Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

Zapisz się do newslettera
Ważne teraz

Risk Advisory – ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

Risk Advisory – ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

Premiera Raportu Made in Poland 2024

Premiera Raportu Made in Poland 2024

Raport BEAS – potencjał biznesowy Lublina

Raport BEAS – potencjał biznesowy Lublina

ESG w ALTO – Ewa Solarz pokieruje nową linią biznesową

ESG w ALTO – Ewa Solarz pokieruje nową linią biznesową

4 grudnia 2023

Hurt & Detal: Jakie zmiany podatkowe w 2024 roku?

komentarz

Podatki

Przełom listopada i grudnia, choć bywa, że i wcześniej, wywołuje u przedsiębiorców zasadnicze pytanie – z jakimi zmianami podatkowymi trzeba będzie się zmierzyć od 1 stycznia kolejnego roku. Choć pytanie jest uniwersalne dla wszystkich podatników, to warto jednak uwzględnić w nim specyfikę branży, w której działa dany podmiot. Jakie zatem zmiany podatkowe czekają branżę FMCG w nadchodzącym roku?

Myśląc o nowelizacjach w przepisach podatkowych na pierwszy plan wysuwa się długo zapowiadane, wielokrotnie przesuwane, wejście w życie obowiązkowe wystawianie e-faktur oraz korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Choć KSeF jest już dostępny dla podatników od 1 stycznia 2022 r., to jednak niewielu z nich z niego korzysta, mimo wprowadzonych zachęt. Godzina „zero” dla obowiązkowego KSeF wybije 1 lipca 2024 r. – od tego momentu wszystkie faktury w relacji B2B, z małymi wyjątkami, będą wystawiane wyłącznie przy użyciu KSeF. Faktury ustrukturyzowane, wystawiane w formacie xml i przesyłane za pośrednictwem KSeF, będą w momencie ich wystawienia dostępne nie tylko dla nabywcy towarów, ale też dla organów podatkowych. W swoim założeniu nowy sposób fakturowania ma zapobiegać wyłudzeniom i oszustwom podatkowym. Zgodnie z zapowiedziami, dzięki wdrożeniu KSeF kontroli ma być mniej, ale mają być celowane i skuteczniejsze – dzięki automatyzacji weryfikacji prawidłowości rozliczeń podatkowych.

Wdrożenie KSeF wiąże się ze zmianą wielu obecnie obowiązujących zasad fakturowania, w tym m.in. likwidacją not korygujących, brakiem możliwości anulowania nieprawidłowo wystawionych dokumentów, brakiem możliwości dodawania załączników do faktur, nowymi zasadami ustalania kursów stosowanych do faktur wystawianych w walutach obcych, a także zasadami fakturowania w trakcie awarii KSeF.

Kolejną kwestią, którą należy śledzić w kontekście ewentualnych zmian podatkowych jest utrzymanie (bądź nie) obniżonych stawek VAT na żywność. Od 1 lutego 2022 r., w Polsce obowiązuje obniżona do 0% stawka VAT na żywność, wskazaną w załączniku nr 10 do ustawy o VAT. Tarcza antyinflacyjna wygasa z końcem 2023 r. – 20 listopada 2023 r. został złożony projekt ustawy przedłużającej funkcjonowanie obniżonej stawki VAT do 30 czerwca 2024 r. Nie jest jednak pewne czy ustawa zostanie uchwalona. Jeśli nie, stawka wzrośnie automatycznie od 1 stycznia 2024 r.

Ostatnimi obowiązkami, na które należy zwrócić uwagę w najbliższym czasie są tzw. quasi podatki, tj. opłata produktowa od jednorazowego plastiku, która będzie pobierana od konsumentów od 1 stycznia 2024 r., ale i kaucja za opakowania na napoje, która będzie obowiązywała od 1 stycznia 2025 r. Obie opłaty są/będą wynikiem implementacji do polskich przepisów dyrektyw unijnych, których celem jest zmniejszenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko i zwiększenie poziomu segregowania opadów. Choć co do zasady, opłaty te będą obciążać konsumentów, to jednak na producentach oraz podmiotach prowadzących jednostki handlu będzie ciążył szereg obowiązków związanych z poborem tych opłat i pełnienie w związku z tym funkcji płatnika. Na ten moment warto też zasygnalizować, że nierozliczona kaucja za butelki szklane będzie podlegała opodatkowaniu VAT. Warto wykorzystać 2024 r. na przygotowanie się do nowych obowiązków także i w tym zakresie.

 

Źródło: https://hurtidetal.pl/article/art_id,40755-161/jakie-zmiany-podatkowe-w-2024-roku/

4 grudnia 2023

Mogą Cię zainteresować:

TAX ALTO WHT

Podatki

21 czerwca 2024

Miesięcznik Ubezpieczeniowy: Zwolnienie z obowiązku poboru podatku u źródła – najnowsze doświadczenia i aktualne wnioski

Wymóg dochowania niedookreślonej „należytej staranności” stanowiący przesłankę ku temu, aby płatnik nie musiał pobierać podatku au...

Czytaj dalej
Miesięcznik Ubezpieczeniowy: Zwolnienie z obowiązku poboru podatku u źródła – najnowsze doświadczenia i aktualne wnioski
ESG ALTO webinar

Podatki

21 czerwca 2024

[WEBINAR ALTO]: Obowiązki i wyzwania związane z ESG

W obliczu rosnących wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem i coraz bardziej rygorystycznych regulacji dotyczących ESG, mamy p...

Czytaj dalej
[WEBINAR ALTO]: Obowiązki i wyzwania związane z ESG
Zobacz wszystkie

Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

*Przesyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności
oraz potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą informacyjną