Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

Zapisz się do newslettera
Ważne teraz

Risk Advisory – ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

Risk Advisory – ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

ALTO dołącza do Allinial Global

ALTO dołącza do Allinial Global

Raport BEAS – potencjał biznesowy Lublina

Raport BEAS – potencjał biznesowy Lublina

Szereg wyróżnień w rankingach ITR World Tax oraz ITR World TP 2024

Szereg wyróżnień w rankingach ITR World Tax oraz ITR World TP 2024

16 października 2020

Zatory płatnicze – Nowe obowiązki

news

 

Sprawozdanie ma zawierać 10 danych kwotowych oraz 2 dane procentowe, tj.:

 • wartość świadczeń pieniężnych (i) otrzymanych oraz (ii) uregulowanych w danym roku w podziale na 4 ”okresy” tj.:
  • do 30 dni
  • od 31 do 60 dni
 1. od 61 do 120 dni
 • powyżej 120 dni

– od dnia wystawienia faktury lub innego rachunku potwierdzającego dostawę towaru / wykonanie usługi;

 

 • wartość świadczeń pieniężnych, (i) nieotrzymanych oraz (ii) niespełnionych w terminie płatności (wynikającym z umowy) oraz udział takich świadczeń w całkowitej wartości świadczeń (i) należnych oraz (ii) do spełnienia których podmiot był zobowiązany w danym roku.

 

W sprawozdaniu ujęte powinny być jedynieświadczenia pieniężne (w rozumieniu ustawy), tym samym nie wszystkie realizowane / otrzymywane płatności powinny być raportowane. Zasadniczo, obowiązek sprawozdawczy dotyczy jedynie transakcji B2B.

Pierwsze takie sprawozdanie będzie trzeba złożyć już pod koniec stycznia 2021 r. (dotyczące płatności z 2020 r.).

Obowiązek sprawozdawczy a rynek ubezpieczeń

Z uwagi na specyfikę branży, wypełnienie nowych obowiązków sprawozdawczych przez zakłady ubezpieczeniowe może okazać się szczególnie trudne.

Z jednej strony, naszym zdaniem istnieje dużo argumentów przemawiających za tym żeby płatności dokonywane w ramach umów ubezpieczeniowych w ogóle wyłączyć z raportowania:

 

 • celem wprowadzenia w życie przepisów jest ochrona mniejszych firm przed rozpoczęciem współpracy z klientem, który stosuje niekorzystną dla nich politykę płatności. Takie ryzyko nie występuje jednak w przypadku działalności ubezpieczeniowej, która jest działalnością ściśle regulowaną i kontrolowaną przez organy państwa (zwłaszcza KNF);
 • polskie regulacje były wzorowane na rozwiązaniach brytyjskich, gdzie działalność ubezpieczeniowa jest zwolniona z obowiązku raportowania;
 • płatności dokonywane w ramach umów ubezpieczeniowych nie muszą być potwierdzane rachunkiem / fakturą – natomiast na przyporządkowanie świadczenia na gruncie sprawozdania do danego „okresu” ma wpływ dzień wystawienia faktury lub rachunku.

 

Obowiązek sporządzania takich sprawozdań skutkowałby więc jedynie wprowadzeniem dodatkowych, nadmiernych, administracyjnych utrudnień dla ubezpieczycieli, w sytuacji w której nie jest to działaniem celowym. Z drugiej strony jednak znane nam jest stanowisko Ministerstwa zgodnie z którym w działalności ubezpieczeniowej:

 • raportowaniu podlega płatność składek ubezpieczeniowych, dokonywana w relacjach B2B;
 • wypłata odszkodowań nie spełnia natomiast definicji transakcji handlowej i tym samym nie podlega raportowaniu.

 

Pytanie pozostaje – które dokładnie płatności uwzględnić w sprawozdaniu i jak to zrobić. Odpowiedź uzależniona jest jednak często od konstrukcji umownych, którymi posługuje się spółka i wymaga m.in. dokonania mapowania transakcji i rodzajów przelewów.

W związku z tym, zapraszamy na kolejny Insurance MeetUp dedykowany branży ubezpieczeniowej, gdzie omówimy m.in. praktyczne problemy z wypełnieniem przez zakłady ubezpieczeń ww., nowego obowiązku, zidentyfikowane w ramach wspierania klientów w tym procesie.

16 października 2020

Mogą Cię zainteresować:

technologia AI ryzyko firma modelowanie doradztwo
20 maja 2024

Risk Advisory - ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

Zespół ALTO codziennie pracuje nad tym, żeby dostarczać coraz większą wartość klientom oraz by zakres naszej oferty był jak najbar...

Czytaj dalej
Risk Advisory - ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

Podatki

10 maja 2024

Prawo.pl: Program Współdziałania będzie kontynuowany

Jak pisze Prawo.pl, Ministerstwo Finansów zapowiada kontynuację i rozszerzenie Programu Współdziałania, czyli współpracy firm z or...

Czytaj dalej
Prawo.pl: Program Współdziałania będzie kontynuowany
Zobacz wszystkie

Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

*Przesyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności
oraz potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą informacyjną