Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

Zapisz się do newslettera
Ważne teraz

ALTO w Gdański Business Center – już od 2 października

ALTO w Gdański Business Center – już od 2 października

Szereg wyróżnień w rankingach ITR World Tax oraz ITR World TP 2024

Szereg wyróżnień w rankingach ITR World Tax oraz ITR World TP 2024

Wyróżnienie „Friendly Workplace” dla ALTO

Wyróżnienie „Friendly Workplace” dla ALTO

Księgowość w ALTO wciąż rośnie: 3 managerki wzmacniają zespół

Księgowość w ALTO wciąż rośnie: 3 managerki wzmacniają zespół

2 grudnia 2020

Sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych – last call!

news

Poniżej podsumowanie najważniejszych informacji w tym zakresie:

Kto jest zobowiązany
Obowiązek sprawozdawczy spoczywa na:

  • podatnikach, osiągających powyżej 50m EUR rocznego przychodu,
  • PGK.

Odpowiedzialność za niezłożenie sprawozdania spoczywa bezpośrednio na członkach zarządu Spółek.

Forma i termin złożenia
Sprawozdanie należy przekazywać drogą elektroniczną do Ministerstwa Rozwoju przy użyciu udostępnionego przez Ministerstwo formularza.

Wzór sprawozdania został opublikowany w ostatnich dniach i jest dostępny pod tym linkiem.

Co należy raportować?

Obowiązek sprawozdawczy dotyczy transakcji handlowych – czyli zasadniczo transakcji B2B – i wynikających z nich „świadczeń pieniężnych”.

Sprawozdanie powinno zawierać 10 danych kwotowych oraz 2 dane procentowe, tj.:

 • wartość świadczeń pieniężnych (i) otrzymanych oraz (ii) uregulowanych w danym roku w podziale na 4 ”okresy” tj.:
   1. do 30 dni
   2. od 31 do 60 dni
   3. od 61 do 120 dni
   4. powyżej 120 dni

– od dnia wystawienia faktury lub innego rachunku potwierdzającego dostawę towaru / wykonanie usługi;

 •  wartość świadczeń pieniężnych, (i) nieotrzymanych oraz (ii) niespełnionych w terminie płatności (wynikającym z umowy) oraz udział takich świadczeń w całkowitej wartości świadczeń (i) należnych oraz (ii) do spełnienia których podmiot był zobowiązany w danym roku.

Sankcje
Sprawozdania będą udostępniane do publicznej wiadomości na stronie MR.

Jeśli z treści sprawozdania będzie wynikać, że dany podmiot nie reguluje w terminie swoich zobowiązań lub że dane podane w sprawozdaniu są nierzetelne, może to stanowić podstawę do wszczęcia przez Prezesa UOKiK postępowania w przedmiocie zatorów płatniczych. Postępowanie takie może być natomiast zakończone nałożeniem znaczącej kary pieniężnej.

Niezłożenie sprawozdania w terminie oraz utrudnianie lub udaremnienie w jego składaniu podlegają także karze grzywny.

Mając na uwadze powyższe, niezwykle istotnym jest aby dobrze przygotować się do nowego obowiązku sprawozdawczego. Najbliższe tygodnie są właściwie ostatnim momentem aby przeanalizować występujące w spółce typy płatności pod kątem tego czy podlegają one pod ustawę o zatorach płatniczych i odpowiednio ustawić swoje systemy księgowe/płatnicze w taki sposób aby możliwe było przygotowanie sprawozdania.

Jeśli potrzebowaliby Państwo wsparcia w powyższym procesie, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Z przyjemnością podzielimy się naszym doświadczeniem zdobytym w trakcie projektów związanych z przygotowaniem Klientów do tego nowego obowiązku.

 

 

2 grudnia 2020

Mogą Cię zainteresować:

2024 podatki

Podatki

4 grudnia 2023

Hurt i Detal: Jakie zmiany podatkowe w 2024 roku?

Przełom listopada i grudnia, choć bywa, że i wcześniej, wywołuje u przedsiębiorców zasadnicze pytanie – z jakimi zmianami podatkow...

Czytaj dalej
Hurt i Detal: Jakie zmiany podatkowe w 2024 roku?

Podatki

4 grudnia 2023

Wiadomościspożywcze.pl: To będzie koniec plastikowych słomek i sztućców. Co zmieni dyrektywa plastikowa?

Miłośnicy ochrony środowiska mogą w końcu odetchnąć z ulgą. Już niebawem, bo od 1 lipca 2024 r. zostanie wdrożona w życie tzw....

Czytaj dalej
Wiadomościspożywcze.pl: To będzie koniec plastikowych słomek i sztućców. Co zmieni dyrektywa plastikowa?
Zobacz wszystkie

Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

*Przesyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności
oraz potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą informacyjną