Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

Zapisz się do newslettera
Ważne teraz

ALTO otwiera się na Lublin – nowe biuro, nowe możliwości!

ALTO otwiera się na Lublin – nowe biuro, nowe możliwości!

Strategia podatkowa 2022  Nie zwlekaj, zaplanuj już dziś!

Strategia podatkowa 2022  Nie zwlekaj, zaplanuj już dziś!

ALTO partnerem merytorycznym raportu Made in Poland

ALTO partnerem merytorycznym raportu Made in Poland

ALTO doradcą Orlen VC przy inwestycji 10 mln EUR w irlandzką Invert Robotics

ALTO doradcą Orlen VC przy inwestycji 10 mln EUR w irlandzką Invert Robotics

19 sierpnia 2020

[ALERT ALTO]: TARCZA POD KONTROLĄ (?) – Ruszają kontrole dofinansowania, czyli jak fiskus będzie łatał budżet? (cz. 1)

alert

W dzisiejszym alercie wskażemy, z jakich danych mogą korzystać organy w typowaniu podmiotów do kontroli oraz jakie obszary będą w pierwszej kolejności weryfikowane i jakie mogą być konsekwencje nieprawidłowości stwierdzonych przez organ w przypadku dofinansowania z FGŚP.

 

LICZBY NIE KŁAMIĄ (?) – TYPOWANIE DO KONTROLI

Prawdopodobnym jest, że organy kontrolne mogą posługiwać się informacjami posiadanymi przez organy podatkowe (np. wartości liczbowe wynikające z plików JPK) na potrzeby wyboru podmiotów do kontroli lub też typowania potencjalnych nieprawidłowości (np. brak spadku sprzedaży zgodnie z danymi podatkowymi mimo takiej deklaracji na potrzeby ubiegania się o dofinansowanie).

MF otrzymało również uprawnienie do zlecenia Krajowej Izbie Rozliczeniowej (nadzorującej system STIR) dokonania analizy skutków zachodzących zjawisk gospodarczych, w tym ich wpływu na płynność finansową przedsiębiorców. Może to posłużyć do badania wpływu pandemii koronawirusa na sytuację rynkową polskich firm, a tym samym również do weryfikacji zasadności przyznania środków pomocowych w ramach Specustawy COVID-19.

W praktyce oznacza to, że przedmiotem analizy będą zarówno dane z firmowych rachunków i lokat w bankach i SKOK-ach (wykorzystywane przez STIR), jak i informacje przetwarzane w systemach płatności, a pochodzące m.in. z zagranicznych banków, firm inwestycyjnych i organów władzy publicznej. Informacje zgromadzone przez STIR połączone z innymi danymi posiadanymi przez fiskusa (np. z JPK_VAT) będą zatem mogły posłużyć organom do prześledzenia sytuacji finansowej podmiotu, który otrzymał dofinansowanie i na tej podstawie do przeprowadzenia szczegółowej weryfikacji (w trakcie kontroli), z czego wynikały spadki obrotów (np. czy nie zostały one czasowo zaniżone lub sztucznie przesunięte w czasie).

 

„FGŚP POD LUPĄ” – JAKI MOŻE BYĆ PRZEWIDYWANY ZAKRES KONTROLI?

Podstawą przyznania dofinansowania z FGŚP jest spadek obrotów gospodarczych w ujęciu wartościowym lub ilościowym, który wystąpił na skutek pandemii COVID-19. Kwestia kalkulacji spadku została pozostawiona beneficjentom do indywidualnej analizy, jednakże punktem zapalnym pozostaje ocena, czy zadeklarowany przez przedsiębiorcę spadek zaistniał w wyniku pandemii koronawirusa. W przypadku przedsiębiorców, których działalność nie została ograniczona administracyjnie, udowodnienie związku spadków obrotu z pandemią może być trudniejsze – przykładowo, warto zgromadzić uzasadnienie biznesowe przedstawiające korelację między sytuacją finansową Spółki w konkretnych miesiącach a danymi / informacjami dotyczącymi ogólnej koniunktury rynkowej.

W trakcie kontroli, weryfikacji może podlegać zatem szczegółowa metodologia kalkulacji spadku wraz
z uzasadnieniem biznesowym jego wystąpienia
. Beneficjenci powinni ponadto być gotowi do udzielenia organom dodatkowych informacji, jeśli nie zanotowali zarówno spadku o charakterze wartościowym, jak i ilościowym.

Chociaż procedura ubiegania się o wsparcie zakłada użycie odpowiedniego kalkulatora dla określenia przysługującej pracodawcy kwoty dofinansowania, liczne wątpliwości wiążą się z kwestią wprowadzenia do tego narzędzia prawidłowych danych.

Weryfikacja organów może mieć więc na celu sprawdzenie, czy na potrzeby kalkulacji dofinansowania użyte wartości wynagrodzenia nie uwzględniały określnych elementów dodatkowych/uznaniowych, co sztucznie zawyżało wysokość przyznanego wsparcia.

Jednym z warunków otrzymania dofinansowania na podstawie Tarcz 1.0-3.0 jest obniżenie wymiaru czasu pracy pracowników objętych dofinansowaniem lub wprowadzenie przestoju ekonomicznego.

W tym zakresie organy mogą weryfikować, czy porozumienie z pracownikami zostało zawarte prawidłowo (tj. po spełnieniu niezbędnych przesłanek, czy dokument posiadał odpowiednią treść, czy został podpisany przez uprawnione osoby itp.), a także czy w praktyce rzeczywiście respektowano jego postanowienia.

Beneficjent środków z FGŚP jest zobowiązany do utrzymania zatrudnienia w okresie dofinansowania. Ustanie zatrudnienia pracownika objętego dofinansowaniem może więc podlegać szczegółowej weryfikacji przez organ kontrolny, aby określić odpowiednie konsekwencje dla pracodawcy w tym zakresie.

 

SKUTKI KONTROLI

Stwierdzone nieprawidłowości w ramach kontroli mogą mieć następujące skutki:

  • konieczność zwrotu otrzymanego przez przedsiębiorcę dofinansowania wraz z odsetkami (w tym całości przyznanych środków),
  • poniesienie odpowiedzialności karnej lub karno-skarbowej za złożenie fałszywych oświadczeń lub też wyłudzenia dofinansowania.

Jednocześnie, pozytywny wynik kontroli może być bezpośrednio powiązany z uprzednio podjętymi działania przygotowawczymi. Rekomendujemy więc odpowiednie przygotowanie się do kontroli, w tym:

  • identyfikację obszarów ryzyka i mogących budzić potencjalne wątpliwości organów kontrolnych,
  • zgromadzenie i uporządkowanie dokumentacji udowadniającej zasadność przyznania środków,
  • zgromadzenie i ocenę danych zebranych na potrzeby przygotowania i złożenia wniosku o wsparcie,
  • przygotowanie wewnętrznej procedury działania na wypadek kontroli

* * *

Nasi eksperci z zakresu wdrażania rozwiązań z tzw. Tarczy Antykryzysowej przeprowadzają niezależne audyty
w zakresie weryfikacji prawidłowości i zasadności otrzymania / korzystania
ze środków pomocowych przez przedsiębiorców.

Zachęcamy do kontaktu / konsultacji z nami, jeśli rozważacie Państwo podjęcie konkretnych działań przygotowawczych oraz zabezpieczających na wypadek kontroli otrzymanego wsparcia.

 

19 sierpnia 2020

Mogą Cię zainteresować:

Podatki

7 grudnia 2022

Rzeczpospolita: Umowa na piśmie może zostać uznana za fakturę

Istnieją obawy, że fiskus zacznie uznawać wszelkie dokumenty handlowe, przy spełnieniu odpowiednich warunków, za fakturę, mimo bra...

Czytaj dalej
Rzeczpospolita: Umowa na piśmie może zostać uznana za fakturę

Podatki

5 grudnia 2022

Rafał Tołwiński dołącza do ALTO jako Partner i Szef Zespołu Personal Tax Services

Początek grudnia mimo zimowej aury w ALTO jest gorący, do zespołu dołącza bowiem Rafał Tołwiński, który jako partner zajmie się ro...

Czytaj dalej
Rafał Tołwiński dołącza do ALTO jako Partner i Szef Zespołu Personal Tax Services
Zobacz wszystkie

Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

*Przesyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności
oraz potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą informacyjną