Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

Zapisz się do newslettera
Ważne teraz

ALTO otwiera się na Lublin – nowe biuro, nowe możliwości!

ALTO otwiera się na Lublin – nowe biuro, nowe możliwości!

Strategia podatkowa 2022  Nie zwlekaj, zaplanuj już dziś!

Strategia podatkowa 2022  Nie zwlekaj, zaplanuj już dziś!

ALTO partnerem merytorycznym raportu Made in Poland

ALTO partnerem merytorycznym raportu Made in Poland

ALTO doradcą Orlen VC przy inwestycji 10 mln EUR w irlandzką Invert Robotics

ALTO doradcą Orlen VC przy inwestycji 10 mln EUR w irlandzką Invert Robotics

2 grudnia 2020

Sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych – last call!

news

Poniżej podsumowanie najważniejszych informacji w tym zakresie:

Kto jest zobowiązany
Obowiązek sprawozdawczy spoczywa na:

  • podatnikach, osiągających powyżej 50m EUR rocznego przychodu,
  • PGK.

Odpowiedzialność za niezłożenie sprawozdania spoczywa bezpośrednio na członkach zarządu Spółek.

Forma i termin złożenia
Sprawozdanie należy przekazywać drogą elektroniczną do Ministerstwa Rozwoju przy użyciu udostępnionego przez Ministerstwo formularza.

Wzór sprawozdania został opublikowany w ostatnich dniach i jest dostępny pod tym linkiem.

Co należy raportować?

Obowiązek sprawozdawczy dotyczy transakcji handlowych – czyli zasadniczo transakcji B2B – i wynikających z nich „świadczeń pieniężnych”.

Sprawozdanie powinno zawierać 10 danych kwotowych oraz 2 dane procentowe, tj.:

 • wartość świadczeń pieniężnych (i) otrzymanych oraz (ii) uregulowanych w danym roku w podziale na 4 ”okresy” tj.:
   1. do 30 dni
   2. od 31 do 60 dni
   3. od 61 do 120 dni
   4. powyżej 120 dni

– od dnia wystawienia faktury lub innego rachunku potwierdzającego dostawę towaru / wykonanie usługi;

 •  wartość świadczeń pieniężnych, (i) nieotrzymanych oraz (ii) niespełnionych w terminie płatności (wynikającym z umowy) oraz udział takich świadczeń w całkowitej wartości świadczeń (i) należnych oraz (ii) do spełnienia których podmiot był zobowiązany w danym roku.

Sankcje
Sprawozdania będą udostępniane do publicznej wiadomości na stronie MR.

Jeśli z treści sprawozdania będzie wynikać, że dany podmiot nie reguluje w terminie swoich zobowiązań lub że dane podane w sprawozdaniu są nierzetelne, może to stanowić podstawę do wszczęcia przez Prezesa UOKiK postępowania w przedmiocie zatorów płatniczych. Postępowanie takie może być natomiast zakończone nałożeniem znaczącej kary pieniężnej.

Niezłożenie sprawozdania w terminie oraz utrudnianie lub udaremnienie w jego składaniu podlegają także karze grzywny.

Mając na uwadze powyższe, niezwykle istotnym jest aby dobrze przygotować się do nowego obowiązku sprawozdawczego. Najbliższe tygodnie są właściwie ostatnim momentem aby przeanalizować występujące w spółce typy płatności pod kątem tego czy podlegają one pod ustawę o zatorach płatniczych i odpowiednio ustawić swoje systemy księgowe/płatnicze w taki sposób aby możliwe było przygotowanie sprawozdania.

Jeśli potrzebowaliby Państwo wsparcia w powyższym procesie, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Z przyjemnością podzielimy się naszym doświadczeniem zdobytym w trakcie projektów związanych z przygotowaniem Klientów do tego nowego obowiązku.

 

 

2 grudnia 2020

Mogą Cię zainteresować:

Twój biznes

29 listopada 2022

ALTO otwiera się na Lublin – nowe biuro, nowe możliwości!      

Po Warszawie przyszła kolej na Lublin. Na początku grudnia ALTO oficjalnie otwiera nowe biuro w jednym z najdynamiczniej rozwijają...

Czytaj dalej
ALTO otwiera się na Lublin – nowe biuro, nowe możliwości!      

Podatki

25 listopada 2022

Nominacja do nagrody CEE Retail Awards

ALTO zostało nominowane do nagrody CEE Retail Awards w kategorii Professional Service Provider. To dla nas duże wyróżnienie - grat...

Czytaj dalej
Nominacja do nagrody CEE Retail Awards
Zobacz wszystkie

Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

*Przesyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności
oraz potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą informacyjną