Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

Zapisz się do newslettera
Ważne teraz

Risk Advisory – ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

Risk Advisory – ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

ALTO dołącza do Allinial Global

ALTO dołącza do Allinial Global

Raport BEAS – potencjał biznesowy Lublina

Raport BEAS – potencjał biznesowy Lublina

Szereg wyróżnień w rankingach ITR World Tax oraz ITR World TP 2024

Szereg wyróżnień w rankingach ITR World Tax oraz ITR World TP 2024

9 grudnia 2022

[ALERT ALTO]: Złe wieści dla funduszy – od stycznia dochody CFC już bez zwolnienia z podatku

alert

Podatki

Ostatnia nowelizacja przepisów ustawy o CIT (link) przewiduje m.in. opodatkowanie dochodów zagranicznych jednostek kontrolowanych („CFC”), w których udziały posiadają fundusze inwestycyjne.

 

Jaką kluczową zmianę przewiduje nowelizacja przepisów?

W przypadku posiadania udziałów w podmiocie kwalifikowanym jako CFC, fundusze nie będą mogły stosować ulg i zwolnień wynikających z ustawy o CIT, z wyjątkiem ulg i zwolnień określonych w przepisach dedykowanych CFC (art. 24a ustawy o CIT).

 

Co to oznacza w praktyce?

Dochody funduszy z udziału w CFC do końca 2022 r. powinny pozostawać zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 57 ustawy o CIT oraz korzystnego orzecznictwa NSA.

Jednakże od 1 stycznia 2023 r., dochody CFC uzyskiwane przez fundusze nie będą korzystały ze zwolnienia – fundusze zapłacą w Polsce podatek dochodowy, według stawki 19%.

Co istotne, wystąpienie obowiązków sprawozdawczych oraz zapłaty potencjalnego podatku będzie dotyczyć funduszy posiadających udziały w CFC nawet przez część roku.

 

Jakich obowiązków należy się spodziewać?

Fundusze posiadające wśród swoich spółek portfelowych CFC, będą zobowiązane do wypełniania obowiązków sprawozdawczych, tj.:

  • prowadzenia rejestru CFC oraz
  • po zakończeniu roku podatkowego, zaewidencjonowania zdarzeń powstałych w CFC, w taki sposób, aby pozwalały określić wysokość dochodu, podstawę opodatkowania i należność podatkową, jak również informacji o środkach trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych.

W przypadku uznania, że zagraniczna jednostka zależna od funduszu spełnia warunki do uznania za CFC objętą opodatkowaniem w Polsce, po stronie funduszu dodatkowo pojawi się obowiązek zapłaty podatku i złożenia zeznania CIT-CFC.

Dlatego tym bardziej istotną rolę odgrywać będzie posiadanie odpowiedniej ewidencji zdarzeń zaistniałych w CFC. Dodatkowo, ze względu na rozszerzony katalog podmiotów uznawanych za CFC oraz zawiłe kryteria w tym zakresie, jeszcze większej uwagi wymagać będzie analiza zagranicznych spółek portfelowych.

Jednocześnie przypominamy, że od 1 stycznia 2022 r. ustawowe przesłanki kwalifikujące zagraniczne jednostki do CFC zostały znacznie rozbudowane.

Z tego powodu, weryfikacja spełnienia przesłanek do uznania danej jednostki za CFC powinna objąć spółki holdingowe, spółki o dużym dochodzie, ale niewielkim majątku oraz podmioty, które uzyskują przychody pasywne lub przychody z tytułu świadczenia usług niematerialnych, tj. m.in. usług doradczych, przetwarzania danych, badania rynku oraz świadczenia usług o podobnym charakterze.

 

Jak możemy Państwu pomóc?

Nowe kategorie CFC, w połączeniu z wyłączeniem zwolnienia z opodatkowania, istotnie zwiększają ryzyko dodatkowych obciążeń podatkowych dla funduszy. Zespół ekspertów ALTO pomoże Państwu w kwalifikacji zagranicznych spółek portfelowych z perspektywy przepisów o CFC oraz rozwianiu wszelkich wątpliwości związanych z tą problematyką.

Zachęcamy do kontaktu z ekspertami ALTO.

9 grudnia 2022

Mogą Cię zainteresować:

Podatki

10 maja 2024

Prawo.pl: Program Współdziałania będzie kontynuowany

Jak pisze Prawo.pl, Ministerstwo Finansów zapowiada kontynuację i rozszerzenie Programu Współdziałania, czyli współpracy firm z or...

Czytaj dalej
Prawo.pl: Program Współdziałania będzie kontynuowany

Podatki

7 maja 2024

[ALERT ALTO]: Projekt ustawy o KSeF w Sejmie

Jak już informowaliśmy, zgodnie z ostatnimi zapowiedziami Ministerstwa Finansów obligatoryjne stosowanie Krajowego Systemy e-Faktu...

Czytaj dalej
[ALERT ALTO]: Projekt ustawy o KSeF w Sejmie
Zobacz wszystkie

Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

*Przesyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności
oraz potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą informacyjną