Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

Zapisz się do newslettera
Ważne teraz

ALTO otwiera się na Lublin – nowe biuro, nowe możliwości!

ALTO otwiera się na Lublin – nowe biuro, nowe możliwości!

Strategia podatkowa 2022  Nie zwlekaj, zaplanuj już dziś!

Strategia podatkowa 2022  Nie zwlekaj, zaplanuj już dziś!

ALTO partnerem merytorycznym raportu Made in Poland

ALTO partnerem merytorycznym raportu Made in Poland

ALTO doradcą Orlen VC przy inwestycji 10 mln EUR w irlandzką Invert Robotics

ALTO doradcą Orlen VC przy inwestycji 10 mln EUR w irlandzką Invert Robotics

6 listopada 2020

Pośrednictwo w zawieraniu umów o zarządzanie PPK zwolnione z VAT

news

Pierwotnie Dyrektor KIS stał na stanowisku, że umowa o zarządzanie PPK ma wyłącznie charakter umowy ramowej która określa zasady i warunki na jakich będą realizowane umowy o prowadzenie PPK. Organ podkreślał, że w tego rodzaju umowie brak jest elementów przedmiotowo istotnych dla umowy dotyczącej depozytów, obrotu instrumentami finansowymi czy umowy ubezpieczenia.

 

W konsekwencji, w interpretacjach indywidualnych Dyrektor KIS wskazywał każdorazowo, że brak jest podstaw do uznania pośrednictwa w zawieraniu umów o zarządzanie PPK za usługi pośrednictwa w świadczeniu usług finansowych, zwolnionych z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37-40 ustawy o VAT. (przykładowo: Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 23 lipca 2019 r. 0114-KDIP4.4012.254.2019.1.AK, Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 12 września 2019 r.  0114-KDIP4.4012.375.2019.3.AK).

 

Ze stanowiskiem prezentowanym przez Dyrektora KIS nie zgadzają się sądy administracyjne, które stawiają nacisk na związek pośrednictwa w zawieraniu umów o zarządzanie z późniejszym zawarciem umów o prowadzenie PPK. Pośrednik doprowadza bowiem najpierw do zawarcia umowy o zarządzanie PPK pomiędzy instytucją finansową a podmiotem zatrudniającym, a następnie pracodawca podpisuje z instytucją finansową umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz pracowników będących uczestnikami PPK. ​

Nie ma więc możliwości zawarcia umowy o prowadzenie PPK bez zawarcia umowy o zarządzanie. Należy więc uznać, że pośrednictwo w zawarciu umowy o zarządzanie PPK jest de facto jednocześnie pośrednictwem w zawieraniu umów o prowadzenie PPK.

 

W związku z powyższym, pośrednictwo jest kwalifikowane przez WSA jako usługa korzystająca ze zwolnienia z VAT na podstawie 43 ust. 1 pkt 37-40 ustawy o VAT. Takie stanowisko przedstawione zostało m. in. w:

 

  • Wyroku WSA w Gliwicach z 29 września 2020 r., sygn. I SA/Gl 630/20​
  • Wyroku WSA w Warszawie z 17 września 2020 r., sygn. III SA/Wa 2547/19
  • Wyrok WSA w Warszawie z 13 sierpnia 2020 r., sygn. III SA/Wa 2166/19
  • Wyroku WSA w Warszawie z 6 marca 2020 r., sygn. III SA/Wa 2153/19

 

Pomimo, że przytoczone wyroki są nieprawomocne, stabilizująca się linia orzecznicza wskazuje na duże prawdopodobieństwo pozytywnego dla podatników rozstrzygnięcia niniejszej kwestii przez NSA.

6 listopada 2020

Mogą Cię zainteresować:

Podatki

7 grudnia 2022

Rzeczpospolita: Umowa na piśmie może zostać uznana za fakturę

Istnieją obawy, że fiskus zacznie uznawać wszelkie dokumenty handlowe, przy spełnieniu odpowiednich warunków, za fakturę, mimo bra...

Czytaj dalej
Rzeczpospolita: Umowa na piśmie może zostać uznana za fakturę

Podatki

5 grudnia 2022

Rafał Tołwiński dołącza do ALTO jako Partner i Szef Zespołu Personal Tax Services

Początek grudnia mimo zimowej aury w ALTO jest gorący, do zespołu dołącza bowiem Rafał Tołwiński, który jako partner zajmie się ro...

Czytaj dalej
Rafał Tołwiński dołącza do ALTO jako Partner i Szef Zespołu Personal Tax Services
Zobacz wszystkie

Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

*Przesyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności
oraz potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą informacyjną