Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

Zapisz się do newslettera
Ważne teraz

Risk Advisory – ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

Risk Advisory – ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

Premiera Raportu Made in Poland 2024

Premiera Raportu Made in Poland 2024

Raport BEAS – potencjał biznesowy Lublina

Raport BEAS – potencjał biznesowy Lublina

ESG w ALTO – Ewa Solarz pokieruje nową linią biznesową

ESG w ALTO – Ewa Solarz pokieruje nową linią biznesową

27 marca 2024

Rzeczpospolita: Raportowanie przez platformy cyfrowe coraz bliżej

komentarz

Podatki

Dyrektywa DAC-7 nakłada na operatorów stron www i aplikacji, którzy za ich pomocą umożliwiają sprzedaż towarów, świadczenie usług lub najem nieruchomości, obowiązek przekazywania fiskusowi informacji o transakcjach przekraczających określone wielkości.

Wejście w życie obowiązkowego raportowania przez platformy cyfrowe, wymaganego przepisami dyrektywy Rady (UE) 2021/514, powszechnie znanej jako DAC-7, zbliża się wielkimi krokami. Chciałoby się rzec „wreszcie”, bo DAC-7 cały czas czeka na implementację do krajowego porządku prawnego, mimo że projekt ustawy już od roku znajduje się na stronie Rządowego Centrum Legislacji, a oficjalny termin na dokonanie transpozycji unijnych przepisów minął 1 stycznia 2023 roku. Jak dowiadujemy się z informacji zamieszczonej na oficjalnej stronie Kancelarii Premiera Rady Ministrów, zaimplementowanie nowych regulacji ma nastąpić już niebawem, bo w pierwszym kwartale 2024 r.

Dyrektywa wprowadza nowe obowiązki raportowe dla operatorów platform cyfrowych, którzy za ich pomocą umożliwiają sprzedaż towarów oraz świadczenie osobiste usług, a także najem nieruchomości. Opóźnienie w implementacji przepisów DAC-7 przez Polskę wykreowało niepewność biznesową dla operatorów platform, którzy nie wiedzą ostatecznie, jakie dane powinni zbierać, od kiedy powinni je gromadzić ani jaki okres będzie objęty raportowaniem po raz pierwszy (wszak pierwsze raportowanie powinno się odbyć w 2024 r. i obejmować dane za rok 2023).

Wymiana informacji i współpraca — cel wdrożenia DAC-7

Głównym celem wdrożenia DAC-7 jest zwalczanie szarej strefy poprzez wymianę informacji i współpracę administracyjną w sprawach podatkowych dzięki nałożeniu na operatorów platform cyfrowych obowiązku sprawozdawczego dotyczącego sprzedawców działających za pomocą tych platform.

Jednocześnie zmiany zakładają zbudowanie mechanizmu wymiany informacji o sprzedawcach między państwami członkowskimi UE, a także poprawę współpracy między administracjami.

Nowe obowiązki dla platform cyfrowych i sprzedawców

Co do zasady przez platformę cyfrową rozumie się oprogramowanie, w tym stronę internetową lub jej część, oraz aplikacje, w tym aplikacje mobilne, które są dostępne dla użytkowników i umożliwiają sprzedawcom łączność z innymi użytkownikami w celu wykonywania, bezpośrednio lub pośrednio, m.in. sprzedaży towarów lub usług na rzecz użytkowników.

Platformy nie stanowi natomiast oprogramowanie, które umożliwia jedynie przetwarzanie płatności w odniesieniu do sprzedanych towarów lub usług, a także takie, które przekierowuje użytkowników na docelową platformę cyfrową.

Nowe obowiązki związane z gromadzeniem, a następnie raportowaniem określonych danych będą obejmowały operatorów platform cyfrowych, a także sprzedawców oferujących swoje towary lub usługi za pomocą stron internetowych.

Platformy będą przekazywać fiskusowi informacje na temat osób oraz firm, których roczna sprzedaż za pomocą e-platformy przekroczy 2 tys. euro, ale także wtedy, gdy liczba zawartych za pośrednictwem platformy transakcji osiągnie pułap 30, nawet jeśli wartość sprzedaży zrealizowanej w ramach tych transakcji nie przekroczy wskazanego limitu kwotowego. Raporty obejmujące roczne informacje będą przekazywane szefowi KAS do 31 stycznia kolejnego roku.

Tym samym operatorzy platform będą zobowiązani do gromadzenia informacji m.in. takich, jak nazwa prawna, NIP, adres siedziby, numer identyfikacyjny VAT (jeżeli jest dostępny) czy też informacji o istnieniu ewentualnego stałego zakładu, ze wskazaniem każdego państwa członkowskiego UE, w którym ten stały zakład się znajduje. Zakres danych będzie różny w zależności od tego, czy raportowany podmiot jest osobą fizyczną, czy spółką.

Dodatkowo w przypadku najmu nieruchomości operatorzy będą zobowiązani do gromadzenia danych dotyczących wszystkich adresów obiektów oraz numerów księgi wieczystej wynajmowanych nieruchomości.

Warto mieć na uwadze, że obok standardowych obowiązków sprawozdawczych na raportujących ciążyć będzie także obowiązek dochowania należytej staranności poprzez stosowanie określonych w ustawie procedur, takich jak gromadzenie informacji o sprzedawcach czy też ich dodatkowa weryfikacja.

Wyłączenia — kogo nie obejmie obowiązek raportowy

Obowiązek raportowy nie będzie jednak obejmować wszystkich platform cyfrowych i sprzedawców działających za ich pośrednictwem. Właściciele platform służących jedynie do publikowania ogłoszeń przekierowujących do stron sprzedażowych nie będą objęci obowiązkiem sprawozdawczym. Do urzędów skarbowych nie będą zgłaszane także osoby, które sprzedają używane ubrania czy akcesoria jedynie okazjonalnie.

Raportowaniem nie będą objęte również czynności wykonywane przez pracowników i podmioty powiązane raportującego operatora platformy cyfrowej.

Sankcje za niewypełnienie obowiązku sprawozdawczego

Ministerstwo Finansów przewiduje kary za niedostosowanie się do nowych przepisów i niewypełnienie obowiązku sprawozdawczego. Poza karą pieniężną w wysokości od 100 tys. zł do nawet 5 mln zł operatorowi platformy cyfrowej grozi w ramach sankcji wykreślenie z rejestru jako podatnika VAT.

 

Wdrożenie przepisów dyrektywy daje możliwość stworzenia wspólnych, unijnych ram sprawozdawczości poprzez ograniczenie jej rozproszenia na poszczególne państwa członkowskie. DAC-7 ma wyjść naprzeciw transformacji cyfrowej życia gospodarczego i stać na straży przeciwdziałania narastającym zjawiskom uchylania się od opodatkowania w sferze cyfrowej. Ujednolicenie przepisów – choć z pozoru stanowi dodatkowe utrudnienie dla sprzedawców – ma na celu zwalczenie szarej strefy poprzez współpracę administracji krajowych na arenie międzynarodowej. Z perspektywy konsumentów przepisy mogą przyczynić się do zmniejszenia liczby oszustów.

Należy jednak zwrócić uwagę, że plany Ministerstwa Finansów dotyczące implementacji DAC-7 w pierwszym kwartale 2024 roku wydają się jednak mało prawdopodobne, zwłaszcza że ten kwartał już się kończy, a projekt ustawy wciąż nie jest procedowany w Sejmie. Dalsze odwlekanie w czasie wejścia w życie omawianych przepisów przedłuża stan niepewności dla operatorów platform, który należy ocenić jako niepotrzebne utrudnienie prowadzenia biznesu. Należy bowiem zauważyć, że – w zależności od prezentowanego apetytu na ryzyko – operatorzy mogą gromadzić niepotrzebnie dużą ilość danych o sprzedawcach, nawet wykraczających poza wskazane w projekcie ramy, lub nie gromadzić żadnych danych, uznając, że nie ma do tego podstaw prawnych. W pierwszym skrajnym przypadku operatorzy ponoszą nadmiarowe koszty, a w drugim narażają się na ryzyko sankcji, jeśli wdrożenie DAC-7 w Polsce będzie wiązało się z obowiązkiem wstecznego raportowania.

Końcowo należy zauważyć, że niezależnie od podejścia operatorów platform do bieżącego gromadzenia danych wywiązanie się przez nich z planowanego obowiązku wstecznego raportowania za 2023 rok może być znacząco utrudnione. Nie da się bowiem ze 100-proc. pewnością stwierdzić – z uwagi na brak wiążących przepisów – że zakres raportowanych danych będzie taki, jak wynika to z projektu ustawy. Należy mieć nadzieję, że ewentualne wsteczne raporty nie będą poddane zbyt wnikliwej weryfikacji przez Ministerstwo Finansów.

Źródło: https://www.rp.pl/biznes/art40061331-raportowanie-przez-platformy-cyfrowe-coraz-blizej

Mogą Cię zainteresować:

Podatki

12 czerwca 2024

[ALERT ALTO]: Projekt zmian w podatku od nieruchomości coraz bliżej – co wiemy dzisiaj?

Wczoraj Rada Ministrów ogłosiła założenia do projektu ustawy wprowadzającej zmiany w podatkach lokalnych, w tym najważniejsze zmia...

Czytaj dalej
[ALERT ALTO]: Projekt zmian w podatku od nieruchomości coraz bliżej – co wiemy dzisiaj?
tax litigation postępowania podatkowe sąd ALTO doradca podatkowy garnitur

Podatki

12 czerwca 2024

Zespół do zadań specjalnych: ALTO Litigation Team

Zespół do zadań specjalnych, czy właściwie, zgodnie z oficjalnym nazewnictwem, Zespół Postępowań Podatkowych w ALTO, to szóstka sp...

Czytaj dalej
Zespół do zadań specjalnych: ALTO Litigation Team
Zobacz wszystkie

Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

*Przesyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności
oraz potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą informacyjną