Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

Zapisz się do newslettera
Ważne teraz

Risk Advisory – ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

Risk Advisory – ALTO z nowym Partnerem i nową linią biznesową

Premiera Raportu Made in Poland 2024

Premiera Raportu Made in Poland 2024

Raport BEAS – potencjał biznesowy Lublina

Raport BEAS – potencjał biznesowy Lublina

ESG w ALTO – Ewa Solarz pokieruje nową linią biznesową

ESG w ALTO – Ewa Solarz pokieruje nową linią biznesową

16 stycznia 2023

[ALERT ALTO]: 10 faktów o nowym PIT-2 obowiązującym od 2023 roku

alert

Podatki

Chociaż formularz PIT-2 wiele osób pamięta jeszcze jako prosty, półstronicowy druk, to w związku z licznymi reformami Polskiego Ładu w znacznym stopniu ewoluował. Na tyle, że pod koniec roku Ministerstwo Finansów wydało do niego 30 stronicowe objaśnienia.

Co warto o nim wiedzieć?

1. Nie jest to już tylko „oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych”.

2. Teraz na 3-stronicowym formularzu zebrano wszystkie oświadczenia i wnioski, które mogą wpłynąć na wysokość miesięcznych zaliczek na PIT – z pomocą nowego PIT-2 można teraz m.in.:

  • zgłosić zamiar rozliczenia podatku wraz z małżonkiem bądź jako osoba samotnie wychowujące dziecko,
  • zawnioskować o stosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów (dotyczy to pracowników dojeżdżających z innej miejscowości),
  • zawnioskować o stosowanie ulgi na powrót, ulgi dla rodziców mających czwórkę (lub więcej) dzieci lub ulgi dla pracujących seniorów,
  • zrezygnować z ulgi dla młodych,
  • zrezygnować z pracowniczych bądź autorskich kosztów uzyskania przychodów,
  • zawnioskować o niepobieranie zaliczek na podatek (jeśli spodziewany roczny dochód nie przekroczy 30 tys. zł).

3. Nowy PIT-2 można złożyć do więcej niż jednego płatnika – nowe przepisy pozwalają, by formularz złożyć jednemu, dwóm lub maksymalnie trzem płatnikom, odpowiednio dzieląc między nich ułamkowe części kwoty zmniejszającej podatek – ta kwota wynosi 3,6 tys. zł rocznie. Jeśli podatnik ma więcej niż jedną umowę, to z pomocą PIT-2 może zawnioskować odrębnie do każdego z płatników o podzielenie ww. kwoty i pomniejszanie miesięcznej zaliczki odpowiednio o 150 albo 100 zł (przy czym łączna kwota w miesiącu nie może przekraczać 300 zł).

4. Poza pracownikami, możliwość jego złożenia zyskały również m.in. osoby wykonujące umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontrakty menedżerskie bądź pełniące funkcję członka zarządu na podstawie uchwały.

5.  W poprzednich latach PIT-2 można było złożyć „przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym” – teraz druk można będzie złożyć w dowolnym momencie w trakcie roku.

6. Płatnik powinien uwzględnić oświadczenie lub wniosek podatnika możliwie na bieżąco, ale najpóźniej od następnego miesiąca.

7. Jeśli ktoś złożył w ubiegłych latach PIT-2 i nie chce nic zmieniać – ani zawnioskować o nic nowego dostępnego w nowej wersji formularza – jego oświadczenie pozostaje nadal ważne w 2023 r.

8. Jak można wyczytać w przewodniku opracowanym przez MF, płatnik nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe pobranie zaliczki, jeśli jest to spowodowane zastosowaniem się do złożonego przez podatnika oświadczenia.

9. Ostateczne rozliczenie i tak następuje w zeznaniu rocznym – resort finansów w objaśnieniach informuje też, że „niepobieranie zaliczek w trakcie roku lub pobieranie ich w niższej (wyższej) wysokości nie zwalnia z rozliczenia rocznego oraz uiszczenia kwoty do zapłaty, która z niego wynika”.

10. Urzędowy wzór PIT-2 nie jest obowiązkowy (podatnicy mogą wypełnić go w formie opracowanej w danej firmie – np. w systemie kadrowo-płacowym), ale jeśli zatrudniony zdecyduje się skorzystać z oficjalnego wzoru, spółka nie może odmówić jego przyjęcia…

Personal Tax Services – kompleksowe wsparcie dla pracodawców

Doradcy ALTO w ramach zespołu Personal Tax Services pomagają klientom skutecznie stawiać czoła wszelkim wyzwaniom związanym z zarządzaniem kapitałem ludzkim – czyli tym, co jest najcenniejsze w każdej firmie. Specjalizują się w obszarze podatków osobistych, ubezpieczeń społecznych i doradztwa dla pracodawców. Wspierają firmy m.in. w takich obszarach, jak: wprowadzanie i audytowanie elastycznych form wynagradzania, pracy zdalnej (w tym, tej wykonywanej z zagranicy), doradztwo w zakresie rozliczania wszelkiego rodzaju dochodów z zagranicy i związanych z transgraniczną mobilnością pracowników, a także projektowanie i opiniowanie programów motywacyjnych.

Zapraszamy do kontaktu!

W razie ewentualnych wątpliwości merytorycznych bądź stricte praktycznych co do postępowania z formularzem PIT-2, których w praktyce może pojawić się wiele, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z naszymi ekspertami. Chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania związane z tematyką alertu a także z szeroko pojętymi kwestiami pracowniczymi.

16 stycznia 2023

Mogą Cię zainteresować:

TAX ALTO WHT

Podatki

21 czerwca 2024

Miesięcznik Ubezpieczeniowy: Zwolnienie z obowiązku poboru podatku u źródła – najnowsze doświadczenia i aktualne wnioski

Wymóg dochowania niedookreślonej „należytej staranności” stanowiący przesłankę ku temu, aby płatnik nie musiał pobierać podatku au...

Czytaj dalej
Miesięcznik Ubezpieczeniowy: Zwolnienie z obowiązku poboru podatku u źródła – najnowsze doświadczenia i aktualne wnioski
ESG ALTO webinar

Podatki

21 czerwca 2024

[WEBINAR ALTO]: Obowiązki i wyzwania związane z ESG

W obliczu rosnących wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem i coraz bardziej rygorystycznych regulacji dotyczących ESG, mamy p...

Czytaj dalej
[WEBINAR ALTO]: Obowiązki i wyzwania związane z ESG
Zobacz wszystkie

Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

*Przesyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności
oraz potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą informacyjną