Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

Zapisz się do newslettera
Ważne teraz

Risk Advisory – ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

Risk Advisory – ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

Premiera Raportu Made in Poland 2024

Premiera Raportu Made in Poland 2024

Raport BEAS – potencjał biznesowy Lublina

Raport BEAS – potencjał biznesowy Lublina

ESG w ALTO – Ewa Solarz pokieruje nową linią biznesową

ESG w ALTO – Ewa Solarz pokieruje nową linią biznesową

15 maja 2018

Noc Muzeów to podatkowy kłopot dla muzealnika

komentarz

Już niebawem czeka nas kolejna edycja Nocy Muzeów – wydarzenia istotnego w kalendarzu nie tylko entuzjastów kultury i sztuki, ale również osób chcących odwiedzić obiekty na co dzień niedostępne. Jest to niewątpliwie ważna i potrzebna inicjatywa, o czym przekonują nas liczby – ponad 200 tys. zwiedzających w samej tylko Warszawie świadczy najlepiej o roli tego wydarzenia. Tegoroczna lista placówek jest wystarczająco długa, by każdy znalazł coś dla siebie. Szykuje się więc noc pełna atrakcji, której nie umilają jednak organy podatkowe.

Można się zastanawiać co wspólnego ma Noc Muzeów z VATem. Przecież to bezpłatne wydarzenie i fiskus nie musi się obawiać o niezafakturowaną sprzedaż lub inne przestępstwa podatkowe. Gdy się jednak prześledzi przepisy oraz ich interpretacje wydawane przez organy, okazuje się, że sen z powiek dyrektorom muzeów mogą spędzać nie tyle odwiedzający, co nieprzychylne regulacje podatkowe.

MISJA PUBLICZNA BEZ DANINY

Obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku przepisy dotyczące tzw. prewspółczynnika w VAT przyniosły zmiany dla podmiotów, które nabywają towary i usługi zarówno do celów wykonywanej działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza. Nieostre przepisy spowodowały konieczność sięgnięcia przez podatników po interpretacje. W przypadku muzeów, rezultat tego zabiegu okazał się zgoła odmienny od zakładanego. Zamiast potwierdzić, że uczestnictwo w Nocy Muzeów, jako wydarzeniu promującym daną placówkę, nie wpływa na prawo do odliczenia VAT, organy podatkowe uznały, że o promocji nie może być tutaj mowy, bo muzeum realizuje w tym przypadku misję publiczną.

MARKETING STATUTOWY

Kierunek interpretacyjny, jaki wykształcił się w ostatnich dwóch latach, konsekwentnie pozbawia prawa do pełnego odliczenia VAT w przypadku uczestnictwa placówki w Nocy Muzeów. Choć sprzedaż biletów nie jest dla muzeów jedynym źródłem dochodów, to kwoty w ten sposób uzyskane mają istotne przełożenie na ich kondycję finansową. Zrozumiałe i gospodarczo uzasadnione powinny być zatem wszelkie działania promocyjne, mające na celu zwiększenie przychodów ze sprzedaży biletów. Zrozumiałe jest, że podejmowane akcje promocyjne sprzyjają nie tylko placówkom, ale również fiskusowi – zwiększone dochody muzeum to większe wpływy do budżetu państwa w związku z podatkiem odprowadzanym od każdego sprzedanego biletu.

Zaprzeczają temu jednak liczne interpretacje podatkowe, w tym wydana 6 kwietnia 2018 r. interpretacja (0114-KDIP4.4012. 94.2018.1.MP). Dyrektor KIS uznał w niej, że nadrzędnym celem muzeum jest realizacja misji publicznej poprzez kształtowanie odpowiednich wzorców osobowych i postaw społecznych, a poprzez udział w Nocy Muzeów dochodzi nie tylko do promocji placówki, ale przede wszystkim realizowane są cele statutowe, które nie stanowią działalności gospodarczej.

Potwierdzeniem stanowiska organów podatkowych jest również wyrok WSA w Gliwicach o (III SA/Gl 773/17) z 21 listopada 2017 r., gdzie sąd zgodził się z organem, że udział w Nocy Muzeów stanowi przejaw realizacji celów statutowych i nie jest związany z prowadzoną działalnością. Skutkiem jest konieczność ustalenia prewspółczynnika, co niweczy prawo do odliczenia VAT w 100 proc.

Pozostaje mieć nadzieję, że skutkiem negatywnej wykładni przepisów nie będzie kurcząca się lista placówek zaangażowanych w Noc Muzeów w kolejnych latach.

PRZYKŁAD

– obliczony prewspółczynnik wynosi 75 proc.,

– muzeum w trakcie roku nabyło towary i usługi służące działalności statutowej i gospodarczej na kwotę netto 1 000 000 zł,

– VAT zapłacony kontrahentom w związku z tymi nabyciami wyniósł 230 000 zł,

– kwota podatku zapłaconego kontrahentom, którego muzeum nie odzyska, wynosi 57 500 zł (25 proc. kwoty 230 000 zł).

Gdyby Noc Muzeów nie została uznana za działalność statutową, muzeum byłoby uprawione do odzyskania z urzędu skarbowego całości kwoty VAT zapłaconego kontrahentom – bez potrzeby stosowania odliczenia proporcjonalnego. Natomiast zastosowanie prewspółczynnika w związku z uznaniem imprezy za działalność statutową, pozbawia muzeum prawa do pełnego odliczenia podatku. W tym przypadku kwota 57 500 zł zwiększa koszty prowadzenia działalności muzeum.

podstawa prawna: art. 86 ust. 2a i nast. ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1221 ze zm.)

link: http://www.rp.pl/VAT/305149999-Noc-Muzeow-to-podatkowy-klopot-dla-muzealnika.html

Źródło: Rzeczpospolita

15 maja 2018

Mogą Cię zainteresować:

VAT WEBINAR ALTO

Podatki

8 lipca 2024

[WEBINAR ALTO]: Kontrole podatkowe – VAT pod lupą?

Czy wiesz, że w ostatnim czasie luka VAT wzrosła z 7,3% do 15,8%? Co oznacza ten dramatyczny wzrost i jakie może mieć konsekwencje...

Czytaj dalej
[WEBINAR ALTO]: Kontrole podatkowe – VAT pod lupą?
Aneta grzyb partner w ALTO awans ceny transferowe

Podatki

1 lipca 2024

Aneta Grzyb z partnerskim awansem w ALTO

Liderująca od ponad trzech lat zespołowi cen transferowych w ALTO Aneta Grzyb, dotychczas Senior Manager, jest doświadczoną specja...

Czytaj dalej
Aneta Grzyb z partnerskim awansem w ALTO
Zobacz wszystkie

Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

*Przesyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności
oraz potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą informacyjną