Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

Zapisz się do newslettera
Ważne teraz

Risk Advisory – ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

Risk Advisory – ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

Premiera Raportu Made in Poland 2024

Premiera Raportu Made in Poland 2024

Raport BEAS – potencjał biznesowy Lublina

Raport BEAS – potencjał biznesowy Lublina

ESG w ALTO – Ewa Solarz pokieruje nową linią biznesową

ESG w ALTO – Ewa Solarz pokieruje nową linią biznesową

Ochrona sygnalistów w Twojej firmie

Co powinieneś wiedzieć o implementacji dyrektywy o ochronie sygnalistów?

Przyjęta przez Sejm ustawa nakłada na każdy podmiot, na rzecz którego pracę zarobkową wykonuje minimum 50 osób, obowiązek przygotowania i wdrożenia procedury wewnętrznej umożliwiającej zgłaszanie przez sygnalistów naruszeń prawa oraz – o ile podmiot tak zdecyduje – także regulacji wewnętrznych.

 

Należy pamiętać, że do liczby 50 osób wlicza się:

 • pracowników,
 • zleceniobiorców,
 • współpracowników, w tym osoby współpracujące na b2b (które same nie zatrudniają pracowników).

Sam obowiązek wprowadzenia w życie odpowiednich przepisów krajowych dotyczących mechanizmów raportowania nieprawidłowości wynika z unijnej dyrektywy o ochronie sygnalistów i w związku z tym, że termin implementacji już dawno upłynął, należy spodziewać się dość szybkiej ścieżki legislacyjnej nowej ustawy.

 

Jak ALTO może Ci pomóc?

Korzystając z wieloletniego doświadczenia w przygotowywaniu szeregu procedur wewnętrznych z zakresu compliance w różnych branżach, eksperci z ALTO pomagają w:

 • weryfikacji, czy istniejąca w firmie procedura jest zgodna z nowymi regulacjami lub stworzeniu i przyjęciu prostej i efektywnej procedury, dostosowanej do specyfiki i zakresu działalności danej organizacji;
 • aktualizacji współistnienia innych regulacji wewnętrznych;
 • zaprojektowaniu zgodnych z wymogami corporate governance postanowień dotyczących wyjaśniania zgłoszonych nieprawidłowości;
 • implementacji elektronicznych kanałów zgłoszeń i ich rozważenia pod kątem użyteczności w organizacji oraz spełniania wymogów regulacyjnych,
 • organizacji szkolenia dla pracowników.

Na jakie obowiązki powinni przygotować się przedsiębiorcy w zakresie ochrony sygnalistów?

 1. Udostępnienie odpowiednich kanałów dla zgłoszeń sygnalistów, takich jak np.:
 • dedykowana osoba, dział lub zespół
 • skrzynka kontaktowa w siedzibie lub zakładzie pracy
 • telefon lub inny komunikator on-line
 • skrzynka email
 • platforma on-line
 • przez podmiot trzeci zapewniający obsługę w zakresie zgłoszeń.
 1. Ochrona poufności zgłoszeń i ochrona danych sygnalisty.
 2. Zapewnienie realnej ochrony sygnalisty przed działaniami odwetowymi.
 3. Przygotowanie i wdrożenie efektywnej procedury wewnętrznej rozpatrywania zgłoszeń w wymaganych terminach.

 

 

 

Jakie ryzyka kar i odpowiedzialności niesie ze sobą brak odpowiedniego wdrożenia nowych regulacji?

Sankcje za brak wdrożenia przepisów dotyczących ochrony sygnalistów są różnorodne, a należą do nich:

 • za brak procedury albo jej niezgodność z ustawą – grzywna;
 • za uniemożliwienie lub utrudnianie zgłoszenia – pozbawienie wolności nawet do 3 lat, ograniczenie wolności lub grzywna;
 • za działania odwetowe wobec sygnalisty – pozbawienie wolności nawet do 3 lat, ograniczenie wolności lub grzywna.

 

UWAGA: nie można wykluczyć, że brak posiadania odpowiedniej procedury w pewnych okolicznościach może także zostać uznany za uniemożliwianie lub utrudnianie zgłoszenia, co wiąże się z wyższą karalnością.

 

Aby w pełni przygotować się na nowe obowiązki zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy krok po kroku przeprowadzą firmę przez cały proces dostosowania do wprowadzanych regulacji.

Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń.

+48 22 652 27 51


  Administratorem danych osobowych są spółki z Grupy ALTO. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest w polityce prywatności.

  Odkryj ALTOstratus – narzędzia ułatwiające prowadzenie biznesu

  Dowiedz się więcej!

  Biała Lista

  Wystarczy wgrać listę NIPów i/lub numerów kont, a algorytmy ALTOstratusa sprawdzają dokładnie z kim masz do czynienia. Możesz też wgrać pliki Elixir-O lub MT940, a każdy z tych formatów ALTOstratus wykorzysta do odpytania systemów KAS i szybkiego zwrócenia ci istotnych informacji.

  Biała Lista

  JPK & VAT-UE

  ALTOstratus pozwała łatwo sprawdzić poprawność przygotowanych plików JPK, pomaga sprawnie przekonwertować plik JPK na deklarację VAT-UE i testuje merytorycznie pliki JPK_V7M.

  JPK & VAT-UE

  Generator e-SF

  Potrzebujesz wsparcia w corocznym raportowaniu wyników finansowych firmy? Stworzony przez zespół ALTO generator e-Sprawozdań Finansowych wspiera naszych klientów umożliwiając łatwiejsze i sprawniejsze tworzenie tych raportów.

  Generator e-SF

  Walidator XML

  Aplikacja sprawdza czy pliki XML określonych rodzajów są zgodne z wymaganiami Ministerstwa Finansów dzięki czemu dokumenty składane do urzędów mają zagwarantowaną poprawność.

  Walidator XML

  Bądź zawsze na bieżąco,
  otrzymuj Alert ALTO

  *Przesyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności
  oraz potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą informacyjną