompleksową obsługę kadrowo-płacową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

 Nasze usługi obejmują m.in.:

 • rejestrację pracowników dla celów ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
 • naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac z uwzględnieniem dodatków i potrąceń,
 • rozliczanie umów cywilno-prawnych,
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS w imieniu pracodawcy oraz rocznych deklaracji podatkowych i rozliczeniowych;
 • prowadzenie akt osobowych i dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracowników,
 • prowadzenie ewidencji związanej z urlopami i innymi nieobecnościami w pracy,
 • monitorowanie ważności obowiązkowych badań medycyny pracy i szkoleń BHP oraz informowanie o zbliżających się terminach,
 • przygotowanie świadectw pracy dla odchodzących pracowników.

Rachunkowość zarządcza, controlling i raportowanie

W ramach kompleksowej usługi świadczymy dla naszych Klientów usługi w zakresie rachunkowości zarządczej, controllingu i raportowania grupowego.

Usługi obejmują m.in.:

 • miesięczne raportowanie wyników spółki do grupy kapitałowej zgodnie z grupowymi standardami rachunkowości i przekazanymi wzorami;
 • przygotowywanie określonych raportów zarządczych i innych raportów np. raportowanie kosztów według miejsc powstania kosztów, sprzedaży według grup produktowych,
 • przygotowanie analizy marżowości,
 • wsparcie w przygotowywaniu budżetu i estymacji wyników,
 • monitowanie wykonania budżetu z aktualnymi danymi,
 • analiza należności handlowych i ich przeterminowania oraz monitoring płatności.

Accounting advisory

W sytuacji częstych zmian przepisów rachunkowych oferujemy Klientom usługi doradztwa rachunkowego. Usługi te obejmują m.in.:

 • wdrożenie nowych standardów rachunkowości i zmian w obowiązujących przepisach,
 • doradztwo rachunkowe w zakresie analizy, ujęcia i rozliczenia transakcji w księgach rachunkowych zgodnie z przyjętymi zasadami polityki rachunkowości,
 • kompilację sprawozdań finansowych oraz sporządzanie skonsolidowanych i jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z przyjętymi zasadami polityki rachunkowości, sprawozdań z działalności Zarządu i sprawozdań likwidacyjnych,
 • konsolidację grup kapitałowych,
 • wsparcie w optymalizacji procesów księgowych oraz sprawozdawczości finansowej, w tym tworzenie narzędzi wspierających raportowanie oraz procesy zamknięcia okresów,
 • prowadzenie szkoleń z rachunkowości.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki ich przechowywania lub dostępu używając poniższych ustawień.