Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

Zapisz się do newslettera
Ważne teraz

Risk Advisory – ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

Risk Advisory – ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

ALTO dołącza do Allinial Global

ALTO dołącza do Allinial Global

Raport BEAS – potencjał biznesowy Lublina

Raport BEAS – potencjał biznesowy Lublina

Szereg wyróżnień w rankingach ITR World Tax oraz ITR World TP 2024

Szereg wyróżnień w rankingach ITR World Tax oraz ITR World TP 2024

19 maja 2020

[ALERT ALTO]: TARCZA 3.0 – kolejny pakiet pomocowy dla przedsiębiorców

alert

Rozwiązania przewidziane w Tarczy 3.0 obejmują m.in.:

 • dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. kwotą do 900 mln zł z przeznaczeniem na wsparcie przedsiębiorców w utrzymaniu płynności finansowej oraz stanu zatrudnienia oraz realizację innych działań mających na celu przeciwdziałanie skutkom COVID-19 (określonych w tarczy 2.0),
 • rozszerzenie kręgu uprawnionych do skorzystania ze zwolnienia z ZUS na osoby samozatrudnione, których przychód przekraczał trzykrotność prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto, lecz ich dochód z tej działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek 2020 r. nie był wyższy niż 7000 zł,
 • zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej za kwiecień i maj 2020 r. przedsiębiorców korzystających z tzw. „ulgi na start”,
 • rozszerzenie możliwości ubiegania się o świadczenie postojowe na osoby samozatrudnione, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej pomiędzy 1 lutego a 31 marca 2020 r.,
 • wprowadzenie opłaty od dostawców usług VOD w wysokości 1,5% przychodów osiąganych na terytorium Polski,
 • przyznanie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych uprawnienia do zaniechania poboru odsetek za zwłokę od niezapłaconej w terminie płatności daniny solidarnościowej (projekt rozporządzenia w tym zakresie, przewidujący zaniechanie poboru odsetek za okres od 1 maja do 1 czerwca 2020 r., został opublikowany 14 maja 2020 r.),
 • zwolnienie z odpowiedzialności karnej skarbowej osób, które złożą deklarację o wysokości daniny solidarnościowej oraz wpłacą tę daninę po terminie, lecz nie później niż 1 czerwca 2020 r.,
 • rozszerzenie kręgu podmiotów mogących ubiegać się o udzielenie mikropożyczki o mikroprzedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą w marcu 2020 r.,
 • przywrócenie terminów procesowych – terminy w postępowaniach sądowych, których bieg nie rozpoczął się albo uległ zawieszeniu na skutek epidemii, rozpoczynają bieg/biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy,
 • nowe zasady prowadzenia rozpraw – możliwe będzie prowadzenie rozpraw w formie wideokonferencji, „tradycyjna” rozprawa będzie mogła zostać przeprowadzona, jeżeli nie wywoła to nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w niej uczestniczących,
 • wydłużenie okresu mocy obowiązującej dokumentów akcji wydanych przez spółkę z 1 stycznia 2021 r. do 1 marca 2021 r.,
 • wydłużenie terminu do dokonania pierwszego wezwania do złożenia dokumentów akcji w spółce z 30 czerwca 2020 r. do 30 września 2020 r.,
 • wydłużenie terminu na wejście w życie przepisów o dematerializacji akcji z 1 stycznia 2021 r. do 1 marca 2021 r.,
 • zmiany w Prawie telekomunikacyjnym – wprowadzenie obowiązku umożliwienia przez dostawcę usług rozwiązania, odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia w formie dokumentowej, w przypadku możliwości zawarcia umowy w takiej samej formie.

Większość zawartych w ustawie rozwiązań weszła w życie 16 maja 2020 r.

W dalszym ciągu nie został natomiast opublikowany projekt drugiej ustawy, która wprowadzać ma dodatkowe rozwiązania zapowiadane przez Ministerstwo Rozwoju w ramach Tarczy 3.0., w tym w szczególności dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Monitorujemy działania Ministerstwa w tym zakresie – będziemy Państwa informować, jak tylko dostępne będą dalsze szczegóły dotyczące tego projektu.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

19 maja 2020

Mogą Cię zainteresować:

technologia AI ryzyko firma modelowanie doradztwo
20 maja 2024

Risk Advisory - ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

Zespół ALTO codziennie pracuje nad tym, żeby dostarczać coraz większą wartość klientom oraz by zakres naszej oferty był jak najbar...

Czytaj dalej
Risk Advisory - ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

Podatki

10 maja 2024

Prawo.pl: Program Współdziałania będzie kontynuowany

Jak pisze Prawo.pl, Ministerstwo Finansów zapowiada kontynuację i rozszerzenie Programu Współdziałania, czyli współpracy firm z or...

Czytaj dalej
Prawo.pl: Program Współdziałania będzie kontynuowany
Zobacz wszystkie

Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

*Przesyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności
oraz potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą informacyjną