Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

Zapisz się do newslettera
Ważne teraz

Risk Advisory – ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

Risk Advisory – ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

ALTO dołącza do Allinial Global

ALTO dołącza do Allinial Global

Raport BEAS – potencjał biznesowy Lublina

Raport BEAS – potencjał biznesowy Lublina

Szereg wyróżnień w rankingach ITR World Tax oraz ITR World TP 2024

Szereg wyróżnień w rankingach ITR World Tax oraz ITR World TP 2024

24 stycznia 2020

Alert podatkowy – 30 sierpnia 2019 r.

alert


UPRZEDNIE POROZUMIENIA CENOWE – KORZYSTNE ZMIANY

W części dotyczącej uprzednich porozumień cenowych („APA”), Ustawa wprowadza szereg korzystnych rozwiązań, m.in.:

 • wprowadzenie możliwości złożenia wniosku o APA przez zagraniczny podmiot planujący prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce;
 • wprowadzenie możliwości obowiązywania APA od początku roku podatkowego, w którym złożono wniosek;
 • uproszczenie wniosku o APA – podobnie do zakresu lokalnej dokumentacji TP (wraz z analizą porównawczą/analiza zgodności);
 • złagodzenie zasad weryfikacji stosowania decyzji APA (czynności sprawdzające).

Główną przyczyną obserwowanego w ostatnich dwóch latach zwiększonego zainteresowania APA jest możliwość wyłączenia ograniczenia w zaliczeniu do KUP kosztów usług niematerialnych oraz opłat licencyjnych. W tym kontekście należy zauważyć, iż:

 • z Ustawy zostały wyłączone przepisy wprowadzające możliwość zawierania tzw. uproszczonych APA;
 • możliwość „ukosztowienia” wydatków objętych ograniczeniem, poniesionych w latach 2018 – 2019, pod warunkiem złożenia wniosku o APA do 31 grudnia 2019 r.

Zachęcamy Państwa do kontaktu w sprawie przeanalizowania korzyści płynących z zawnioskowania o APA dla kluczowych transakcji z podmiotami powiązanymi.

 

ROZSTRZYGANIE KWESTII SPORNYCH DOTYCZĄCYCH PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA

Proponowane regulacje będą pozwalały podatnikom (polskim i zagranicznym) na wszczęcie postępowania niezależnie od innych toczących się postępowań dot. kwestii spornej.

Kwestia sporna będzie mogła zostać rozstrzygnięta:

 • jednostronnie przez Ministra Finansów lub zagraniczny organ podatkowy lub,
 • w braku zgody pomiędzy organami różnych państw – w ramach procedury wzajemnego porozumiewania się z potencjalnym udziałem komisji składających się m.in. z przedstawicieli organów podatkowych właściwych państw oraz niezależnych ekspertów.

Zaznaczamy, że przepisy będą mogły znaleźć zastosowanie również do kwestii spornych dotyczących dochodów powstałych w latach podatkowych rozpoczynających się po 31 grudnia 2017 r.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani poznaniem procedury oraz praktycznych skutków rozstrzygania kwestii spornych – zapraszamy do kontaktu.

 

UMOWA O WSPÓŁDZIAŁANIE Z SZEFEM KAS – KORZYŚCI ZA TRANSPARENTNOŚĆ W ROZLICZENIACH PODATKOWYCH

Umowa o współdziałanie to z założenia instrument mający ułatwić współpracę podatników z organami oraz zwiększyć bezpieczeństwo podatników. Skutkiem zawarcia umowy o współprace może być w szczególności:

 • dostosowanie szczegółowości i częstotliwości działań kontrolnych do przyjętych przez podatnika procedur i praktyk przestrzegania prawa podatkowego;
 • ujawnianie Szefowi KAS bez zwłoki wszelkich istotnych dla opodatkowania informacji, wskazywanie zagadnień podatkowych, których podatnik nie jest w stanie sam rozstrzygnąć;
 • konieczność uzyskania akceptacji przez Szefa KAS dla podejmowania wszelkich czynności sprawdzających, jeżeli miałyby być realizowane przez inne organy podatkowe;
 • możliwość zawierania porozumień podatkowych dot. interpretacji podatkowych, prognozowanego na następny rok podatkowy zobowiązania w zakresie CIT lub porozumień będących ekwiwalentem APA/opinii zabezpieczającej ws. zastosowania klauzuli generalnej przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR);
 • możliwość obniżenia o 50% opłat za porozumienia podatkowe będące APA lub opinii ws. zastosowania GAAR;
 • wyłączenie obowiązku składania informacji o krajowych schematach podatkowych, jeżeli podatnik będący stroną umowy byłby jedynym korzystającym;
 • wprowadzenie w praktyce domniemania działania w dobrej wierze z perspektywy przepisów dot. dodatkowego zobowiązania podatkowego.

Zawarcie umowy o współdziałanie uwarunkowane jest w szczególności osiągnięciem przychodów przekraczających kwotę 50 mln euro oraz wypełnieniem dodatkowych warunków dot. rozliczeń podatkowych, w tym w szczególności:

 • wprowadzeniem procesów oraz procedur dot. realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz,
 • otrzymaniem pozytywnej oceny po przeprowadzeniu przez Szefa KAS audytu wstępnego prawidłowości rozliczeń podatkowych oraz stosowanych przez podatnika procedur podatkowych.

 

W związku z tym, że przepisy dot. współdziałania mają docelowo wejść w życie z dniem 1 lipca 2020 r., to będziemy informować Państwa o dalszych działaniach legislacyjnych w tym zakresie.

24 stycznia 2020

Mogą Cię zainteresować:

technologia AI ryzyko firma modelowanie doradztwo
20 maja 2024

Risk Advisory - ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

Zespół ALTO codziennie pracuje nad tym, żeby dostarczać coraz większą wartość klientom oraz by zakres naszej oferty był jak najbar...

Czytaj dalej
Risk Advisory - ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

Podatki

10 maja 2024

Prawo.pl: Program Współdziałania będzie kontynuowany

Jak pisze Prawo.pl, Ministerstwo Finansów zapowiada kontynuację i rozszerzenie Programu Współdziałania, czyli współpracy firm z or...

Czytaj dalej
Prawo.pl: Program Współdziałania będzie kontynuowany
Zobacz wszystkie

Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

*Przesyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności
oraz potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą informacyjną