Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

Zapisz się do newslettera
Ważne teraz

ALTO w gronie liderów w 20. Rankingu Kancelarii Prawniczych Dziennika Rzeczpospolita

ALTO w gronie liderów w 20. Rankingu Kancelarii Prawniczych Dziennika Rzeczpospolita

Strategia podatkowa 2022  Nie zwlekaj, zaplanuj już dziś!

Strategia podatkowa 2022  Nie zwlekaj, zaplanuj już dziś!

ALTO partnerem merytorycznym raportu Made in Poland

ALTO partnerem merytorycznym raportu Made in Poland

Polski Ład 2.0: Co się zmienia dla pracowników i samozatrudnionych

Polski Ład 2.0: Co się zmienia dla pracowników i samozatrudnionych

6 czerwca 2022

Czy wspólnik może ingerować w sferę zarządzania spółką?

news

Prawo

Zastosowanie się do poleceń wspólników przez członka zarządu może spowodować jego odpowiedzialność, gdy będzie to sprzeczne z prawem lub wykonanie polecenia spowoduje szkodę w majątku spółki. Są sposoby, by tego uniknąć.

Obowiązującą zasadą, chociaż nie sformułowaną wprost w przepisach Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”), jest wyodrębnienie dwóch sfer funkcjonowania spółki kapitałowej: sfery własności (kapitału) oraz sfery zarządzania. W konsekwencji kompetencje organu zarządczego oraz właścicielskiego są rygorystycznie określone w celu właściwego ukształtowania autonomii organów spółek kapitałowych. Organem właścicielskim jest zgromadzenie wspólników (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) albo walne zgromadzenie (spółka akcyjna). Rolą tego organu jest wniesienie kapitału do spółki, określenie celu w jakim spółka jest zawiązywana oraz nakreślenie kierunku działania. Faktyczne zarządzanie spółką, tj. prowadzenie jej spraw oraz reprezentowanie spółki na zewnątrz, leży w gestii organu zarządczego – zarządu.

Czemu służy rozdział kompetencji?

Rozdzielenie sfery własności i sfery zarządzania w założeniu miało m.in. wyeliminować problem oddziaływania uczestników spółki (wspólników lub akcjonariuszy) na członków zarządu, tj. wywieraniu wpływu na podejmowane przez nich decyzje za pomocą uchwał zawierających skonkretyzowane polecenia. W praktyce zdarza się jednak, że wspólnicy wydają uchwałę w sprawie, która nie jest – zgodnie z umową spółki lub statutem – zastrzeżona jako wymagająca zgody zgromadzenia.

Często zgromadzenie wspólników stanowi forum działania głównych właścicieli spółki, których wizja zarządzania spółką może w pewnych aspektach okazać się odmienna wobec strategii działalności spółki, jaką wypracował zarząd. Wówczas wspólnicy (akcjonariusze) spółki decydują się na ingerencję w proces kierowania spółką, zobowiązując zarząd do podjęcia (niekiedy rekomendując podjęcie) określonych działań. Niejednokrotnie uzależniają oni dalsze pełnienie funkcji członka zarządu oraz udzielenie w przyszłości danemu członkowi zarządu absolutorium z wykonywania przez niego swojej funkcji od wypełnienia ich polecenia.

Powstaje wówczas pytanie: czy fakt zastosowania się przez członków zarządu do polecenia lub rekomendacji wspólników będzie stanowił okoliczność wyłączającą ich odpowiedzialność wobec spółki i wobec jej wierzycieli?

Źródło: https://www.rp.pl/abc-firmy/art36435131-czy-wspolnik-moze-ingerowac-w-sfere-zarzadzania-spolka

Mogą Cię zainteresować:

Prawo

26 września 2022

Rzeczpospolita: Kiedy rezygnacja członka zarządu zwalnia go z odpowiedzialności?

Ustępujący członek zarządu powinien zweryfikować czy istnieją zobowiązania spółki, których płatność pozostaje zagrożona. Złożenie ...

Czytaj dalej
Rzeczpospolita: Kiedy rezygnacja członka zarządu zwalnia go z odpowiedzialności?

Prawo

16 września 2022

Dziennik Parkiet: Czy rady nadzorcze potrzebują doradców?

W połowie października wejdzie w życie największa w ostatnich latach nowelizacja KSH, która wprowadza szereg nowych rozwiązań zmie...

Czytaj dalej
Dziennik Parkiet: Czy rady nadzorcze potrzebują doradców?
Zobacz wszystkie

Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

*Przesyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności
oraz potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą informacyjną