Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

Zapisz się do newslettera
Ważne teraz

Risk Advisory – ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

Risk Advisory – ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

ALTO dołącza do Allinial Global

ALTO dołącza do Allinial Global

Raport BEAS – potencjał biznesowy Lublina

Raport BEAS – potencjał biznesowy Lublina

Szereg wyróżnień w rankingach ITR World Tax oraz ITR World TP 2024

Szereg wyróżnień w rankingach ITR World Tax oraz ITR World TP 2024

27 października 2023

Miesięcznik Ubezpieczeniowy: Ulga B+R w sektorze ubezpieczeniowym

komentarz

Podatki

Czy innowatorzy z branży ubezpieczeń dostrzegają potencjał podatkowy ulgi B+R?

Żaneta Chojnacka, ALTO

Ulga B+R umożliwia zmniejszenie obciążenia podatkiem dochodowym, w związku z ponoszeniem kosztów na realizację działalności badawczo-rozwojowej. Z danych udostępnionych przez Ministerstwo Finansów wynika, że mechanizm ten kolejny rok z rzędu notuje wzrosty dotyczące zarówno liczby podatników z niego korzystających, jak i wysokości dokonanych odliczeń. Po upływie 7 lat od jej wprowadzenia wydaje się, że ta proinnowacyjna zachęta jest coraz lepiej rozumiana przez firmy, a w konsekwencji coraz częściej wykorzystywana. Czy ten trend znajduje odzwierciedlenie również w branży ubezpieczeniowej?

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez GUS (Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2019–2021, Warszawa, Szczecin, 2022) wśród przedsiębiorstw usługowych najwyższy odsetek przedsiębiorstw innowacyjnych odnotowano właśnie w sektorze Ubezpieczenia, reasekuracja i fundusze emerytalne – aż 81,3%.

Faktem jest, że innowacyjność jest ważnym aspektem dla całej branży ubezpieczeniowej. Taki stan wynika z kilku powodów:

  • Konkurencyjność na rynku – rynek ubezpieczeń jest często bardzo konkurencyjny, a klienci oczekują coraz bardziej zaawansowanych i spersonalizowanych produktów i usług. Innowacyjne rozwiązania pozwalają pozostać konkurencyjnymi i przyciągnąć nowych klientów.
  • Poprawa efektywności i lepsze rozumienie klientów – innowacje technologiczne, takie jak automatyzacja procesów, analiza danych i sztuczna inteligencja w zwiększeniu efektywności operacyjnej. To może prowadzić do niższych kosztów obsługi polis, rozpatrywania roszczeń i zarządzania ryzykiem. Poprzez inwestowanie w rozwijanie zaawansowanych systemów analizy danych, zakłady ubezpieczeń mogą lepiej zrozumieć swoich klientów, ich potrzeby i preferencje.
  • Zarządzanie ryzykiem – innowacje w dziedzinie analizy danych i technologii pomagają firmom ubezpieczeniowym lepiej zarządzać ryzykiem. Mogą one identyfikować nowe rodzaje ryzyka i opracowywać odpowiednie polisy, co jest istotne w zmieniającym się środowisku gospodarczym.
  • Zgodność z przepisami i regulacjami – często przepisy rządowe wymagają od zakładów ubezpieczeń inwestowania w określone technologie lub praktyki mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa klientów i skuteczność działania firm.

Warto zauważyć, że zakłady ubezpieczeń częściej prowadzą prace rozwojowe samodzielnie, niżeli zlecają ich wykonanie na zewnątrz do insurtechów, co wynika z uwarunkowań strategicznych. Jeśli zatem prowadzą prace B+R samodzielnie, to spełniają podstawowe kryterium uprawniające do skorzystania z ulgi B+R. Pomimo, że zakłady ubezpieczeń powinny być pierwszym beneficjentem w przypadku tego mechanizmu, to często spotykamy się z informacją, że nie korzystały z niego dotychczas. Dane pokazują, że chodzi o ponad 95% firm z sektora.

Praktyka pokazuje, że ulga B+R jest prawem przedsiębiorcy, które może mieć szerokie zastosowanie oraz nie jest odbierane przez organy jako forma unikania opodatkowania. Po prawidłowym przygotowaniu dokumentacji zabezpieczającej i kalkulacji oraz rutynowej weryfikacji urzędu w ramach czynności sprawdzających, organy z reguły nie podejmują dodatkowych działań. Zauważamy także, że bardzo często panuje mylne przekonanie co do tego, że sam proces obsługi ulgi B+R będzie wymagał szerokich zasobów kadrowych – z pomocą doradców i przyjmując odpowiednią metodykę, można tego uniknąć. Branża ubezpieczeniowa w ostatnich latach jest jedną z tych, które w oczywisty sposób wpisują się w założenia ulgi B+R. Jednak brak świadomości lub zrozumienia jakiego rodzaju projekty i wydatki kwalifikują się, często powoduje, że decyzja o wdrożeniu jest odkładana na później. Aby proces wdrażania przebiegł sprawnie, warto pomyśleć o wsparciu doradcy, wyspecjalizowanego we współpracy z branżą ubezpieczeniową, który zna i rozumie potrzeby oraz specyfikę sektora ubezpieczeń.

 

Rynek dopiero uczy się korzystania z ulgi B+R

Artur Chądzyński (CFO Europa Ubezpieczenia)

Hasło „ulga B+R” pojawiało się wielokrotnie w różnych rozmowach, newsletterach podatkowych i innych źródłach w trakcie mojej pracy w Europie Ubezpieczenia. Ale dopiero w 2022 roku, po strategicznej decyzji o naszej transformacji technologicznej, zaczęliśmy się zagadnieniu przyglądać bardziej uważnie. Dziś jest ten moment, kiedy rozważamy skorzystanie z ulgi B+R i rozmawiamy z doradcami, którzy oferują wsparcie w tym zakresie. I powiem więcej – widzimy tu spory potencjał. Nasza transformacja opiera się na budowaniu środowiska IT w chmurze. Konkurencyjność firmy takiej jak Europa Ubezpieczenia, skoncentrowanej na partnerstwach, leży bowiem w zwinnych procesach wspieranych przez prostą, łatwo modernizowaną i skalowalną technologię. Dążymy do tego, aby dostarczać naszym partnerom całościowe rozwiązanie ubezpieczeniowe, łącząc je z rozwiązaniami technologicznym. Takie podejście umożliwi nam również rozszerzenie działalności poza Polskę, na partnerstwa paneuropejskie, które rozwijamy pod marką HDI Embedded.

W ramach naszej transformacji cyfrowej budujemy nowe procesy i usługi z wykorzystaniem nowych technologii, więc myślę, że potencjalnie mogą wpisywać się w zakres ulgi na prace badawczo-rozwojowe. Szczególnie projekt HDI Embedded obejmuje wdrożenie nowych technologii wspierających sprzedaż produktów ubezpieczeniowych oraz ich późniejszą obsługę, w tym rozliczenia z pośrednikami i likwidację szkód.

W tym roku zakończyliśmy prace nad konfiguracją środowiska chmurowego wraz z systemem do zarządzania kluczami do szyfrowania. Konfiguracja usług w chmurze stanowić będzie warstwę infrastruktury dla innych systemów informatycznych przewidzianych w tym projekcie.

W ciągu kliku najbliższych miesięcy uruchomimy platformę do definiowania, sprzedaży i obsługi produktów ubezpieczeniowych. Platforma umożliwi klientowi analizę oferty, wybór i dokonanie transakcji zakupu oraz późniejsze dokonywanie zmian na polisie. To narzędzie będzie systematycznie dostosowywane do konkretnych krajów dystrybucji, np. o kolejne wersje językowe formatek dla klienta. Projekt obejmuje również wdrożenie platformy do mobilnej likwidacji szkód oraz systemu call center ze wsparciem czatbota i video rozmów.

Nie od razu wiedziałem, że na potrzeby ulgi wystarczająca jest innowacja w skali spółki. Impulsem było rozpoczęcie projektu międzynarodowego, a de facto rozpoczęciem naszej transformacji cyfrowej. Analizy, które zrobiliśmy przy tej okazji przyniosły nam cenne wnioski. Faktycznie wiele innych prowadzonych przez nas projektów ma charakter innowacji wewnętrznych. To otwiera nam drzwi do skorzystania z ulgi B+R w dużo szerszym zakresie.

Póki co, jesteśmy jeszcze na etapie zdobywania wiedzy i uczenia się tego, co w praktyce oznacza działalność B+R dla branży ubezpieczeń. Badamy, na ile podejmowane działania w kierunku cyfryzacji i nowych technologii, w szczególności te, które zintensyfikowały się od początku pandemii, faktycznie mogą się mieścić w kategoriach prac B+R. Kolejnym krokiem będzie zrozumienie, jak tę ulgę zastosować, a dopiero na końcu przyjdzie czas na ocenę jej atrakcyjności pod kątem oszczędności, które może przynieść.

Temat stosowania różnych nowych ulg jest często odkładany w czasie m.in. przez panujące na rynku przeświadczenie, że organy są obecnie raczej podmiotem kontrolującym prawidłowość rozliczeń niż pomagającym w ich przeprowadzeniu. Zwłaszcza ci, którzy wcześniej nie mieli do czynienia z takimi rozwiązaniami, mogą obawiać się, że nie posiadają odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, aby skutecznie zarządzać projektami badawczo-rozwojowymi pod kątem stosowania ulgi B+R.

Niemniej, choć nie widać tego w statystykach, to widzimy i słyszymy z rynku, że ulga B+R zyskuje na zainteresowaniu. Branża ubezpieczeń dokonała w ostatnich latach dużego skoku technologicznego. Spodziewam się, że jeszcze szybciej nauczy się mechanizmu korzystania z ulgi związanej z tym postępem. Na dziś, tak jak my to widzimy w Europie Ubezpieczenia, kluczowe wydaje się dostosowanie strategii działalności tak, aby korzyści z ulgi przewyższyły koszty związane z jej wykorzystaniem. I oczywiście – konsekwencja w rozwoju opartym o nowoczesne technologie.

Źródło: https://miesiecznikubezpieczeniowy.pl TOM 20 I NUMER 10 I PAŹDZIERNIK 2023

27 października 2023

Mogą Cię zainteresować:

Podatki

10 maja 2024

Prawo.pl: Program Współdziałania będzie kontynuowany

Jak pisze Prawo.pl, Ministerstwo Finansów zapowiada kontynuację i rozszerzenie Programu Współdziałania, czyli współpracy firm z or...

Czytaj dalej
Prawo.pl: Program Współdziałania będzie kontynuowany

Podatki

7 maja 2024

[ALERT ALTO]: Projekt ustawy o KSeF w Sejmie

Jak już informowaliśmy, zgodnie z ostatnimi zapowiedziami Ministerstwa Finansów obligatoryjne stosowanie Krajowego Systemy e-Faktu...

Czytaj dalej
[ALERT ALTO]: Projekt ustawy o KSeF w Sejmie
Zobacz wszystkie

Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

*Przesyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności
oraz potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą informacyjną