Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

Zapisz się do newslettera
Ważne teraz

Risk Advisory – ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

Risk Advisory – ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

ALTO dołącza do Allinial Global

ALTO dołącza do Allinial Global

Raport BEAS – potencjał biznesowy Lublina

Raport BEAS – potencjał biznesowy Lublina

Szereg wyróżnień w rankingach ITR World Tax oraz ITR World TP 2024

Szereg wyróżnień w rankingach ITR World Tax oraz ITR World TP 2024

24 października 2022

Gazeta Ubezpieczeniowa: Dyrektor KIS potwierdza stosowanie zryczałtowanego PIT przez agentów 

komentarz

Podatki

Zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych wprowadzone w ramach Polskiego Ładu skłoniły pośredników ubezpieczeniowych do zweryfikowania stosowanej metody podatkowego rozliczania przychodów uzyskiwanych w ramach działalności. 

 

W nowej rzeczywistości, na atrakcyjności zyskało opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W poprzednich latach ten wariant nie był jednak popularny, co wiązało się również z brakiem jakiejkolwiek praktyki organów podatkowych w tym zakresie. Skutkowało to również wątpliwościami związanymi z wyborem właściwej stawki opodatkowania. 

Niektórzy agenci, którzy zdecydowali się na wybór opodatkowania ryczałtem, wystąpili do Dyrektora KIS z prośbą o potwierdzenie jaka stawka podatku będzie właściwa w ich indywidualnej sytuacji. Rozstrzygnięcia organów mogą być wskazówką, jaka stawka ryczałtu powinna zostać w konkretnym przypadku zastosowana. 

 

Zasady opodatkowania ryczałtem 

Przy opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podstawą opodatkowania jest przychód. W odróżnieniu od innych form opodatkowania (skala, podatek liniowy), w przypadku ryczałtu nie ma możliwości odliczania kosztów podatkowych, jest to więc metoda odpowiednia dla osób, które w ramach działalności nie ponoszą wysokich wydatków. Przepisy przewidują różne stawki ryczałtu dla określonych rodzajów działalności. 

Szczególnie ważną kwestią przy opodatkowaniu ryczałtem jest również składka zdrowotna, która jest określona w trzech zryczałtowanym kwotach, a zastosowanie właściwej jest uzależnione od osiągnięcia określonego progu przychodów. Dodatkowo od lipca agenci opodatkowani ryczałtowo mogą pomniejszyć przychód o 50% wartości zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne. 

Co istotne, nie jest wykluczone stosowanie kilku różnych stawek podatku, jeżeli czynności wykonywane w ramach prowadzonej działalności kwalifikują się do różnych kategorii wskazanych w ustawie o ryczałcie. 

Poniżej przedstawiamy rozstrzygnięcia Dyrektora KIS dotyczące tego jakie stawki ryczałtu PIT mogą mieć zastosowanie w różnych przypadkach prowadzenia działalności przez pośredników ubezpieczeniowych. 

 

Agent zatrudniający współpracowników 

Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej wystąpił agent świadczący usługi pośrednictwa zarówno w ramach standardowych umów agencyjnych zawieranych z zakładami ubezpieczeń jak i w ramach konsorcjów zawieranych z innymi agentami (sygn. 0112-KDIL2-2.4011.292.2022.2.AA). 

Co istotne, w ramach działalności agent ten zleca również część prac osobom trzecim na podstawie umów cywilnoprawnych, m. in. w zakresie analiz dynamiki rynku ubezpieczeniowego, analiz porównawczych ofert różnych towarzystw ubezpieczeniowych oraz analiz działań konkurencji. 

Z uwagi na fakt, że agent część prac będących istotą zawodu agenta ubezpieczeniowego zleca osobom trzecim, nie mamy do czynienia z wykonywaniem wolnego zawodu, rozumianego zgodnie z ustawą o ryczałcie jako wykonywanie działalności osobiście, bez zatrudniania pracowników. W konsekwencji nie znajdzie zastosowanie stawka 17%, przewidziana dla wolnych zawodów. Przychody agenta w sytuacji, w której zatrudnia on osoby które wykonują czynności związane z istotą działalności pośrednika w rozumieniu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, mogą być natomiast opodatkowane według stawki 15%. 

Analogicznie do stosowania przez agenta ubezpieczeniowego stawki 15% Dyrektor KIS wypowiedział się w innym rozstrzygnięciu (sygn. 0115-KDIT1.4011.189.2022.2.MN). 

 

Agent i OFWCA 

Jedna ze spraw analizowanych przez Dyrektora KIS (sygn. 0114-KDIP2-2.4011.121.2022.3.SP) dotyczyła agentki, która w ramach prowadzonej działalności występowała w dwóch rolach: 

  1. agenta ubezpieczeniowego – w ramach umowy agencyjnej zawartej z towarzystwem ubezpieczeń, 
  1. OFWCA – w ramach umowy zawartej z multiagencją ubezpieczeniową. 

We wniosku o wydanie interpretacji agentka wskazała, że nie zatrudnia w ramach prowadzonej działalności żadnych pracowników/zleceniobiorców, a prowadzona przez nią ewidencja umożliwia zidentyfikowanie przychodów osiąganych z poszczególnych tytułów. 

W tym przypadku Dyrektor KIS potwierdził, że czynności wykonywane w ramach umowy agencyjnej zawartej z towarzystwem ubezpieczeń będą stanowiły działalność wykonywaną w ramach wolnego zawodu (tutaj: agent ubezpieczeniowy) i przychody z tego tytułu mogą podlegać opodatkowaniu ryczałtem według stawki 17%. 

Natomiast w odniesieniu do przychodów uzyskiwanych z umowy zawartej w multiagencją, za czynności wykonywane jako OFWCA, właściwa będzie stawka ryczałtu 15%. Nie jest to bowiem działalność wykonywana w ramach wolnego zawodu. 

 

Ryczałt dla pośredników podsumowanie 

W wydawanych rozstrzygnięciach Dyrektor KIS potwierdza stanowiska w zakresie stosowania stawek ryczałtu przez agentów: 

  • 17% – w przypadku agenta ubezpieczeniowego który nie zatrudnia osób wykonujących czynności agencyjne, 
  • 15% – w przypadku agenta zatrudniającego osoby wykonujące czynności związane z istotą działalności agenta oraz w przypadku wykonywania działalności gospodarczej jako OFWCA. 

W przypadku prowadzenia działalności wykonywanych w szczególnej konfiguracji (np. prowadzenie dodatkowych rodzajów działalności), warto uzyskać interpretację indywidualną mającą na celu zabezpieczenie swojej sytuacji podatkowej. 

Źródło: Gazeta Ubezpieczeniowa nr 42/2022, s. 20

24 października 2022

Mogą Cię zainteresować:

Podatki

10 maja 2024

Prawo.pl: Program Współdziałania będzie kontynuowany

Jak pisze Prawo.pl, Ministerstwo Finansów zapowiada kontynuację i rozszerzenie Programu Współdziałania, czyli współpracy firm z or...

Czytaj dalej
Prawo.pl: Program Współdziałania będzie kontynuowany

Podatki

7 maja 2024

[ALERT ALTO]: Projekt ustawy o KSeF w Sejmie

Jak już informowaliśmy, zgodnie z ostatnimi zapowiedziami Ministerstwa Finansów obligatoryjne stosowanie Krajowego Systemy e-Faktu...

Czytaj dalej
[ALERT ALTO]: Projekt ustawy o KSeF w Sejmie
Zobacz wszystkie

Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

*Przesyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności
oraz potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą informacyjną