Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

Zapisz się do newslettera
Ważne teraz

Risk Advisory – ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

Risk Advisory – ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

Premiera Raportu Made in Poland 2024

Premiera Raportu Made in Poland 2024

Raport BEAS – potencjał biznesowy Lublina

Raport BEAS – potencjał biznesowy Lublina

ESG w ALTO – Ewa Solarz pokieruje nową linią biznesową

ESG w ALTO – Ewa Solarz pokieruje nową linią biznesową

29 lipca 2021

[CORPORATE PULSE]: Elektroniczne Postępowanie Rejestrowe – pierwsze doświadczenia

news

W tym celu, tego samego dnia uruchomiony został zupełnie nowy portal – Portal Rejestrów Sądowych (https://prs.ms.gov.pl/), na którym zainteresowani mogą wygenerować, wypełnić, a następnie złożyć wnioski do KRS w formie elektronicznej. Wspomniany portal daje również możliwość przeglądania dokumentacji rejestrowej lub finansowej podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców, a także zawiera odnośniki do już wcześniej funkcjonujących stron – wyszukiwarki podmiotów w KRS oraz portalu S24.

Do tej pory w imieniu naszych Klientów, mieliśmy okazję kilkukrotnie przejść przez proces składania elektronicznych wniosków do sądów rejestrowych, dlatego też pragniemy podzielić się z Państwem naszymi doświadczeniami w tym zakresie:

  • nowy portal sądowy jest przejrzysty i intuicyjny – na uwagę zasługuje przede wszystkim fakt, że system we własnym zakresie weryfikuje poprawność składanych wniosków. Zatem, gdy wnioskodawca błędnie wypełni formularz lub zapomni o dodaniu obowiązkowego załącznika, otrzyma powiadomienie od systemu z podpowiedzią, co powinien poprawić. Dodatkowo na portalu zostały zamieszczone liczne instrukcje, pokazujące krok po kroku jak wypełnić różnego rodzaju formularze. Z pewnością przyczyni się to do zmniejszenia liczby zwracanych przez sąd rejestrowy wniosków,
  • w wyniku nowelizacji elektroniczny system sądów rejestrowych został połączony z Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN) – wypełniając elektroniczny wniosek wystarczy podać numer aktu notarialnego zarejestrowany w CREWAN, a sąd rejestrowy otrzyma dostęp do treści wskazanego aktu notarialnego. Nie ma obowiązku składania aktów notarialnych w oryginale czy też ich skanowania, a następnie podpisywanie podpisem elektronicznym i załączania do wniosku. Wydaje się, że ta zmiana zminimalizowała również ryzyko popełnienia błędu przy ręcznym wpisywaniu danych z aktu notarialnego do wniosku (co mogło być przyczyną zwrotu wniosku).,
  • proces wypełniania formularzy bardziej sprawny – wymienione wyżej zmiany powodują, że wypełnienie i złożenie wniosku wraz z wcześniej przygotowanymi załącznikami zewnętrznymi jest znacznie szybsze i wygodniejsze, niż wypełnianie papierowych formularzy,
  • 7-dniowy termin na rozpatrzenie wniosku przez sąd rejestrowych wydaje się obecnie bardziej realny do spełnienia – wspomniany instrukcyjny termin przewidziany przez Ustawę o KRS był dotychczas bardzo często przekraczany przez sądy rejestrowe, , mamy nadzieję, że po 1 lipca się to zmieni, dotychczas niestety nie we wszystkich sprawach zaobserwowaliśmy tę zmianę

Niestety, widzimy również minusy w funkcjonowaniu nowego portalu:

  • o ile samo umożliwienie wypełniania formularzy oraz składania wniosków osobom niebędącym pełnomocnikami procesowymi należy ocenić pozytywnie, ponieważ czyni sam proces składania wniosków sprawniejszym, o tyle brak otrzymywania powiadomień w systemie przez pełnomocników procesowych, którzy jedynie podpisują wniosek, należy ocenić negatywnie. Powiadomienia w systemie otrzymują bowiem jedynie osoby składające wniosek, które nie muszą być zawodowymi pełnomocnikami. Prowadzi to do sytuacji, w której, pełnomocnik profesjonalny występujący w sprawie, nie będzie otrzymywał zawiadomień
    z sądu dotyczących podpisanych wniosków. Jedynym aktualnym rozwiązaniem tej sytuacji, jest zarówno podpisywanie, jak i składanie wniosków w elektronicznym KRS, wyłącznie przez pełnomocnika profesjonalnego, choć z biegiem czasu system KRS powinien ulec w tym zakresie korektom,
  • problemem może okazać się fakt, że portal funkcjonuje wyłącznie w języku polskim, co czyni niemożliwym korzystanie z niego przez osoby władające językiem obcym. Próby tłumaczenia portalu na język obcy jest obarczone sporym ryzykiem, dlatego też cudzoziemcy wciąż będą potrzebowali pomocy przy składaniu wniosków do KRS,
  • wiele trudności wciąż sprawia dla przedsiębiorców podpisanie wniosku i załączników kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP – najczęściej wykorzystywaną opcją przy elektronicznym podpisywaniu jest wciąż ePUAP – założenie i korzystanie z profilu zaufanego jest bezpłatne, proste w użyciu. Niestety założenie ePUAPu możliwe jest wyłącznie dla osób posiadających numery PESEL. Oznacza to, że podpisanie przez cudzoziemca wniosku w sposób elektroniczny wciąż będzie wiązało się z uprzednim przeprowadzeniem procedury nadania numeru PESEL lub z zakupem kwalifikowanego podpisu elektronicznego (co wiąże się z dodatkowymi kosztami).

Podsumowując, mimo że wejściu w życie nowelizacji towarzyszyło spore zamieszanie, a Ministerstwo Sprawiedliwości do ostatniego dnia przed uruchomieniem Portalu Rejestru Sądowych nie dostarczyło zainteresowanym szczegółowych informacji na temat funkcjonowania nowego systemu, wprowadzone zmiany na chwilę obecną należy ocenić pozytywnie.

29 lipca 2021

Mogą Cię zainteresować:

VAT WEBINAR ALTO

Podatki

8 lipca 2024

[WEBINAR ALTO]: Kontrole podatkowe – VAT pod lupą?

Czy wiesz, że w ostatnim czasie luka VAT wzrosła z 7,3% do 15,8%? Co oznacza ten dramatyczny wzrost i jakie może mieć konsekwencje...

Czytaj dalej
[WEBINAR ALTO]: Kontrole podatkowe – VAT pod lupą?
Aneta grzyb partner w ALTO awans ceny transferowe

Podatki

1 lipca 2024

Aneta Grzyb z partnerskim awansem w ALTO

Liderująca od ponad trzech lat zespołowi cen transferowych w ALTO Aneta Grzyb, dotychczas Senior Manager, jest doświadczoną specja...

Czytaj dalej
Aneta Grzyb z partnerskim awansem w ALTO
Zobacz wszystkie

Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

*Przesyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności
oraz potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą informacyjną