Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

Zapisz się do newslettera
Ważne teraz

Risk Advisory – ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

Risk Advisory – ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

ALTO dołącza do Allinial Global

ALTO dołącza do Allinial Global

Raport BEAS – potencjał biznesowy Lublina

Raport BEAS – potencjał biznesowy Lublina

Szereg wyróżnień w rankingach ITR World Tax oraz ITR World TP 2024

Szereg wyróżnień w rankingach ITR World Tax oraz ITR World TP 2024

27 grudnia 2022

Gazeta Ubezpieczeniowa: Zmiany w podatku od aktywów nie dla ubezpieczycieli?

komentarz

Podatki

Od 2016 r. obowiązują przepisy dotyczące podatku od niektórych instytucji finansowych (PIF). Danina obciąża instytucje finansowe, w tym m. in. zakłady ubezpieczeń czy banki. Podstawą opodatkowania PIF jest wartość aktywów podatnika.

Od samego początku przepisy budziły liczne wątpliwości interpretacyjne, w szczególności w zakresie kalkulowania podatku przez podmioty funkcjonujące w ramach grup kapitałowych, co dotyczyło również ubezpieczycieli.

W ostatnim czasie do Sejmu wpłynął Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych oraz ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (Druk nr 2767). Rządzący postanowili wprowadzić modyfikacje w zakresie kalkulowania podstawy opodatkowania, a konkretnie wyłączyć z podstawy opodatkowania  wartość określonych rodzajów aktywów.

 

Planowane zmiany w podatku od aktywów

Aktualna treść ustawy o PIF przewiduje obniżenie podstawy opodatkowania PIF o wartość aktywów w postaci skarbowych papierów wartościowych (m. in. obligacji skarbowych). Warto zwrócić natomiast uwagę, że preferencja nie obejmuje wszystkich kategorii podatników PIF, odnosi się bowiem wyłącznie do banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych i instytucji kredytowych oraz SKOK-ów. Ubezpieczyciele nie mają więc możliwości pomniejszenia podstawy opodatkowania o wartość posiadanych obligacji skarbowych.

Zaproponowana nowelizacja przewiduje rozszerzenie niniejszego przepisu. Po zmianie wyłączenie z podstawy opodatkowania PIF, oprócz papierów skarbowych, będzie obejmowało dodatkowo finansowe papiery wartościowe ustawowo gwarantowane przez Skarb Państwa. Gwarancjami Skarbu Państwa obejmowane są papiery wartościowe wyemitowane na potrzeby realizacji przedsięwzięć istotnych z perspektywy państwa. Do tej kategorii można zaliczyć przykładowo obligacje wyemitowane na potrzeby różnego rodzaju programów rządowych realizowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego lub Polski Fundusz Rozwoju S.A. Jak słusznie wskazane zostało w treści uzasadnienia do nowelizacji, uwzględnianie wartości tego rodzaju instrumentów PIF wiąże się z koniecznością zwiększenia ich oprocentowania przez emitujące je podmioty o wysokość tego podatku. Efektywnie koszty z tym związane ponosi Skarb Państwa. Uwzględnianie tego rodzaju instrumentów w podstawie opodatkowania PIF jest więc niezasadne.

Wyłączona z opodatkowania będzie więc kolejna kategoria aktywów, lecz co istotne zmiana nie rozszerza zakresu podatników uprawnionych do preferencji – zakłady ubezpieczeń zatem nadal nie będą objęte wyłączeniem.

Kolejne zmiana którą wprowadza ustawa dotyczy wyłączenie z podstawy opodatkowania PIF wartości aktywów wynikających z tzw. transakcji repo, których przedmiotem są skarbowe papiery wartościowe. Zmiana ma wpłynąć przede wszystkim na zwiększenie wolumenu tego rodzaju transakcji oraz rozwój rynku kapitałowego w Polsce.

Niestety również w tym wypadku wyłączeniem nie zostali objęci ubezpieczyciele.

 

Skarbowe papiery wartościowe w portfelu ubezpieczycieli

Zakłady ubezpieczeń są zobowiązane zgodnie z przepisami regulacyjnymi do lokowania zebranych składek ubezpieczeniowych w różnego rodzaju instrumenty finansowe. Obligacje skarbowe są ważnymi instrumentami w portfelach inwestycyjnych ubezpieczycieli. Są to bowiem instrumenty o wysokim poziomie bezpieczeństwa, jednocześnie generujące przychód. Dodatkowo charakteryzują się wysoką płynnością dzięki czemu mogą zostać łatwo sprzedane w przypadku zapotrzebowania gotówkowego po stronie ubezpieczyciela.

Bez wątpienia ubezpieczyciele lokują znaczne środki finansowe w skarbowe papiery wartościowe. Natomiast ustawodawca nie zauważa w tym przypadku konieczności wyłączenia z podstawy opodatkowania PIF ubezpieczycieli aktywów ulokowanych w skarbowych papierach wartościowych, chociaż w podobny sposób jak instytucje bankowe uczestniczą w ten sposób w finansowaniu budżetu państwa.

Oczywiście skala zaangażowania banków w tego rodzaju instrumenty jest większa, natomiast zarówno aktualny stan prawny, jak i rozwiązania przewidziane w ustawie nowelizującej stawiają w tym zakresie w korzystniejszej pozycji innych niż ubezpieczyciele podatników PIF.

 

Status prac nad ustawą

Ustawa została w szybkim tempie przeprocesowana przez Sejm i ma wejść w życie już od nowego roku. Aktualnie trwają prace w Senacie i Senat po przeprowadzeniu analizy w Komisji będzie wnosił o odrzucenie ustawy. Ostateczny los przepisów nie jest więc jeszcze jednoznacznie określony.

 

Źródło: Gazeta Ubezpieczeniowa nr 51–52 (1226)

27 grudnia 2022

Mogą Cię zainteresować:

Podatki

10 maja 2024

Prawo.pl: Program Współdziałania będzie kontynuowany

Jak pisze Prawo.pl, Ministerstwo Finansów zapowiada kontynuację i rozszerzenie Programu Współdziałania, czyli współpracy firm z or...

Czytaj dalej
Prawo.pl: Program Współdziałania będzie kontynuowany

Podatki

7 maja 2024

[ALERT ALTO]: Projekt ustawy o KSeF w Sejmie

Jak już informowaliśmy, zgodnie z ostatnimi zapowiedziami Ministerstwa Finansów obligatoryjne stosowanie Krajowego Systemy e-Faktu...

Czytaj dalej
[ALERT ALTO]: Projekt ustawy o KSeF w Sejmie
Zobacz wszystkie

Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

*Przesyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności
oraz potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą informacyjną