Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

Zapisz się do newslettera
Ważne teraz

ALTO w Gdański Business Center – już od 2 października

ALTO w Gdański Business Center – już od 2 października

Szereg wyróżnień w rankingach ITR World Tax oraz ITR World TP 2024

Szereg wyróżnień w rankingach ITR World Tax oraz ITR World TP 2024

Wyróżnienie „Friendly Workplace” dla ALTO

Wyróżnienie „Friendly Workplace” dla ALTO

Banking – Olga Mochocka na czele nowego działu outsourcingu w ALTO

Banking – Olga Mochocka na czele nowego działu outsourcingu w ALTO

Katarzyna Adamowicz, Ewa Janas

17 lipca 2023

Rzeczpospolita: Jakie uproszczenia wprowadził Slim VAT 3

komentarz

Podatki

Nowe przepisy modyfikują zasady stosowania kursów walut dla faktur korygujących, dostosowują warunki wystawiania e-paragonów oraz ułatwiają prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących.

Slim VAT 3 to jeden z najnowszych pakietów podatkowych, który wprowadził istotne zmiany w zakresie podatku od towarów i usług.

 

Prostsze ewidencjonowanie

Od 1 lipca prowadzenie ewidencji sprzedaży stało się prostsze dla podatników stosujących kasy rejestrujące. Dotychczas podatnicy ci byli zobligowani do drukowania dokumentów wystawianych przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Pakiet Slim VAT 3 zmienił tę regułę. Podatnicy mają możliwość rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych, m.in. raportów fiskalnych, ale także dokumentów niefiskalnych. Wyjątek od tej zasady stanowią paragony oraz faktury, które nie są przesyłane w postaci elektronicznej.

 

Elektroniczne dokumenty sprzedaży

Opisana wyżej zmiana ma poniekąd związek z dostosowaniem przepisów do e-paragonów.

Już od 15 września br. Slim VAT 3 wprowadzi jeszcze jedną zmianę. Nowe przepisy umożliwią wystawienie dokumentu – paragonu lub faktury w postaci elektronicznej – za zgodą nabywcy, przez przesłanie go w uzgodniony z nim sposób. Dodatkowo w przypadku wystawienia e-paragonu nie będzie konieczności podawania danych osobowych nabywcy.

Wystawienie tzw. e-paragonu będzie możliwe przy użyciu systemu teleinformatycznego Szefa Krajowej Administracji Skarbowej pośredniczącego przy wydawaniu paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej.

Dodatkowo Slim VAT 3 wprowadził jeszcze jedno ułatwienie dotyczące e-paragonów, które obowiązuje już od 1 lipca. Dotychczas, w przypadku gdy faktura dotyczyła sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, podatnik miał obowiązek do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika dołączyć paragon dokumentujący tę sprzedaż. Analogiczna sytuacja występowała w przypadku wystawiania faktur w formie elektronicznej.

Zgodnie z nowymi przepisami podatnik może alternatywnie zamiast paragonu dołączyć do dokumentacji numer paragonu oraz unikatowy numer kasy rejestrującej, znajdujący się na e-paragonie.

 

Przeliczenie na złote

Slim VAT 3 wprowadził również długo wyczekiwane zmiany w zasadach dotyczących stosowania kursu walut dla wystawianych faktur korygujących w walucie obcej. Dotychczas przepisy nie regulowały tej kwestii, mimo że było to istotne zagadnienie dla sporej grupy podatników.

Od 1 lipca, poprzez dodanie do ustawy o VAT art. 31b ust., w końcu doprecyzowano, że w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania wyrażone w walucie obcej uległy zmianie, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu danej waluty obcej przyjętego do przeliczenia kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania przed jej zmianą.

Konkludując, wprowadzono generalną zasadę, według której korekta w VAT będzie rozliczania przy zastosowaniu kursu historycznego, tj. zastosowanego na fakturze pierwotnej.

Od reguły tej wprowadzono jednak dwa wyjątki. Dotyczą one wystawiania faktur korygujących in minus, ale nie wszystkich. Ustawodawca w art. 31b ust. 2 i 3 ustawy o VAT wskazał wprost, że odstępstwo dotyczy jedynie przypadku udzielenia opustu lub obniżki ceny, przy jednoczesnym spełnieniu innych warunków.

Jednym z nich jest przypadek, gdy podatnik zgodnie z art. 106j ust. 3 ustawy o VAT zdecyduje się na wystawienie zbiorczej faktury korygującej z tytułu udzielenia opustu lub obniżki ceny. W takiej sytuacji będzie miał prawo zastosować jeden zbiorczy kurs z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury korygującej.

Zastosowanie kursu z dnia poprzedzającego dzień wystawienie faktury korygującej z tytułu opustu lub obniżki będzie mieć również zastosowanie do faktur korygujących WNT oraz faktur korygujących wystawianych w systemie odwrotnego obciążenia.

 

WNIOSEK

Jak zatem widzimy, Slim VAT 3 wprowadził wiele zmian, które należy ocenić pozytywnie. Eliminacja obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych przy użyciu kas rejestrując online czy doprecyzowanie zasad stosowania kursu walut przy fakturach korygujących wydają się być istotne, a niekiedy wręcz wyczekiwane przez wielu podatników.

 

 

Podstawa prawna:

art. 1 pkt 3 i pkt 23 lit. a ustawy z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1059)

Źródło: https://www.rp.pl/podatki/art38741151-jakie-uproszczenia-wprowadzil-slim-vat-3

Katarzyna Adamowicz, Ewa Janas

17 lipca 2023

Mogą Cię zainteresować:

wdrożenie KSEF doradcy podatkowi jak wdrożyć Krajowy system e-faktur

Podatki

21 września 2023

[ALERT ALTO] KSeF: przykładowe e-faktury opublikowane!

Kilka dni temu Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie nowy zestaw dokumentów pozwalających przygotować się do ob...

Czytaj dalej
[ALERT ALTO] KSeF: przykładowe e-faktury opublikowane!

Podatki

15 września 2023

[WEBCAST ALTO]: Współpraca na podstawie kontraktów B2B vs. dobre praktyki i kontrole podatkowe

Zapraszamy na spotkanie 5 października (czwartek) o 10:00, podczas którego Rafał Tołwiński i Adriana Kalinowska z zespołu Pers...

Czytaj dalej
[WEBCAST ALTO]: Współpraca na podstawie kontraktów B2B vs. dobre praktyki i kontrole podatkowe
Zobacz wszystkie

Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

*Przesyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności
oraz potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą informacyjną