Accounting

Skontaktuj się ze specjalistą
Sylwia Toczyska
Managing Director / doradca podatkowy
22 652 27 51
Monika Korpas
Business Development Director
22 652 27 51
Dzięki elastycznemu podejściu do współpracy oraz otwarciu na nowoczesne formy przekazywania dokumentów oferujemy Państwu pełen zakres wsparcia.

Usługi księgowe i sprawozdawczość podatkowa

ALTO w imieniu Klientów dopełnia wszystkich obowiązków wynikających ze standardów rachunkowości oraz przepisów podatkowych. Nasze usługi obejmują m.in.:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi spółkę standardami rachunkowości,
 • sporządzanie i terminowe składanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych deklaracji podatkowych oraz prowadzenie rejestrów VAT,
 • obliczanie miesięcznej podstawy opodatkowania CIT i wysokości zaliczek,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • przygotowywanie sprawozdań i raportów dla organów państwowych (GUS, NBP),
 • wprowadzanie przelewów bankowych do bankowości elektronicznej,
 • współpracę z audytorami oraz kontakty z urzędami skarbowymi.

Kadry i płace

ALTO świadczy swoim Klientom profesjonalną i kompleksową obsługę kadrowo-płacową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

 Nasze usługi obejmują m.in.:

 • rejestrację pracowników dla celów ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
 • naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac z uwzględnieniem dodatków i potrąceń,
 • rozliczanie umów cywilno-prawnych,
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS w imieniu pracodawcy oraz rocznych deklaracji podatkowych i rozliczeniowych;
 • prowadzenie akt osobowych i dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracowników,
 • prowadzenie ewidencji związanej z urlopami i innymi nieobecnościami w pracy,
 • monitorowanie ważności obowiązkowych badań medycyny pracy i szkoleń BHP oraz informowanie o zbliżających się terminach,
 • przygotowanie świadectw pracy dla odchodzących pracowników.

Rachunkowość zarządcza, controlling i raportowanie

W ramach kompleksowej usługi świadczymy dla naszych Klientów usługi w zakresie rachunkowości zarządczej, controllingu i raportowania grupowego.

Usługi obejmują m.in.:

 • miesięczne raportowanie wyników spółki do grupy kapitałowej zgodnie z grupowymi standardami rachunkowości i przekazanymi wzorami;
 • przygotowywanie określonych raportów zarządczych i innych raportów np. raportowanie kosztów według miejsc powstania kosztów, sprzedaży według grup produktowych,
 • przygotowanie analizy marżowości,
 • wsparcie w przygotowywaniu budżetu i estymacji wyników,
 • monitowanie wykonania budżetu z aktualnymi danymi,
 • analiza należności handlowych i ich przeterminowania oraz monitoring płatności.

Accounting advisory

W sytuacji częstych zmian przepisów rachunkowych oferujemy Klientom usługi doradztwa rachunkowego. Usługi te obejmują m.in.:

 • wdrożenie nowych standardów rachunkowości i zmian w obowiązujących przepisach,
 • doradztwo rachunkowe w zakresie analizy, ujęcia i rozliczenia transakcji w księgach rachunkowych zgodnie z przyjętymi zasadami polityki rachunkowości,
 • kompilację sprawozdań finansowych oraz sporządzanie skonsolidowanych i jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z przyjętymi zasadami polityki rachunkowości, sprawozdań z działalności Zarządu i sprawozdań likwidacyjnych,
 • konsolidację grup kapitałowych,
 • wsparcie w optymalizacji procesów księgowych oraz sprawozdawczości finansowej, w tym tworzenie narzędzi wspierających raportowanie oraz procesy zamknięcia okresów,
 • prowadzenie szkoleń z rachunkowości.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki ich przechowywania lub dostępu używając poniższych ustawień.