Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

Zapisz się do newslettera
Ważne teraz

Risk Advisory – ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

Risk Advisory – ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

Premiera Raportu Made in Poland 2024

Premiera Raportu Made in Poland 2024

Raport BEAS – potencjał biznesowy Lublina

Raport BEAS – potencjał biznesowy Lublina

ESG w ALTO – Ewa Solarz pokieruje nową linią biznesową

ESG w ALTO – Ewa Solarz pokieruje nową linią biznesową

12 marca 2024

[ALERT ALTO]: Jest porozumienie ws. Dyrektywy dotyczącej ochrony pracowników zatrudnionych za pośrednictwem platform cyfrowych

alert

Podatki

Rada UE ds. zatrudnienia* osiągnęła porozumienie ws. Dyrektywy, która ma zwiększyć prawa osób wykonujących pracę za pomocą platform internetowych (m.in. kierowcy, kurierzy jedzenia i dostawcy zakupów).

  • Obecnie większość z szacowanych 30 milionów takich pracowników na terytorium UE ma formalnie status samozatrudnionych. Jednocześnie charakter ich pracy zbliżony jest do tej świadczonej na etacie, ale bez możliwości korzystania z praw, które przysługują pracownikom zatrudnionym na umowie o pracę. Nowa Dyrektywa ma tę sytuację zmienić i pod pewnymi warunkami przyznać takim osobom uprawnienia takie, jak prawo płatnego do urlopu, minimalnego wynagrodzenia czy ochrony przed zwolnieniem.
  • Porozumienie ws. Dyrektywy jest ważne, gdyż wskazuje, jak ustalić właściwy status zatrudnionych osób pracujących za pomocą platform internetowych oraz formułuje pierwsze
    w UE przepisy o stosowaniu algorytmów w miejscu pracy.
  • Dyrektywa przewiduje, że państwa członkowskie ustanowią w swoich systemach prawnych domniemanie prawne istnienia stosunku zatrudnienia osób wykonujących pracę za pomocą platform. Będzie ono występowało w przypadku, gdy stwierdzone zostanie występowanie elementów charakterystycznych dla stosunku pracy, z uwzględnieniem przepisów i orzecznictwa krajowego jak i unijnego. Ciężar dowodu, że stosunek pracy nie istnieje, będzie spoczywał na podmiotach prowadzących platformy, a nie na osobach wykonujących pracę
    na ich rzecz.

Teraz, po osiągnięciu porozumienia, tekst będzie musiał zostać zatwierdzony przez Radę i Parlament UE. Następnie państwa członkowskie będą miały 2 lata na implementację przepisów do swojego ustawodawstwa krajowego.

Czas pokaże, w jak dużym stopniu treść powyższej Dyrektywy będzie miała przełożenie nie tylko na branżę usług realizowanych za pomocą platform internetowych, a w jakim również na inne obszary, w których samozatrudnienie jest często spotykane.

W tym kontekście warto upewnić się, że obowiązująca forma współpracy między profesjonalnymi podmiotami (B2B) nie generuje istotnych ryzyk dla obu stron, z uwzględnieniem obecnie istniejących polskich oraz unijnych przepisów.

Zapraszamy do kontaktu z ALTO i zespołem Personal Tax Services

 

 

*Rada zrzesza ministrów wszystkich państw członkowskich i komisarza Komisji Europejskiej
odpowiedzialnych za sprawy zatrudnienia i spraw społecznych na terytorium UE.

Mogą Cię zainteresować:

Podatki

12 czerwca 2024

[ALERT ALTO]: Projekt zmian w podatku od nieruchomości coraz bliżej – co wiemy dzisiaj?

Wczoraj Rada Ministrów ogłosiła założenia do projektu ustawy wprowadzającej zmiany w podatkach lokalnych, w tym najważniejsze zmia...

Czytaj dalej
[ALERT ALTO]: Projekt zmian w podatku od nieruchomości coraz bliżej – co wiemy dzisiaj?
tax litigation postępowania podatkowe sąd ALTO doradca podatkowy garnitur

Podatki

12 czerwca 2024

Zespół do zadań specjalnych: ALTO Litigation Team

Zespół do zadań specjalnych, czy właściwie, zgodnie z oficjalnym nazewnictwem, Zespół Postępowań Podatkowych w ALTO, to szóstka sp...

Czytaj dalej
Zespół do zadań specjalnych: ALTO Litigation Team
Zobacz wszystkie

Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

*Przesyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności
oraz potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą informacyjną