Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

Zapisz się do newslettera
Ważne teraz

Risk Advisory – ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

Risk Advisory – ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

Premiera Raportu Made in Poland 2024

Premiera Raportu Made in Poland 2024

Raport BEAS – potencjał biznesowy Lublina

Raport BEAS – potencjał biznesowy Lublina

ESG w ALTO – Ewa Solarz pokieruje nową linią biznesową

ESG w ALTO – Ewa Solarz pokieruje nową linią biznesową

Katarzyna Adamowicz, Ewa Janas

17 lipca 2023

Rzeczpospolita: Jakie uproszczenia wprowadził Slim VAT 3

komentarz

Podatki

Nowe przepisy modyfikują zasady stosowania kursów walut dla faktur korygujących, dostosowują warunki wystawiania e-paragonów oraz ułatwiają prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących.

Slim VAT 3 to jeden z najnowszych pakietów podatkowych, który wprowadził istotne zmiany w zakresie podatku od towarów i usług.

 

Prostsze ewidencjonowanie

Od 1 lipca prowadzenie ewidencji sprzedaży stało się prostsze dla podatników stosujących kasy rejestrujące. Dotychczas podatnicy ci byli zobligowani do drukowania dokumentów wystawianych przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Pakiet Slim VAT 3 zmienił tę regułę. Podatnicy mają możliwość rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych, m.in. raportów fiskalnych, ale także dokumentów niefiskalnych. Wyjątek od tej zasady stanowią paragony oraz faktury, które nie są przesyłane w postaci elektronicznej.

 

Elektroniczne dokumenty sprzedaży

Opisana wyżej zmiana ma poniekąd związek z dostosowaniem przepisów do e-paragonów.

Już od 15 września br. Slim VAT 3 wprowadzi jeszcze jedną zmianę. Nowe przepisy umożliwią wystawienie dokumentu – paragonu lub faktury w postaci elektronicznej – za zgodą nabywcy, przez przesłanie go w uzgodniony z nim sposób. Dodatkowo w przypadku wystawienia e-paragonu nie będzie konieczności podawania danych osobowych nabywcy.

Wystawienie tzw. e-paragonu będzie możliwe przy użyciu systemu teleinformatycznego Szefa Krajowej Administracji Skarbowej pośredniczącego przy wydawaniu paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej.

Dodatkowo Slim VAT 3 wprowadził jeszcze jedno ułatwienie dotyczące e-paragonów, które obowiązuje już od 1 lipca. Dotychczas, w przypadku gdy faktura dotyczyła sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, podatnik miał obowiązek do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika dołączyć paragon dokumentujący tę sprzedaż. Analogiczna sytuacja występowała w przypadku wystawiania faktur w formie elektronicznej.

Zgodnie z nowymi przepisami podatnik może alternatywnie zamiast paragonu dołączyć do dokumentacji numer paragonu oraz unikatowy numer kasy rejestrującej, znajdujący się na e-paragonie.

 

Przeliczenie na złote

Slim VAT 3 wprowadził również długo wyczekiwane zmiany w zasadach dotyczących stosowania kursu walut dla wystawianych faktur korygujących w walucie obcej. Dotychczas przepisy nie regulowały tej kwestii, mimo że było to istotne zagadnienie dla sporej grupy podatników.

Od 1 lipca, poprzez dodanie do ustawy o VAT art. 31b ust., w końcu doprecyzowano, że w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania wyrażone w walucie obcej uległy zmianie, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu danej waluty obcej przyjętego do przeliczenia kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania przed jej zmianą.

Konkludując, wprowadzono generalną zasadę, według której korekta w VAT będzie rozliczania przy zastosowaniu kursu historycznego, tj. zastosowanego na fakturze pierwotnej.

Od reguły tej wprowadzono jednak dwa wyjątki. Dotyczą one wystawiania faktur korygujących in minus, ale nie wszystkich. Ustawodawca w art. 31b ust. 2 i 3 ustawy o VAT wskazał wprost, że odstępstwo dotyczy jedynie przypadku udzielenia opustu lub obniżki ceny, przy jednoczesnym spełnieniu innych warunków.

Jednym z nich jest przypadek, gdy podatnik zgodnie z art. 106j ust. 3 ustawy o VAT zdecyduje się na wystawienie zbiorczej faktury korygującej z tytułu udzielenia opustu lub obniżki ceny. W takiej sytuacji będzie miał prawo zastosować jeden zbiorczy kurs z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury korygującej.

Zastosowanie kursu z dnia poprzedzającego dzień wystawienie faktury korygującej z tytułu opustu lub obniżki będzie mieć również zastosowanie do faktur korygujących WNT oraz faktur korygujących wystawianych w systemie odwrotnego obciążenia.

 

WNIOSEK

Jak zatem widzimy, Slim VAT 3 wprowadził wiele zmian, które należy ocenić pozytywnie. Eliminacja obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych przy użyciu kas rejestrując online czy doprecyzowanie zasad stosowania kursu walut przy fakturach korygujących wydają się być istotne, a niekiedy wręcz wyczekiwane przez wielu podatników.

 

 

Podstawa prawna:

art. 1 pkt 3 i pkt 23 lit. a ustawy z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1059)

Źródło: https://www.rp.pl/podatki/art38741151-jakie-uproszczenia-wprowadzil-slim-vat-3

Katarzyna Adamowicz, Ewa Janas

17 lipca 2023

Mogą Cię zainteresować:

Podatki

12 czerwca 2024

[ALERT ALTO]: Projekt zmian w podatku od nieruchomości coraz bliżej – co wiemy dzisiaj?

Wczoraj Rada Ministrów ogłosiła założenia do projektu ustawy wprowadzającej zmiany w podatkach lokalnych, w tym najważniejsze zmia...

Czytaj dalej
[ALERT ALTO]: Projekt zmian w podatku od nieruchomości coraz bliżej – co wiemy dzisiaj?
tax litigation postępowania podatkowe sąd ALTO doradca podatkowy garnitur

Podatki

12 czerwca 2024

Zespół do zadań specjalnych: ALTO Litigation Team

Zespół do zadań specjalnych, czy właściwie, zgodnie z oficjalnym nazewnictwem, Zespół Postępowań Podatkowych w ALTO, to szóstka sp...

Czytaj dalej
Zespół do zadań specjalnych: ALTO Litigation Team
Zobacz wszystkie

Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

*Przesyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności
oraz potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą informacyjną