Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

Zapisz się do newslettera
Ważne teraz

Risk Advisory – ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

Risk Advisory – ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

Premiera Raportu Made in Poland 2024

Premiera Raportu Made in Poland 2024

Raport BEAS – potencjał biznesowy Lublina

Raport BEAS – potencjał biznesowy Lublina

ESG w ALTO – Ewa Solarz pokieruje nową linią biznesową

ESG w ALTO – Ewa Solarz pokieruje nową linią biznesową

6 listopada 2020

Pośrednictwo w zawieraniu umów o zarządzanie PPK zwolnione z VAT

news

Pierwotnie Dyrektor KIS stał na stanowisku, że umowa o zarządzanie PPK ma wyłącznie charakter umowy ramowej która określa zasady i warunki na jakich będą realizowane umowy o prowadzenie PPK. Organ podkreślał, że w tego rodzaju umowie brak jest elementów przedmiotowo istotnych dla umowy dotyczącej depozytów, obrotu instrumentami finansowymi czy umowy ubezpieczenia.

 

W konsekwencji, w interpretacjach indywidualnych Dyrektor KIS wskazywał każdorazowo, że brak jest podstaw do uznania pośrednictwa w zawieraniu umów o zarządzanie PPK za usługi pośrednictwa w świadczeniu usług finansowych, zwolnionych z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37-40 ustawy o VAT. (przykładowo: Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 23 lipca 2019 r. 0114-KDIP4.4012.254.2019.1.AK, Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 12 września 2019 r.  0114-KDIP4.4012.375.2019.3.AK).

 

Ze stanowiskiem prezentowanym przez Dyrektora KIS nie zgadzają się sądy administracyjne, które stawiają nacisk na związek pośrednictwa w zawieraniu umów o zarządzanie z późniejszym zawarciem umów o prowadzenie PPK. Pośrednik doprowadza bowiem najpierw do zawarcia umowy o zarządzanie PPK pomiędzy instytucją finansową a podmiotem zatrudniającym, a następnie pracodawca podpisuje z instytucją finansową umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz pracowników będących uczestnikami PPK. ​

Nie ma więc możliwości zawarcia umowy o prowadzenie PPK bez zawarcia umowy o zarządzanie. Należy więc uznać, że pośrednictwo w zawarciu umowy o zarządzanie PPK jest de facto jednocześnie pośrednictwem w zawieraniu umów o prowadzenie PPK.

 

W związku z powyższym, pośrednictwo jest kwalifikowane przez WSA jako usługa korzystająca ze zwolnienia z VAT na podstawie 43 ust. 1 pkt 37-40 ustawy o VAT. Takie stanowisko przedstawione zostało m. in. w:

 

  • Wyroku WSA w Gliwicach z 29 września 2020 r., sygn. I SA/Gl 630/20​
  • Wyroku WSA w Warszawie z 17 września 2020 r., sygn. III SA/Wa 2547/19
  • Wyrok WSA w Warszawie z 13 sierpnia 2020 r., sygn. III SA/Wa 2166/19
  • Wyroku WSA w Warszawie z 6 marca 2020 r., sygn. III SA/Wa 2153/19

 

Pomimo, że przytoczone wyroki są nieprawomocne, stabilizująca się linia orzecznicza wskazuje na duże prawdopodobieństwo pozytywnego dla podatników rozstrzygnięcia niniejszej kwestii przez NSA.

6 listopada 2020

Mogą Cię zainteresować:

TAX ALTO WHT

Podatki

21 czerwca 2024

Miesięcznik Ubezpieczeniowy: Zwolnienie z obowiązku poboru podatku u źródła – najnowsze doświadczenia i aktualne wnioski

Wymóg dochowania niedookreślonej „należytej staranności” stanowiący przesłankę ku temu, aby płatnik nie musiał pobierać podatku au...

Czytaj dalej
Miesięcznik Ubezpieczeniowy: Zwolnienie z obowiązku poboru podatku u źródła – najnowsze doświadczenia i aktualne wnioski
ESG ALTO webinar

Podatki

21 czerwca 2024

[WEBINAR ALTO]: Obowiązki i wyzwania związane z ESG

W obliczu rosnących wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem i coraz bardziej rygorystycznych regulacji dotyczących ESG, mamy p...

Czytaj dalej
[WEBINAR ALTO]: Obowiązki i wyzwania związane z ESG
Zobacz wszystkie

Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

*Przesyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności
oraz potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą informacyjną