Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

Zapisz się do newslettera
Ważne teraz

Risk Advisory – ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

Risk Advisory – ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

ALTO dołącza do Allinial Global

ALTO dołącza do Allinial Global

Raport BEAS – potencjał biznesowy Lublina

Raport BEAS – potencjał biznesowy Lublina

Szereg wyróżnień w rankingach ITR World Tax oraz ITR World TP 2024

Szereg wyróżnień w rankingach ITR World Tax oraz ITR World TP 2024

27 maja 2021

[CORPORATE PULSE]: Elektroniczny Krajowy Rejestr Sądowy – czy przedsiębiorcy są na niego gotowi?

news

  • Od 1 lipca do złożenia wniosku w KRS wymagany będzie podpis elektroniczny albo podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP. Od tego dnia wnioski składane w tradycyjnej, papierowej formie nie będą przez sąd rozpatrywane i będą zwracane przedsiębiorcy bez wezwania do uzupełnienia braków. Oznacza to, że przedsiębiorcy którzy jeszcze nie posiadają takich podpisów powinni pospieszyć się z ich uzyskiwaniem.
  • Nowością będzie też konieczność wskazania we wniosku, do którego powinien zostać dołączony dokument w formie aktu notarialnego, jaki numer został mu nadany w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. Pozwoli to na automatyczne przekazanie przedmiotowego aktu z repozytorium i dołączenie go do wniosku. W konsekwencji wyeliminowana zostanie konieczność przesyłania aktów notarialnych w formie papierowej. Będzie to jednak oznaczało, że przedsiębiorca będzie musiał każdorazowo pamiętać o uzyskaniu od notariusza informacji o numerze aktu.

 

  • Dalej nie jest wiadome co z dokumentami podpisywanymi przez członków organów spółek (np. zgoda na objęcie funkcji, uchwały rady nadzorczej). Czy będzie możliwe składanie ich skanów, czy też praktycznie niezbędne okaże się opatrzenie ich lub odpowiednich formularzy podpisem cyfrowym członka/członków organów? Wydaje się, że na to pytanie sama nowelizacja nie przynosi odpowiedzi i ważne będą praktyczne wymogi portalu dostępowego.
  • Zmiany nastąpią również w sposobie komunikacji z sądem. Konsekwencją przepisów, które mają obowiązywać od 1 lipca, będzie bowiem wprowadzenie systemu teleinformatycznego, za pomocą którego wnioskodawca będzie mógł monitorować status wniosku. Zarówno postanowienia sądu jak i odpowiedzi wnioskodawcy mają również odbywać się za pośrednictwem tego systemu. Powyższe rozwiązanie ma na celu przyspieszenie komunikacji, a w konsekwencji skrócenie czasu potrzebnego do dokonania wpisu do KRS zmian objętych wnioskiem przedsiębiorcy.
  • Dodatkowo, akta KRS począwszy od dnia wprowadzenia zmian tj. od dnia 1 lipca 2021 będą miały postać jedynie elektroniczną. Umożliwi to dostęp do akt o każdej porze i z każdego miejsca, co może korzystnie wpłynąć na bezpieczeństwo prawne obrotu gospodarczego. Należy jednak zaznaczyć, że akta rejestrowe powstałe przed tą datą nie będą podlegały digitalizacji, a zatem dostęp do nich będzie możliwy jedynie w obecnej, tradycyjnej formie. Przedsiębiorcy powinni już dziś zastanowić się jak wykorzystać dostęp do akt rejestrowych swoich potencjalnych kontrahentów, w taki sposób aby zmaksymalizować bezpieczeństwo prowadzonej przez nich działalności.

Praktycznie zmieni się zatem wiele, a już teraz można założyć, że istotna będzie funkcjonalność portalu dostępowego. W dalszym ciągu brak jest bowiem szczegółowych informacji o tym, jak ten system będzie wyglądał.

Chociaż nic na to nie wskazuje, nadal otwartym pozostaje pytanie, czy ustawodawca po raz kolejny nie przesunie terminu wejścia w życie tak istotnej nowelizacji.

 

***


Piotr Golba

Senior Associate / advocate 
pgolba@altoadvisory.pl

27 maja 2021

Mogą Cię zainteresować:

technologia AI ryzyko firma modelowanie doradztwo
20 maja 2024

Risk Advisory - ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

Zespół ALTO codziennie pracuje nad tym, żeby dostarczać coraz większą wartość klientom oraz by zakres naszej oferty był jak najbar...

Czytaj dalej
Risk Advisory - ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

Podatki

10 maja 2024

Prawo.pl: Program Współdziałania będzie kontynuowany

Jak pisze Prawo.pl, Ministerstwo Finansów zapowiada kontynuację i rozszerzenie Programu Współdziałania, czyli współpracy firm z or...

Czytaj dalej
Prawo.pl: Program Współdziałania będzie kontynuowany
Zobacz wszystkie

Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

*Przesyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności
oraz potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą informacyjną