Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

Zapisz się do newslettera
Ważne teraz

ALTO w Gdański Business Center – już od 2 października

ALTO w Gdański Business Center – już od 2 października

Szereg wyróżnień w rankingach ITR World Tax oraz ITR World TP 2024

Szereg wyróżnień w rankingach ITR World Tax oraz ITR World TP 2024

Wyróżnienie „Friendly Workplace” dla ALTO

Wyróżnienie „Friendly Workplace” dla ALTO

Księgowość w ALTO wciąż rośnie: 3 managerki wzmacniają zespół

Księgowość w ALTO wciąż rośnie: 3 managerki wzmacniają zespół

22 września 2020

[ALERT ALTO]: Interpretacja ogólna MF w sprawie 50% kosztów uzyskania przychodów

alert


Zgodnie z interpretacją, dla potraktowania części wynagrodzenia jako honorarium autorskiego i zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów niezbędne jest:

  1. powstanie w ramach stosunku pracy utworu będącego przedmiotem prawa autorskiego tj. oryginalnego wytworu o indywidualnym charakterze chociażby miał postać nieukończoną (np. programu komputerowego); 
  2. dysponowanie obiektywnymi dowodami potwierdzającymi stworzenie przez pracownika utworu będącego przedmiotem prawa autorskiego; przy czym dowodem może być prowadzona przez pracodawcę i pracownika ewidencja powstających utworów lub oświadczenie stwierdzające, że została wykonana praca twórcza, jeżeli określa, jaki utwór powstał;
  3. wyraźne wyodrębnienie, w zakresie swobody kontraktowej stron, honorarium autorskiego od innych składników wynagrodzenia pracownika – twórcy; umowa może wprost wskazywać kwotę honorarium lub przewidywać zasadę jego procentowego określania w stosunku do ogólnej kwoty wynagrodzenia, pod warunkiem, że honorarium jest powiązane z konkretnym utworem lub utworami określonymi rodzajowo.


Pracodawca lub inny podmiot wypłacający dochody z praw autorskich ma obowiązek:

  1. Poboru miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, a także
  2. Przy ustalaniu dochodu, od którego zostanie pobrana zaliczka na podatek, prawidłowego określenia wysokości honorarium autorskiego, do którego zastosuje 50% koszty uzyskania przychodów.

Jednocześnie, gdy prawa autorskie nie powstaną, pracodawca lub inny podmiot wypłacający część należnego honorarium:

  1. Nie ma obowiązku korygowania kwot wpłaconych zaliczek, bowiem w danym okresie wpłacał je w prawidłowej wysokości;
  2. Ma obowiązek wykazać, w rocznej informacji PIT-11, koszty uzyskania przychodów faktycznie zastosowane przez niego przy obliczaniu zaliczek na podatek;
  3. Ma obowiązek dokonania korekty deklaracji PIT-4R, jeżeli wykazał przychody z uwzględnieniem 50% kosztów uzyskania przychodu (a dzieło nie powstało).


Przedmiotowe wyjaśnienia Ministra Finansów stanowią doskonałą okazję do:

  1. Bezpiecznego podatkowo wdrożenia systemu stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów przez pracodawców, którzy dotychczas mieli wątpliwości co do praktycznych aspektów wdrożenia tego rozwiązania; oraz
  2. Dokonania przeglądu wewnętrznych zasad i regulacji stosowanych przez pracodawców, którzy zdecydowali się na korzystanie z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów pod kątem ich zgodności z aktualnym stanowiskiem Ministra Finansów.

W naszej ocenie, w wyniku wydanej interpretacji ogólnej, proces wdrażania systemu wynagradzania z uwzględnieniem 50% kosztów uzyskania przychodów oraz jego praktycznej „obsługi”  powinien być dla pracodawców zdecydowanie prostszy niż do tej pory.

Jeżeli mieliby Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości w zakresie możliwości jakie daje wydana przez Ministra Finansów interpretacja ogólna, bądź jej wpływu na dotychczas stosowany system wynagradzania z uwzględnieniem 50% kosztów uzyskania przychodów, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

22 września 2020

Mogą Cię zainteresować:

czas klepsydra podatki termin TP

Podatki

28 listopada 2023

[ALERT ALTO]: Przedłużenie terminu złożenia Informacji TPR do 31 stycznia 2024 r.

Informujemy, że w ubiegły piątek, 24 listopada, Ministerstwo Finansów wydało komunikat o tym, że Minister Finansów, Pani Magdalena...

Czytaj dalej
[ALERT ALTO]: Przedłużenie terminu złożenia Informacji TPR do 31 stycznia 2024 r.

Podatki

22 listopada 2023

Rzeczpospolita: Czy można skorygować niewłaściwą stawkę VAT na paragonie?

Skorygowanie stawki VAT przy sprzedaży udokumentowanej paragonami wciąż jest zagadnieniem, które może wprowadzać podatników w zakł...

Czytaj dalej
Rzeczpospolita: Czy można skorygować niewłaściwą stawkę VAT na paragonie?
Zobacz wszystkie

Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

*Przesyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności
oraz potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą informacyjną