Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

Zapisz się do newslettera
Ważne teraz

ALTO otwiera się na Lublin – nowe biuro, nowe możliwości!

ALTO otwiera się na Lublin – nowe biuro, nowe możliwości!

Strategia podatkowa 2022  Nie zwlekaj, zaplanuj już dziś!

Strategia podatkowa 2022  Nie zwlekaj, zaplanuj już dziś!

ALTO partnerem merytorycznym raportu Made in Poland

ALTO partnerem merytorycznym raportu Made in Poland

ALTO doradcą Orlen VC przy inwestycji 10 mln EUR w irlandzką Invert Robotics

ALTO doradcą Orlen VC przy inwestycji 10 mln EUR w irlandzką Invert Robotics

19 maja 2020

[ALERT ALTO]: TARCZA 3.0 – kolejny pakiet pomocowy dla przedsiębiorców

alert

Rozwiązania przewidziane w Tarczy 3.0 obejmują m.in.:

 • dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. kwotą do 900 mln zł z przeznaczeniem na wsparcie przedsiębiorców w utrzymaniu płynności finansowej oraz stanu zatrudnienia oraz realizację innych działań mających na celu przeciwdziałanie skutkom COVID-19 (określonych w tarczy 2.0),
 • rozszerzenie kręgu uprawnionych do skorzystania ze zwolnienia z ZUS na osoby samozatrudnione, których przychód przekraczał trzykrotność prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto, lecz ich dochód z tej działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek 2020 r. nie był wyższy niż 7000 zł,
 • zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej za kwiecień i maj 2020 r. przedsiębiorców korzystających z tzw. „ulgi na start”,
 • rozszerzenie możliwości ubiegania się o świadczenie postojowe na osoby samozatrudnione, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej pomiędzy 1 lutego a 31 marca 2020 r.,
 • wprowadzenie opłaty od dostawców usług VOD w wysokości 1,5% przychodów osiąganych na terytorium Polski,
 • przyznanie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych uprawnienia do zaniechania poboru odsetek za zwłokę od niezapłaconej w terminie płatności daniny solidarnościowej (projekt rozporządzenia w tym zakresie, przewidujący zaniechanie poboru odsetek za okres od 1 maja do 1 czerwca 2020 r., został opublikowany 14 maja 2020 r.),
 • zwolnienie z odpowiedzialności karnej skarbowej osób, które złożą deklarację o wysokości daniny solidarnościowej oraz wpłacą tę daninę po terminie, lecz nie później niż 1 czerwca 2020 r.,
 • rozszerzenie kręgu podmiotów mogących ubiegać się o udzielenie mikropożyczki o mikroprzedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą w marcu 2020 r.,
 • przywrócenie terminów procesowych – terminy w postępowaniach sądowych, których bieg nie rozpoczął się albo uległ zawieszeniu na skutek epidemii, rozpoczynają bieg/biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy,
 • nowe zasady prowadzenia rozpraw – możliwe będzie prowadzenie rozpraw w formie wideokonferencji, „tradycyjna” rozprawa będzie mogła zostać przeprowadzona, jeżeli nie wywoła to nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w niej uczestniczących,
 • wydłużenie okresu mocy obowiązującej dokumentów akcji wydanych przez spółkę z 1 stycznia 2021 r. do 1 marca 2021 r.,
 • wydłużenie terminu do dokonania pierwszego wezwania do złożenia dokumentów akcji w spółce z 30 czerwca 2020 r. do 30 września 2020 r.,
 • wydłużenie terminu na wejście w życie przepisów o dematerializacji akcji z 1 stycznia 2021 r. do 1 marca 2021 r.,
 • zmiany w Prawie telekomunikacyjnym – wprowadzenie obowiązku umożliwienia przez dostawcę usług rozwiązania, odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia w formie dokumentowej, w przypadku możliwości zawarcia umowy w takiej samej formie.

Większość zawartych w ustawie rozwiązań weszła w życie 16 maja 2020 r.

W dalszym ciągu nie został natomiast opublikowany projekt drugiej ustawy, która wprowadzać ma dodatkowe rozwiązania zapowiadane przez Ministerstwo Rozwoju w ramach Tarczy 3.0., w tym w szczególności dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Monitorujemy działania Ministerstwa w tym zakresie – będziemy Państwa informować, jak tylko dostępne będą dalsze szczegóły dotyczące tego projektu.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

19 maja 2020

Mogą Cię zainteresować:

Podatki

7 grudnia 2022

Rzeczpospolita: Umowa na piśmie może zostać uznana za fakturę

Istnieją obawy, że fiskus zacznie uznawać wszelkie dokumenty handlowe, przy spełnieniu odpowiednich warunków, za fakturę, mimo bra...

Czytaj dalej
Rzeczpospolita: Umowa na piśmie może zostać uznana za fakturę

Podatki

5 grudnia 2022

Rafał Tołwiński dołącza do ALTO jako Partner i Szef Zespołu Personal Tax Services

Początek grudnia mimo zimowej aury w ALTO jest gorący, do zespołu dołącza bowiem Rafał Tołwiński, który jako partner zajmie się ro...

Czytaj dalej
Rafał Tołwiński dołącza do ALTO jako Partner i Szef Zespołu Personal Tax Services
Zobacz wszystkie

Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

*Przesyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności
oraz potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą informacyjną