Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

Zapisz się do newslettera
Ważne teraz

ALTO wśród członków Klubu Pro Progressio

ALTO wśród członków Klubu Pro Progressio

Doradcy Podatkowi ALTO wśród najlepszych w XVII Rankingu Dziennika Gazety Prawnej

Doradcy Podatkowi ALTO wśród najlepszych w XVII Rankingu Dziennika Gazety Prawnej

ALTO doradcą spółki JR HOLDING przy inwestycji w NOXO Energy

ALTO doradcą spółki JR HOLDING przy inwestycji w NOXO Energy

ALTO partnerem merytorycznym raportu Made in Poland

ALTO partnerem merytorycznym raportu Made in Poland

9 grudnia 2022

[ALERT ALTO]: Złe wieści dla funduszy – od stycznia dochody CFC już bez zwolnienia z podatku

alert

Podatki

Ostatnia nowelizacja przepisów ustawy o CIT (link) przewiduje m.in. opodatkowanie dochodów zagranicznych jednostek kontrolowanych („CFC”), w których udziały posiadają fundusze inwestycyjne.

 

Jaką kluczową zmianę przewiduje nowelizacja przepisów?

W przypadku posiadania udziałów w podmiocie kwalifikowanym jako CFC, fundusze nie będą mogły stosować ulg i zwolnień wynikających z ustawy o CIT, z wyjątkiem ulg i zwolnień określonych w przepisach dedykowanych CFC (art. 24a ustawy o CIT).

 

Co to oznacza w praktyce?

Dochody funduszy z udziału w CFC do końca 2022 r. powinny pozostawać zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 57 ustawy o CIT oraz korzystnego orzecznictwa NSA.

Jednakże od 1 stycznia 2023 r., dochody CFC uzyskiwane przez fundusze nie będą korzystały ze zwolnienia – fundusze zapłacą w Polsce podatek dochodowy, według stawki 19%.

Co istotne, wystąpienie obowiązków sprawozdawczych oraz zapłaty potencjalnego podatku będzie dotyczyć funduszy posiadających udziały w CFC nawet przez część roku.

 

Jakich obowiązków należy się spodziewać?

Fundusze posiadające wśród swoich spółek portfelowych CFC, będą zobowiązane do wypełniania obowiązków sprawozdawczych, tj.:

  • prowadzenia rejestru CFC oraz
  • po zakończeniu roku podatkowego, zaewidencjonowania zdarzeń powstałych w CFC, w taki sposób, aby pozwalały określić wysokość dochodu, podstawę opodatkowania i należność podatkową, jak również informacji o środkach trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych.

W przypadku uznania, że zagraniczna jednostka zależna od funduszu spełnia warunki do uznania za CFC objętą opodatkowaniem w Polsce, po stronie funduszu dodatkowo pojawi się obowiązek zapłaty podatku i złożenia zeznania CIT-CFC.

Dlatego tym bardziej istotną rolę odgrywać będzie posiadanie odpowiedniej ewidencji zdarzeń zaistniałych w CFC. Dodatkowo, ze względu na rozszerzony katalog podmiotów uznawanych za CFC oraz zawiłe kryteria w tym zakresie, jeszcze większej uwagi wymagać będzie analiza zagranicznych spółek portfelowych.

Jednocześnie przypominamy, że od 1 stycznia 2022 r. ustawowe przesłanki kwalifikujące zagraniczne jednostki do CFC zostały znacznie rozbudowane.

Z tego powodu, weryfikacja spełnienia przesłanek do uznania danej jednostki za CFC powinna objąć spółki holdingowe, spółki o dużym dochodzie, ale niewielkim majątku oraz podmioty, które uzyskują przychody pasywne lub przychody z tytułu świadczenia usług niematerialnych, tj. m.in. usług doradczych, przetwarzania danych, badania rynku oraz świadczenia usług o podobnym charakterze.

 

Jak możemy Państwu pomóc?

Nowe kategorie CFC, w połączeniu z wyłączeniem zwolnienia z opodatkowania, istotnie zwiększają ryzyko dodatkowych obciążeń podatkowych dla funduszy. Zespół ekspertów ALTO pomoże Państwu w kwalifikacji zagranicznych spółek portfelowych z perspektywy przepisów o CFC oraz rozwianiu wszelkich wątpliwości związanych z tą problematyką.

Zachęcamy do kontaktu z ekspertami ALTO.

9 grudnia 2022

Mogą Cię zainteresować:

Podatki

6 czerwca 2023

[ALERT ALTO]: MDR – nie przegap terminu!

Przypominamy, że wraz z zakończeniem stanu zagrożenia epidemicznego powraca część obowiązków podatkowych – w tym konieczność złoże...

Czytaj dalej
[ALERT ALTO]: MDR – nie przegap terminu!

Podatki

6 czerwca 2023

[ALERT ALTO]: Praktyczne problemy z pracą zdalną – wątpliwości nie zniknęły, a kontrole już na horyzoncie

Wraz z upływem drugiego miesiąca stosowania nowych przepisów dotyczących pracy zdalnej, po wymuszonym przez ustawodawcę sprincie f...

Czytaj dalej
[ALERT ALTO]: Praktyczne problemy z pracą zdalną – wątpliwości nie zniknęły, a kontrole już na horyzoncie
Zobacz wszystkie

Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

*Przesyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności
oraz potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą informacyjną