Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

Zapisz się do newslettera
Ważne teraz

ALTO w Gdański Business Center – już od 2 października

ALTO w Gdański Business Center – już od 2 października

Szereg wyróżnień w rankingach ITR World Tax oraz ITR World TP 2024

Szereg wyróżnień w rankingach ITR World Tax oraz ITR World TP 2024

Wyróżnienie „Friendly Workplace” dla ALTO

Wyróżnienie „Friendly Workplace” dla ALTO

Księgowość w ALTO wciąż rośnie: 3 managerki wzmacniają zespół

Księgowość w ALTO wciąż rośnie: 3 managerki wzmacniają zespół

11 lipca 2019

Jakie są korzyści z reorganizacji jednoosobowej działalności gospodarczej?

wydarzenia

Dlaczego warto przekształcić jednoosobową działalność w spółkę komandytową?

Niewątpliwą zaletą prowadzenia działalności w formie spółki komandytowej, jest ograniczenie ryzyka z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Sytuacja taka będzie mieć miejsce w przypadku, gdy komplementariuszem spółki komandytowej, będzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (bowiem w spółce tej wspólnicy odpowiadają do wysokości wkładów), z kolei komandytariuszem takiej spółki zostanie osoba fizyczna. Należy pamiętać, że komplementariusz jest wspólnikiem, który odpowiada wobec wierzycieli za zobowiązania bez ograniczeń (przy czym z takim ograniczeniem będziemy mieć do czynienia w sytuacji, gdzie komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), zaś odpowiedzialność komandytariusza jest ograniczona wyłącznie do wysokości sumy komandytowej określonej w umowie spółki.

W świetle przepisów prawa reorganizacja jednoosobowej działalności gospodarczej osób fizycznych może zostać dokonana m.in. poprzez jej przekształcenie. Podkreślenia wymaga, że kodeks spółek handlowych stwarza przedsiębiorcy wykonującemu we własnym imieniu działalność gospodarczą możliwość jej przekształcenia jedynie w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, co oznacza, iż w kolejnym kroku spółkę taką należy przekształcić w spółkę komandytową. Warto mieć na uwadze, iż przed przekształceniem w spółkę komandytową niezbędne będzie dostosowanie struktury pod tę spółkę (tj. dopuszczenie do spółki nowego wspólnika – docelowego komplementariusza). Dokonując reorganizacji w powyżej przedstawiony sposób, spółce przekształconej przysługiwać będą wszystkie prawa i obowiązki przekształcanego podmiotu (zasada kontynuacji). Ponadto zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane podmiotowi przekształcanemu przed jego przekształceniem będą przysługiwać spółce powstałej w wyniku przekształcenia, o ile ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi nie stanowi inaczej.

Program warsztatów na temat reorganizacji jednoosobowej działalności gospodarczej

1. Prowadzenie działalności w formie spółki komandytowej
– charakterystyka konstrukcji spółki komandytowej – wspólnicy spółki komandytowej i ich rola, reprezentacja spółki, odpowiedzialność wspólników;
– konstrukcja „spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa”

2. Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę komandytową
– reorganizacja a nieruchomości, zezwolenia, koncesje lub ulgi
– przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – procedura, terminy, wymagane dokumenty, skutki prawne
– przygotowanie docelowej struktury dla spółki komandytowej – określenie roli wspólników i ustalenie wysokości udziałów
– przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową – procedura, terminy, wymagane dokumenty, skutki prawne.

3. Przekształcenie w spółkę komandytową a wniesienie przedsiębiorstwa aportem do spółki komandytowej
– reorganizacja działalności poprzez wniesienie przedsiębiorstwa aportem do spółki komandytowej – procedura, terminy, wymagane dokumenty, skutki prawne
– różnice w poszczególnych sposobach reorganizacji

Termin i miejsce warsztatów dotyczących przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej

Konferencja odbyła się w dniu 27 czerwca 2019 roku w Hotelu Delfin przy Al. Jana Pawła II 11 w Białej Podlaskiej. Tematykę spotkania przybliżył Jacek Matraszek, prawnik Senior Associate w kancelarii ALTO Legal. W warsztatach udział wzięli także Tadeusz Konaszuk – Prezes oraz Janusz Kawka – Wiceprezes ZPP Podlasie. Przedstawiciele ZPP podkreślili ważność tego typu spotkań, podczas których uczestnicy mogą poznać sposoby reorganizacji działalności gospodarczej, a także w jaki sposób proces może zostać przeprowadzony. Wiceprezes związku Janusz Kawka podkreślił, iż tego typu konferencje pozwalają na spotkanie się przedsiębiorców, wymianę doświadczeń, informacji oraz wzajemną promocję firm.

Rejestracja i koszt udziału w warsztatach na temat przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej

Spotkanie było bezpłatne, a udział w nim był możliwy po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia. Po spotkaniu uczestnicy otrzymali prezentację omawianą podczas spotkania, a także możliwość przesyłania pytań do ekspertów prowadzących spotkanie.
Zapraszamy Państwa także do wyrażenia zgody na otrzymywanie naszych newsletterów, w których znajdą Państwo aktualności dotyczące planowanych wydarzeń. Zachęcamy także do śledzenia naszych social mediów linkedin i facebook, gdzie znajdą Państwo informacje dotyczące planowanych wydarzeń, a także komentarze i artykuły prasowe naszych ekspertów.

Podsumowanie warsztatów na temat reorganizacji działalności gospodarczej

Celem szkolenia było przedstawienie prawnych korzyści reorganizacji jednoosobowej działalności gospodarczej . W praktyce bowiem coraz częściej skala działalności gospodarczej i etap jej rozwoju mogą być nieadekwatne do formy prowadzonej działalności gospodarczej i uzasadniają rozważenie przeprowadzenia jej reorganizacji. Podczas szkolenia uczestnicy zyskali wiedzę o możliwych sposobach reorganizacji działalności gospodarczej, sposobie przeprowadzenia takiego procesu, jak również korzyściach i mankamentach każdego z przedstawionych rozwiązań.

11 lipca 2019

Mogą Cię zainteresować:

2024 podatki

Podatki

4 grudnia 2023

Hurt i Detal: Jakie zmiany podatkowe w 2024 roku?

Przełom listopada i grudnia, choć bywa, że i wcześniej, wywołuje u przedsiębiorców zasadnicze pytanie – z jakimi zmianami podatkow...

Czytaj dalej
Hurt i Detal: Jakie zmiany podatkowe w 2024 roku?

Podatki

4 grudnia 2023

Wiadomościspożywcze.pl: To będzie koniec plastikowych słomek i sztućców. Co zmieni dyrektywa plastikowa?

Miłośnicy ochrony środowiska mogą w końcu odetchnąć z ulgą. Już niebawem, bo od 1 lipca 2024 r. zostanie wdrożona w życie tzw....

Czytaj dalej
Wiadomościspożywcze.pl: To będzie koniec plastikowych słomek i sztućców. Co zmieni dyrektywa plastikowa?
Zobacz wszystkie

Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

*Przesyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności
oraz potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą informacyjną