Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

Zapisz się do newslettera
Ważne teraz

ALTO otwiera się na Lublin – nowe biuro, nowe możliwości!

ALTO otwiera się na Lublin – nowe biuro, nowe możliwości!

Strategia podatkowa 2022  Nie zwlekaj, zaplanuj już dziś!

Strategia podatkowa 2022  Nie zwlekaj, zaplanuj już dziś!

ALTO partnerem merytorycznym raportu Made in Poland

ALTO partnerem merytorycznym raportu Made in Poland

ALTO doradcą Orlen VC przy inwestycji 10 mln EUR w irlandzką Invert Robotics

ALTO doradcą Orlen VC przy inwestycji 10 mln EUR w irlandzką Invert Robotics

24 stycznia 2020

Alert podatkowy – 30 sierpnia 2019 r.

alert


UPRZEDNIE POROZUMIENIA CENOWE – KORZYSTNE ZMIANY

W części dotyczącej uprzednich porozumień cenowych („APA”), Ustawa wprowadza szereg korzystnych rozwiązań, m.in.:

 • wprowadzenie możliwości złożenia wniosku o APA przez zagraniczny podmiot planujący prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce;
 • wprowadzenie możliwości obowiązywania APA od początku roku podatkowego, w którym złożono wniosek;
 • uproszczenie wniosku o APA – podobnie do zakresu lokalnej dokumentacji TP (wraz z analizą porównawczą/analiza zgodności);
 • złagodzenie zasad weryfikacji stosowania decyzji APA (czynności sprawdzające).

Główną przyczyną obserwowanego w ostatnich dwóch latach zwiększonego zainteresowania APA jest możliwość wyłączenia ograniczenia w zaliczeniu do KUP kosztów usług niematerialnych oraz opłat licencyjnych. W tym kontekście należy zauważyć, iż:

 • z Ustawy zostały wyłączone przepisy wprowadzające możliwość zawierania tzw. uproszczonych APA;
 • możliwość „ukosztowienia” wydatków objętych ograniczeniem, poniesionych w latach 2018 – 2019, pod warunkiem złożenia wniosku o APA do 31 grudnia 2019 r.

Zachęcamy Państwa do kontaktu w sprawie przeanalizowania korzyści płynących z zawnioskowania o APA dla kluczowych transakcji z podmiotami powiązanymi.

 

ROZSTRZYGANIE KWESTII SPORNYCH DOTYCZĄCYCH PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA

Proponowane regulacje będą pozwalały podatnikom (polskim i zagranicznym) na wszczęcie postępowania niezależnie od innych toczących się postępowań dot. kwestii spornej.

Kwestia sporna będzie mogła zostać rozstrzygnięta:

 • jednostronnie przez Ministra Finansów lub zagraniczny organ podatkowy lub,
 • w braku zgody pomiędzy organami różnych państw – w ramach procedury wzajemnego porozumiewania się z potencjalnym udziałem komisji składających się m.in. z przedstawicieli organów podatkowych właściwych państw oraz niezależnych ekspertów.

Zaznaczamy, że przepisy będą mogły znaleźć zastosowanie również do kwestii spornych dotyczących dochodów powstałych w latach podatkowych rozpoczynających się po 31 grudnia 2017 r.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani poznaniem procedury oraz praktycznych skutków rozstrzygania kwestii spornych – zapraszamy do kontaktu.

 

UMOWA O WSPÓŁDZIAŁANIE Z SZEFEM KAS – KORZYŚCI ZA TRANSPARENTNOŚĆ W ROZLICZENIACH PODATKOWYCH

Umowa o współdziałanie to z założenia instrument mający ułatwić współpracę podatników z organami oraz zwiększyć bezpieczeństwo podatników. Skutkiem zawarcia umowy o współprace może być w szczególności:

 • dostosowanie szczegółowości i częstotliwości działań kontrolnych do przyjętych przez podatnika procedur i praktyk przestrzegania prawa podatkowego;
 • ujawnianie Szefowi KAS bez zwłoki wszelkich istotnych dla opodatkowania informacji, wskazywanie zagadnień podatkowych, których podatnik nie jest w stanie sam rozstrzygnąć;
 • konieczność uzyskania akceptacji przez Szefa KAS dla podejmowania wszelkich czynności sprawdzających, jeżeli miałyby być realizowane przez inne organy podatkowe;
 • możliwość zawierania porozumień podatkowych dot. interpretacji podatkowych, prognozowanego na następny rok podatkowy zobowiązania w zakresie CIT lub porozumień będących ekwiwalentem APA/opinii zabezpieczającej ws. zastosowania klauzuli generalnej przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR);
 • możliwość obniżenia o 50% opłat za porozumienia podatkowe będące APA lub opinii ws. zastosowania GAAR;
 • wyłączenie obowiązku składania informacji o krajowych schematach podatkowych, jeżeli podatnik będący stroną umowy byłby jedynym korzystającym;
 • wprowadzenie w praktyce domniemania działania w dobrej wierze z perspektywy przepisów dot. dodatkowego zobowiązania podatkowego.

Zawarcie umowy o współdziałanie uwarunkowane jest w szczególności osiągnięciem przychodów przekraczających kwotę 50 mln euro oraz wypełnieniem dodatkowych warunków dot. rozliczeń podatkowych, w tym w szczególności:

 • wprowadzeniem procesów oraz procedur dot. realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz,
 • otrzymaniem pozytywnej oceny po przeprowadzeniu przez Szefa KAS audytu wstępnego prawidłowości rozliczeń podatkowych oraz stosowanych przez podatnika procedur podatkowych.

 

W związku z tym, że przepisy dot. współdziałania mają docelowo wejść w życie z dniem 1 lipca 2020 r., to będziemy informować Państwa o dalszych działaniach legislacyjnych w tym zakresie.

24 stycznia 2020

Mogą Cię zainteresować:

Twój biznes

29 listopada 2022

ALTO otwiera się na Lublin – nowe biuro, nowe możliwości!      

Po Warszawie przyszła kolej na Lublin. Na początku grudnia ALTO oficjalnie otwiera nowe biuro w jednym z najdynamiczniej rozwijają...

Czytaj dalej
ALTO otwiera się na Lublin – nowe biuro, nowe możliwości!      

Podatki

25 listopada 2022

Nominacja do nagrody CEE Retail Awards

ALTO zostało nominowane do nagrody CEE Retail Awards w kategorii Professional Service Provider. To dla nas duże wyróżnienie - grat...

Czytaj dalej
Nominacja do nagrody CEE Retail Awards
Zobacz wszystkie

Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

*Przesyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności
oraz potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą informacyjną