Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

Zapisz się do newslettera
Ważne teraz

ALTO w Gdański Business Center – już od 2 października

ALTO w Gdański Business Center – już od 2 października

Szereg wyróżnień w rankingach ITR World Tax oraz ITR World TP 2024

Szereg wyróżnień w rankingach ITR World Tax oraz ITR World TP 2024

Wyróżnienie „Friendly Workplace” dla ALTO

Wyróżnienie „Friendly Workplace” dla ALTO

Księgowość w ALTO wciąż rośnie: 3 managerki wzmacniają zespół

Księgowość w ALTO wciąż rośnie: 3 managerki wzmacniają zespół

1 lipca 2019

Podatek od dywidend wypłacanych na rzecz TFI uderzy w inwestorów i podatników

Wpisy

Podatki

Nowe zasady obowiązywania przepisów w zakresie poboru podatku u źródła (WHT)

30 czerwca 2019 r. miał się zakończyć okres obowiązywania rozporządzeń odraczających stosowanie niektórych znowelizowanych przepisów w zakresie poboru podatku u źródła (dalej także:„WHT”). od 1 lipca 2019 r. polskie banki depozytariusze wypłacające dywidendy m. in. na rzecz polskich funduszy inwestycyjnych obowiązane byłyby do bezwzględnego stosowania nowych zasad poboru WHT, zgodnie z którymi procedura poboru WHT przez płatnika będzie różnić się w odniesieniu do wypłat:

a) poniżej ustawowego progu 2.000.000 zł – do którego zastosowanie znajdą dotychczasowe zasady poboru podatku, z uwzględnieniem podwyższonego standardu należytej staranności; oraz
b) po przekroczeniu progu 2.000.000 zł – do których obligatoryjnie będą stosowane nowe zasady, nakazujące (z pewnymi wyjątkami) pobranie podatku bez zastosowania zwolnień lub preferencji określonych w ustawie o CIT.

28 czerwca 2019 r. MF opublikowało Rozporządzenie odraczające o kolejne 6 miesięcy wejście w życie kluczowej zmiany przepisów dotyczących podatku u źródła (WHT). Zgodnie z Rozporządzeniem, stosowanie art. 26 ust. 2e ustawy CIT – nakładającego obowiązek poboru podatku u źródła dla płatności przekraczających 2 mln zł z tytułu m.in. dywidend i usług niematerialnych – zostało wyłączone w zakresie wypłat należności dokonywanych do dnia 31 grudnia 2019 r.

Co się zmieni w nowych przepisach o dotyczących podatku u źródła ?

Dotychczas dywidendy wypłacane na rzecz polskich funduszy inwestycyjnych i emerytalnych były zwolnione z podatku dochodowego. Nowelizacja ustawy o CIT zakłada jednak, że 19-procentowy podatek się pojawi „u źródła”, czyli w sytuacji gdy banki depozytariusze aktywów funduszy dostaną dyspozycję wypłaty dywidendy, której łączna wartość na rzecz funduszu przekroczy rocznie 2 mln zł. Banki przekażą kwotę podatku skarbówce, a fundusze otrzymają dywidendę pomniejszoną o 19 proc. podatku.

„Zgodnie z nowymi przepisami, jeśli łączna wartość dywidend wypłaconych przez polskie spółki kapitałowe na rzecz jednego funduszu inwestycyjnego przekroczy 2 mln zł w ciągu roku kalendarzowego, nadwyżka ponad 2 mln zł zostanie obciążona podatkiem 19 proc. Obok czasowego spadku aktywów funduszy, które uzyskają mniej pieniędzy z dywidend, koszty tych zmian poniosą również indywidualni inwestorzy, a w przypadku OFE także emeryci. Otrzymają po prostu mniej pieniędzy w przypadku wycofania się z funduszy. Chcę wierzyć, że nie było świadomego planu dodatkowego, nawet czasowego, opodatkowania środków Polaków zgromadzonych w OFE czy tych, które za chwilę pojawią się w PPK. Jest to raczej efektem nadmiernego pośpiechu przy tworzeniu prawa podatkowego, co niestety odbija się na jakości” – dodaje Kamil Lewandowski.

Podsumowanie. Dywidenda pomniejszona o WHT

Według informacji ALTO, znacząca część polskich banków depozytariuszy przy wypłacie dywidend na rzecz polskich funduszy inwestycyjnych będzie realizować obowiązki płatnika WHT według modelu opartego o bezwzględne stosowanie nowych zasad do wypłat, które łącznie przekroczą w trakcie roku kwotę 2.000.000 zł., tj. zakładającego pobór podatku u źródła w pełnej wysokości niezależnie od prawa podatnika do zastosowania zwolnienia czy preferencyjnej stawki podatku w związku z wypłacaną dywidendą.

„Koncepcja, która stoi za mianami w przepisach jest jasna – ma ona dać administracji skarbowej możliwość kontroli zasadności stosowania określonych preferencji podatkowych jeszcze przed ich efektywnym zastosowaniem. Dopiero po takiej kontroli pieniądze mają być zwracane. Ktoś chyba jednak przeoczył fakt, że zwolnienia podatkowe dla dywidend wypłacanych na rzecz polskich funduszy są bezwarunkowe – a zatem nie ma czego kontrolować. Nie bardzo rozumiem jaki cel miałyby realizować przepisy. Czy chodzi o zarabianie przez fiskusa na trzymaniu pieniędzy inwestorów przez kilka miesięcy? Dodatkowy problem polega na tym, że nie wiadomo jak miałaby wyglądać procedura zwrotu podatku w przypadku funduszy, gdyż również w tym zakresie przepisy są zupełnie niedostosowane do ich specyfiki. To nie wróży nic dobrego dla branży i inwestorów” – zastanawia się Kamil Lewandowski.

Cały komentarz dostępny jest na łamach Pulsu Biznesu w artykule pt. „Podatkowy absurd uderzy w inwestorów” opublikowanym w dniu 1 lipca 2019 roku.

1 lipca 2019

Mogą Cię zainteresować:

2024 podatki

Podatki

4 grudnia 2023

Hurt i Detal: Jakie zmiany podatkowe w 2024 roku?

Przełom listopada i grudnia, choć bywa, że i wcześniej, wywołuje u przedsiębiorców zasadnicze pytanie – z jakimi zmianami podatkow...

Czytaj dalej
Hurt i Detal: Jakie zmiany podatkowe w 2024 roku?

Podatki

4 grudnia 2023

Wiadomościspożywcze.pl: To będzie koniec plastikowych słomek i sztućców. Co zmieni dyrektywa plastikowa?

Miłośnicy ochrony środowiska mogą w końcu odetchnąć z ulgą. Już niebawem, bo od 1 lipca 2024 r. zostanie wdrożona w życie tzw....

Czytaj dalej
Wiadomościspożywcze.pl: To będzie koniec plastikowych słomek i sztućców. Co zmieni dyrektywa plastikowa?
Zobacz wszystkie

Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

*Przesyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności
oraz potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą informacyjną