Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

Zapisz się do newslettera
Ważne teraz

ALTO w Gdański Business Center – już od 2 października

ALTO w Gdański Business Center – już od 2 października

Szereg wyróżnień w rankingach ITR World Tax oraz ITR World TP 2024

Szereg wyróżnień w rankingach ITR World Tax oraz ITR World TP 2024

Wyróżnienie „Friendly Workplace” dla ALTO

Wyróżnienie „Friendly Workplace” dla ALTO

Księgowość w ALTO wciąż rośnie: 3 managerki wzmacniają zespół

Księgowość w ALTO wciąż rośnie: 3 managerki wzmacniają zespół

Kamila Morawska

30 stycznia 2023

Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu: Wpływ rewolucji cyfrowej na międzynarodowe zasady podziału praw do opodatkowania

komentarz

Podatki

Przedmiotem artykułu są przede wszystkim działania podejmowane przez OECD w celu rozwiązania problemów podatkowych wynikających z rozpowszechniania się nowych modeli biznesowych gospodarki cyfrowej, w tym w szczególności koncepcję znaczącej obecności gospodarczej oraz tzw. rozwiązanie dwufilarowe. Następnie przedstawiono propozycje wysuwane przez autorów publikacji z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego, a końcowo zostały sformułowane postulaty de lege ferenda dotyczące kierunku i zakresu zmian zasad opodatkowania przedsiębiorstw z branży cyfrowej.

 

Wprowadzenie do problematyki

Globalny rozwój technologii i sposobów komunikacji międzyludzkiej w XX i XXI wieku doprowadził do powstania ponadnarodowych korporacji umożliwiając tym samym prowadzenie biznesu w każdym miejscu na świecie przy minimalnych kosztach krańcowych. Przedsiębiorstwo z Polski chcąc sprzedawać swoje usługi związane z nauką języka angielskiego odbiorcom w Wietnamie nie jest zmuszone już do posiadania specjalnie ku temu przeznaczonego lokalu w Hanoi – wystarczającym narzędziem służącym realizacji tej usługi jest bowiem infrastruktura Internetu.

Organizacje międzynarodowe oraz same państwa nieustannie podejmują próby ponownego ustalenia zasad podatkowych w taki sposób, by poddać opodatkowaniu zarówno przedsiębiorstwa prowadzące „klasyczną” działalność gospodarczą w danym państwie, jak i te, które są w nim obecnie jedynie wirtualnie. Głównym problemem braku opodatkowania wysoce zdigitalizowanych przedsiębiorstw nie jest bowiem niepodejmowanie przez nich czynności podlegających opodatkowaniu, a fakt, że mogą one podejmować takie czynności bez fizycznej obecności w danym państwie. Sposób działania takich podmiotów perfekcyjnie oddaje opublikowana przez IBM prezentacja, w której przedstawiono unikalne cechy obecnej gospodarki:

  • największa firma taksówkarska na świecie nie posiada żadnych własnych taksówek (Uber),
  • największy na świecie dostawca zakwaterowania nie posiada żadnych własnych nieruchomości (Airbnb),
  • największe firmy komunikacyjne nie posiadają żadnej własnej infrastruktury (Skype, WhatsApp, Facebook Messenger, Viber),
  • największy dystrybutor działający w branży e-commerce nie posiada własnego inwentarza (Alibaba),
  • najpopularniejsza platforma medialna sama nie tworzy treści (Facebook),
  • najszybciej rozwijające się banki w rzeczywistości nie mają żadnych pieniędzy (SocietyOne),
  • największa na świecie firma dostarczająca kino domowe nie posiada żadnych kin (Netflix),
  • najwięksi dostawcy oprogramowania nie tworzą sami swoich aplikacji (Apple, Google, Facebook).

Przedmiotem rozważań podejmowanych w artykule są wyzwania stawiane przez digitalizację gospodarki dotychczasowym regulacjom podziału praw do opodatkowania zysków pomiędzy państwa. Celem opracowania jest przedstawienie oraz analiza działań służących opracowaniu ogólnoświatowego modelu rozgraniczenia uprawnień do opodatkowania dochodów z działalności cyfrowej podejmowanych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), której forum – co należy podkreślić już na wstępie – jest najbardziej adekwatnym miejsce do prowadzenia tej dyskusji. Przeprowadzona analiza z wykorzystaniem metody komparystycznej oraz teoretyczno-prawnej pozwoli odpowiedzieć w szczególności na pytanie, w jaki sposób powinny zostać ustalone zasady podziału praw do opodatkowania dochodów pochodzących z działalności cyfrowej pomiędzy państwa.

 

 

Przeczytaj całość publikacji>>

Źródło: Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 3(10)/2022, ISSN 2300-9853, https://apcz.umk.pl/PBPS/article/view/42149

Kamila Morawska

30 stycznia 2023

Mogą Cię zainteresować:

2024 podatki

Podatki

4 grudnia 2023

Hurt i Detal: Jakie zmiany podatkowe w 2024 roku?

Przełom listopada i grudnia, choć bywa, że i wcześniej, wywołuje u przedsiębiorców zasadnicze pytanie – z jakimi zmianami podatkow...

Czytaj dalej
Hurt i Detal: Jakie zmiany podatkowe w 2024 roku?

Podatki

4 grudnia 2023

Wiadomościspożywcze.pl: To będzie koniec plastikowych słomek i sztućców. Co zmieni dyrektywa plastikowa?

Miłośnicy ochrony środowiska mogą w końcu odetchnąć z ulgą. Już niebawem, bo od 1 lipca 2024 r. zostanie wdrożona w życie tzw....

Czytaj dalej
Wiadomościspożywcze.pl: To będzie koniec plastikowych słomek i sztućców. Co zmieni dyrektywa plastikowa?
Zobacz wszystkie

Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

*Przesyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności
oraz potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą informacyjną