Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

Zapisz się do newslettera
Ważne teraz

Risk Advisory – ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

Risk Advisory – ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

ALTO dołącza do Allinial Global

ALTO dołącza do Allinial Global

Raport BEAS – potencjał biznesowy Lublina

Raport BEAS – potencjał biznesowy Lublina

Szereg wyróżnień w rankingach ITR World Tax oraz ITR World TP 2024

Szereg wyróżnień w rankingach ITR World Tax oraz ITR World TP 2024

Adrian Salabura, Żaneta Chojnacka

21 czerwca 2022

Jak wygenerować podatkowe oszczędności dzięki uldze B+R w branży ubezpieczeniowej?

news

Podatki

Działalność B+R polega na opracowywaniu i wprowadzaniu produktów, usług lub procesów, które są nowe lub przynajmniej istotnie ulepszone z punktu widzenia przedsiębiorstwa. Warto przy tym wspomnieć, że w przypadku branży ubezpieczeniowej najczęściej występuje ona w obszarze IT.

Pandemia dała impuls dla podnoszenia konkurencyjności wielu branż, w tym sektora ubezpieczeniowego. Firmy ubezpieczeniowe konkurują między sobą o nowych klientów, co wiąże się z opracowywaniem nowych produktów i usług oraz rozwiązań technologicznych, które umożliwiają ich wdrożenie. Branża ubezpieczeniowa ponosi zatem duże koszty, związane z rozwojem, coraz częściej korzystając z zyskującej na popularności w tej branży uldze na działalność B + R, pozwalającej odzyskać znaczną część środków w formie ulgi podatkowej.

B+R W UBEZPIECZENIACH? TO MOŻLIWE

Jedną z barier przed skorzystaniem z ulgi B+R jest przeświadczenie, że firma nie prowadzi działalności badawczo-rozwojowej. Działalność B+R polega na opracowywaniu i wprowadzaniu produktów, usług lub procesów, które są nowe lub przynajmniej istotnie ulepszone z punktu widzenia przedsiębiorstwa. Warto przy tym wspomnieć, że w przypadku branży ubezpieczeniowej najczęściej występuje ona w obszarze IT.

Do działań B+R zaliczymy poszukiwanie, projektowanie i testowanie alternatywnych usług, produktów, procesów. Prace B+R nie muszą zakładać tworzenia nowych technologii, lecz mogą dotyczyć wykorzystania znanych technologii w unikalny, z perspektywy podatnika, sposób. Warto zaznaczyć, iż działalność badawczo-rozwojowa nie obejmuje działań rutynowych i okresowych, takich jak np. bieżące utrzymanie systemów.

Każda organizacja, wprowadzająca nowe lub ulepszająca istniejące procesy, produkty czy usługi, a dodatkowo odprowadzająca podatek CIT, może zatem skorzystać z ulgi badawczo-rozwojowej.Nowe rozwiązania technologiczne,widoczne w branży ubezpieczeniowej wskazują, jak duży ma ona potencjał do wykorzystania w zakresie ulgi B+R. Widać to także na przykładzie znaczącego wzrostu wykorzystania tego mechanizmu przez podmioty z branży.

JAKICH ZAGADNIEŃ MOŻE DOTYCZYĆ DZIAŁALNOŚĆ B+R UBEZPIECZYCIELI?

Mogą być to wszelkiego rodzaju rozwiązania, zarówno po stronie częściej korzystając z zyskującej na popularności w tej branży obsługi klienta, jak i na potrzeby wewnętrzne. Konkretne rozwiązania, które potencjalnie z powodzeniem mogą być uznane za działalność B+R w sektorze to:

  • Opracowanie nowych rozwiązań bezpieczeństwa systemów wewnętrznych i zewnętrznych (np. z wykorzystaniem algorytmów przetwarzania zachowań klientów, nowoczesnych rozwiązań biometrycznych czy rozpoznawania głosu);
  • Badania matematyczne związane z analityką ryzyka finansowego, prognozujące zmienność rynku, analizujące złożone i zmienne dane itd.;
  • Wprowadzenie nowych lub znacząco ulepszonych systemów informatycznych dla klientów, w oparciu o nowoczesne rozwiązania technologiczne, np. technologie w czasie rzeczywistym (w tym m.in. testy z udziałem użytkowników końcowych w warunkach rzeczywistych);
  • Badania realizowane w celu ustalenia nowych typów ryzyka, badania zjawisk społecznych wpływających na typy ubezpieczeń (np. ochrona ubezpieczeniowa osób niepalących);
  • Dostosowanie organizacji: wewnętrznych procedur, systemów do zmieniających się przepisów prawnych (np. w zakresie: MIFiD, RODO, AML), z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych;
  • Stworzenie wewnętrznych systemów i procesów, nowych funkcjonalności w istniejących systemach i procesach z wykorzystaniem nowych technologii (np. w obszarze zarządzania wiedzą).
  • Badanie zjawisk społecznych, mających wpływ na nowe rodzaje ubezpieczeń (zdrowie, emerytury itp.), takie jak w sprawie ochrony ubezpieczeniowej osób niepalących;
  • Aplikacje służące do obsługi posprzedażowej w zakładzie ubezpieczeń.

 
CZYM JEST ULGA B+R?

Ulga B+R jest rozwiązaniem umożliwiającym ponowne odliczenie od podstawy opodatkowania CIT kosztów związanych z działalnością B+R. Obowiązuje od 2016 r. i z roku na rok jest coraz bardziej promowana przez ustawodawcę. Od 2022 r. w przypadku kosztów wynagrodzeń możliwe jest dokonanie odliczenia od podstawy opodatkowania 200% wydatków na wynagrodzenia pracowników. Jeśli pojawiają się dodatkowe koszty, możemy odliczyć 100% ich wartości, podobnie jak we wcześniejszych latach. Realna oszczędność wynosi więc, co do zasady, 38% lub 19% kosztów B+R.

W przeciwieństwie do konkursów dotacyjnych, skorzystanie z ulgi nie wymaga złożenia specjalnego wniosku o dofinansowanie i przejścia skomplikowanej procedury konkursowej. To czyni ją najbardziej przystępnym mechanizmem dla firm poszukujących dodatkowego finansowania projektów innowacyjnych. Mogą one odliczyć od podatku wydatki, które zostały już poniesione na prowadzenie swojej działalności badawczo-rozwojowej.

Ulga B+R to rozwiązanie dla tych firm, które prowadzą działania innowacyjne na skalę przedsiębiorstwa, a nie kraju czy świata. Prowadzone projekty nie muszą zakończyć się sukcesem i mogą być jeszcze w trakcie realizacji w momencie rozliczania ulgi na badania i rozwój.

JAK SKORZYSTAĆ Z ULGI B+R?

Ulga B+R jest stosunkowo prostym mechanizmem. Prawidłowe jej rozliczenie wymaga jednak przeprowadzenia technicznej analizy projektów pod kątem definicji B+R.

1. Identyfikacja i zmapowanie działalności B+R.

W proces ten powinni być zaangażowani przede wszystkim informatycy lub inne osoby z wiedzą operacyjną. Warto przy tym wspomnieć, że wynik tych prac umożliwia także wdrożenie mechanizmu komplementarnego z ulgą, jakim są podwyższone koszty uzyskania przychodu dla twórców. Dzięki temu możliwe jest zwiększenie ich wynagrodzenia netto, bez podnoszenia kosztów po stronie pracodawcy. Zarówno pracodawca, jak i pracownicy mogą zatem odnotować istotne korzyści dzięki działalności B+R.

2. Po drugie, do określonej działalności badawczo-rozwojowej należy przypisać koszty przeznaczone na jej realizację.

W branży ubezpieczeniowej najczęściej występujący katalog kosztów kwalifikowanych, które można rozliczyć w ramach ulgi badawczo-rozwojowej, obejmuje:

  • koszty wynagrodzeń wraz z narzutami pracodawcy (umowy o pracę, zlecenie, dzieło),
  • amortyzację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

W przypadku podatkowej amortyzacji prac rozwojowych od podstawy opodatkowania odliczamy rozpoznane w danym roku odpisy. Warto zauważyć, że przy podatkowej kapitalizacji prac rozwojowych odlicza się 100% kosztu, a nie 200%, nawet jeżeli dotyczy ona wynagrodzeń.

3. Następnie podatnik jest zobowiązany do wyodrębnienia kosztów kwalifikowanych w ewidencji księgowej.>

Ważne, aby zastosowany sposób wyodrębnienia umożliwiał zidentyfikowanie kosztów kwalifikowanych odnoszących się do prowadzonych działań B+R. Z ewidencji tej musi wynikać, że koszty zostały przypisane wyłącznie do działalności B+R. Pomimo że nie ma szczegółowych wytycznych organów co do sposobu ewidencjonowania kosztów, warto prowadzić ją na bieżąco. Zawsze istnieje możliwość jej odtworzenia, niemniej najczęściej wiąże się to wówczas z większym nakładem pracy.

4. W ostatnim kroku należy przygotować odpowiednią dokumentację prowadzonych prac B+R.

Powinna opisywać, w jaki sposób prowadzone były działania podatnika w zakresie projektów badawczo-rozwojowych. Należy opisywać wszystkie prowadzone aktywności w sposób na tyle szczegółowy, aby w przypadku kontroli nie pojawiły się żadne wątpliwości, że dany projekt wpisuje się w definicję B+R.

ROZLICZENIE ULGI ZA POPRZEDNIE LATA

Ulgę na działalność badawczo-rozwojową można rozliczyć wstecz, składając korektę rocznej deklaracji CIT. Wówczas mogą pojawiać się tzw. czynności sprawdzające, których nie należy się obawiać, jeśli proces wdrożenia ulgi został przeprowadzony rzetelnie. Po pozytywnej weryfikacji Urząd Skarbowy zwraca nadpłacony podatek na konto.

JEŚLI DOCHÓD JEST NIŻSZY NIŻ ULGA B+R, WYSTĘPUJE STRATA

W takim przypadku istnieje możliwość jej odliczenia w ciągu kolejnych 6 lat podatkowych.
Dodatkowo, od 2022 r. przedsiębiorcy mogą skorzystać także z tzw. ulgi na innowacyjnych pracowników. W ramach niej, podatnicy posiadający nierozliczoną w roku poprzednim ulgę B+R będą mogli wykorzystać ją do pomniejszenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – swoich pracowników. Warunkiem jest poświęcanie przez danego pracownika co najmniej 50% ogólnego czasu pracy bezpośrednio na realizację działalności B+R w danym miesiącu.

Zgodnie z orzecznictwem sądów także Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) jest uprawniona do dokonania odpisu z tytułu ulgi z tytułu działalności badawczo-rozwojowej (ulga B+R) nawet w sytuacji, gdy pojedyncze spółki tworzące PGK odnotowują jednostkową stratę lub mają niewystarczający dochód.

MECHANIZMY UZUPEŁNIAJĄCE ULGĘ B+R

Wdrożenie ulgi B+R daje możliwość skorzystania z innych, komplementarnych preferencji podatkowych, tj.:

  • Podwyższone 50% koszty uzyskania przychodu – umożliwiające zwiększenie wynagrodzenia netto pracowników wykonujących prace twórcze.
  • Ulga IP Box – stosowanie preferencyjnej 5% stawki podatku za dochody wygenerowane z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, np. autorskiego prawo do programu kom- puterowego.

Ulga B+R jest niewątpliwie pozytywnym rozwiązaniem, które umożliwia uzyskanie istotnych oszczędności finansowych. Przy opracowywaniu i wprowadzaniu ulepszonych produktów lub usług, może być ona ciekawym pomysłem na obniżenie ciężaru podatkowego „przy okazji” realizacji własnych celów biznesowych.

Źródło: Miesięcznik Ubezpieczeniowy, TOM 19 I NUMER 6 I CZERWIEC 2022

Adrian Salabura, Żaneta Chojnacka

21 czerwca 2022

Mogą Cię zainteresować:

Podatki

10 maja 2024

Prawo.pl: Program Współdziałania będzie kontynuowany

Jak pisze Prawo.pl, Ministerstwo Finansów zapowiada kontynuację i rozszerzenie Programu Współdziałania, czyli współpracy firm z or...

Czytaj dalej
Prawo.pl: Program Współdziałania będzie kontynuowany

Podatki

7 maja 2024

[ALERT ALTO]: Projekt ustawy o KSeF w Sejmie

Jak już informowaliśmy, zgodnie z ostatnimi zapowiedziami Ministerstwa Finansów obligatoryjne stosowanie Krajowego Systemy e-Faktu...

Czytaj dalej
[ALERT ALTO]: Projekt ustawy o KSeF w Sejmie
Zobacz wszystkie

Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

*Przesyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności
oraz potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą informacyjną