Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

Zapisz się do newslettera
Ważne teraz

ALTO w Gdański Business Center – już od 2 października

ALTO w Gdański Business Center – już od 2 października

Szereg wyróżnień w rankingach ITR World Tax oraz ITR World TP 2024

Szereg wyróżnień w rankingach ITR World Tax oraz ITR World TP 2024

Wyróżnienie „Friendly Workplace” dla ALTO

Wyróżnienie „Friendly Workplace” dla ALTO

Księgowość w ALTO wciąż rośnie: 3 managerki wzmacniają zespół

Księgowość w ALTO wciąż rośnie: 3 managerki wzmacniają zespół

10 lutego 2022

[ALERT ALTO] Ciągi technologiczne nie stanowią w całości budowli

alert

Podatki

Istota sprawy

Wyrok dotyczył opodatkowania w roku 2014 podatkiem od nieruchomości węzła betoniarskiego. Podatnik uważał, że pod pojęciem węzła betoniarskiego kryje się wiele różnorodnych obiektów (rzeczy), które można i należy ocenić odrębnie z perspektywy podatkowej i jedynie część z nich spełnia definicję budynku. Organy podatkowe oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uznały natomiast, że wszystkie obiekty składające się na węzeł betoniarski stanowią budowlę, ponieważ stanowią całość techniczno-użytkową. Zdaniem sądu I instancji, o integralności techniczno-użytkowej mówimy w sytuacji, gdy określone elementy stanowią części składowe jednej rzeczy złożonej, a o tym rozstrzyga obiektywna ocena istniejącego między nimi fizycznego i funkcjonalnego powiązania. Sąd I instancji, podobnie jak organy podatkowe, uzależnił zatem uznanie danego obiektu za niepodzielną budowlę od istnienia powiązań funkcjonalnych pomiędzy poszczególnymi jej elementami i tego, czy służą one temu samemu celowi gospodarczemu. Złożoność takiego zespołu obiektów została natomiast zignorowana.  

Jak orzekł NSA?

  • Naczelny Sąd Administracyjny nie zgodził się z tak szerokim rozumieniem pojęcia budowli i stwierdził, że o uznaniu danego zespołu elementów za budowlę nie powinno decydować tylko to, że są one powiązane funkcjonalnie.
  • Skład orzekający wskazał, że dla kwalifikacji danego złożonego obiektu jako budowli znaczenie powinno mieć przede wszystkim to, czy jego poszczególne elementy stanowią jedną rzecz w znaczeniu prawa cywilnego. Jedną z przesłanek do uznania danego obiektu za niepodzielną rzecz na gruncie prawa cywilnego jest to, czy odłączenie od niej poszczególnych elementów nie będzie skutkowało jej uszkodzeniem lub istotną zmianą jej przeznaczenia lub jakości.

Konsekwencje praktyczne

Mimo że analizowany wyrok dotyczy rozliczeń za 2014 rok i interpretacji nieobowiązującej już przesłanki „całości techniczno-użytkowej”, która była istotna z perspektywy kwalifikacji obiektów jako budowli, to nadal przesłanka istnienia powiązań funkcjonalnych pomiędzy poszczególnymi elementami obiektów jest używana przez organy i niektóre sądy jako argument za uznaniem złożonych obiektów za jedną budowlę. Analizowany wyrok kontestuje tę praktykę, a zawarte w nim tezy – również w aktualnym stanie prawnym –  mogą posłużyć jako argument za wyodrębnieniem poszczególnych elementów składających się na złożone obiekty (tj. budynki, budowle, urządzenia techniczne niestanowiące budowli) i rozpatrywaniem ich odrębnie dla potrzeb opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

W świetle powyższego, rekomendujemy pogłębioną analizę posiadanych przez Państwa złożonych zespołów środków trwałych pod kątem opodatkowania ich podatkiem od nieruchomości.


W przypadku pytań – zachęcamy do kontaktu.

10 lutego 2022

Mogą Cię zainteresować:

2024 podatki

Podatki

4 grudnia 2023

Hurt i Detal: Jakie zmiany podatkowe w 2024 roku?

Przełom listopada i grudnia, choć bywa, że i wcześniej, wywołuje u przedsiębiorców zasadnicze pytanie – z jakimi zmianami podatkow...

Czytaj dalej
Hurt i Detal: Jakie zmiany podatkowe w 2024 roku?

Podatki

4 grudnia 2023

Wiadomościspożywcze.pl: To będzie koniec plastikowych słomek i sztućców. Co zmieni dyrektywa plastikowa?

Miłośnicy ochrony środowiska mogą w końcu odetchnąć z ulgą. Już niebawem, bo od 1 lipca 2024 r. zostanie wdrożona w życie tzw....

Czytaj dalej
Wiadomościspożywcze.pl: To będzie koniec plastikowych słomek i sztućców. Co zmieni dyrektywa plastikowa?
Zobacz wszystkie

Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

*Przesyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności
oraz potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą informacyjną