Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

Zapisz się do newslettera
Ważne teraz

Lublin wita ALTO – czyli relacja z otwarcia nowego biura

Lublin wita ALTO – czyli relacja z otwarcia nowego biura

ALTO doradcą spółki JR HOLDING przy inwestycji w NOXO Energy

ALTO doradcą spółki JR HOLDING przy inwestycji w NOXO Energy

ALTO partnerem merytorycznym raportu Made in Poland

ALTO partnerem merytorycznym raportu Made in Poland

ALTO Insurance Team, czyli podatkowo-prawne wsparcie branży ubezpieczeniowej

ALTO Insurance Team, czyli podatkowo-prawne wsparcie branży ubezpieczeniowej

Daniel Banach, Agata Małecka, Karol Migas, Agnieszka Nowakowska

6 lutego 2023

[ALERT ALTO]: Szansa na uratowanie podatkowych odpisów amortyzacyjnych w spółkach nieruchomościowych

alert

Podatki

W ostatnim czasie WSA wydał precedensowy wyrok dla podmiotów z branży nieruchomościowej (sygn. III SA/Wa 1788/22).

W ocenie WSA, nieuprawnione jest pozbawianie podatnika prawa do dokonywania podatkowych odpisów amortyzacyjnych od nieruchomości, które w bilansie są prezentowane jako inwestycje. Wyrok ten może przełożyć się na znaczne oszczędności dla tych podatników, których Polski Ład zdawał się pozbawić prawa do kosztów z tytułu amortyzacji nieruchomości.

Kogo dotyczy wyrok?

Podatników spełniających definicję spółki nieruchomościowej w ustawie o CIT, którzy traktują nieruchomości jako inwestycje dla celów bilansowych, a w związku z tym nie dokonują odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Przypominamy, że z początkiem 2022 r. weszły w życie przepisy w zakresie amortyzowania składników majątku w spółkach nieruchomościowych, które ograniczyły prawo spółek nieruchomościowych do amortyzowania składników majątkowych wyłącznie do wysokości odpisów rachunkowych.

Po zmianie przepisów, organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych jednolicie stwierdzały, że brak amortyzacji nieruchomości dla celów bilansowych przekreśla możliwość jej amortyzowania dla celów podatkowych.

Sąd zajął jednak korzystne dla podatników stanowisko

Wskazał, że przepisy ograniczające prawo spółek nieruchomościowych do dokonywania odpisów podatkowych dotyczą wyłącznie sytuacji, w której nieruchomości są traktowane jako środki trwałe dla celów bilansowych, od których dokonywana jest amortyzacja księgowa. Ograniczenia tego nie należy stosować w sposób rozszerzający, tj. dla spółek traktujących nieruchomości jako inwestycje niepodlegające amortyzacji bilansowej.

Wyrok oznacza więc w praktyce, że ujęcie posiadanych nieruchomości w wartości godziwej (i aktualizowanie wyceny na każdą datę bilansową) nie powinno stanowić przeszkody do zaliczania amortyzacji do kosztów podatkowych.

Jak możemy Państwu pomóc?

Ukształtowanie się podejścia zaprezentowanego w powoływanym wyroku może znacząco poprawić sytuację podatkową spółek nieruchomościowych, które – w ślad za zmianami przepisów – zaprzestały od 2022 r. rozpoznawania amortyzacji w kosztach podatkowych.

Chętnie przeanalizujemy aktualną sytuację Spółki i zarekomendujemy działania, które zabezpieczą Państwa w procesie wdrażania podejścia wskazanego w przedmiotowym wyroku.

Zachęcamy do kontaktu z ekspertami ALTO.

Daniel Banach, Agata Małecka, Karol Migas, Agnieszka Nowakowska

6 lutego 2023

Mogą Cię zainteresować:

Podatki

20 marca 2023

[Alert ALTO] Połączona Ulga B+R i IP BOX jeszcze lepsza niż zapowiadano!

Od 2022 r. istnieje możliwość rozliczania: Ulgi B+R (dodatkowe odliczenie kosztów od podstawy opodatkowania) i IP BOX (pre...

Czytaj dalej
[Alert ALTO] Połączona Ulga B+R i IP BOX jeszcze lepsza niż zapowiadano!

Podatki

17 marca 2023

Gazeta Ubezpieczeniowa: Rozliczenie PIT agentów za 2022 r.

Rozliczenie PIT agentów za 2022 r. – o czym trzeba pamiętać? 2022 r. nie był łatwy dla prowadzących działalność gospodarczą age...

Czytaj dalej
Gazeta Ubezpieczeniowa: Rozliczenie PIT agentów za 2022 r.
Zobacz wszystkie

Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

*Przesyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności
oraz potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą informacyjną