Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

Zapisz się do newslettera
Ważne teraz

ALTO w gronie liderów w 20. Rankingu Kancelarii Prawniczych Dziennika Rzeczpospolita

ALTO w gronie liderów w 20. Rankingu Kancelarii Prawniczych Dziennika Rzeczpospolita

Strategia podatkowa 2022  Nie zwlekaj, zaplanuj już dziś!

Strategia podatkowa 2022  Nie zwlekaj, zaplanuj już dziś!

ALTO partnerem merytorycznym raportu Made in Poland

ALTO partnerem merytorycznym raportu Made in Poland

Polski Ład 2.0: Co się zmienia dla pracowników i samozatrudnionych

Polski Ład 2.0: Co się zmienia dla pracowników i samozatrudnionych

10 listopada 2020

[ALERT ALTO]: SLIM VAT – szereg uproszczeń dla podatników od 2021 r.

alert

Korekty zmniejszające VAT 

  • Dostawca będzie mógł pomniejszyć podatek należny w rozliczeniu za okres, w którym wystawił fakturę korygującą, o ile będzie posiadał dokumentację potwierdzającą, że uzgodnił z nabywcą warunki transakcji. Oznacza to, że dostawcy będą musieli zadbać o odpowiednie udokumentowanie podstawy korekty „in minus” (np. kwot udzielonych rabatów). Nie będzie natomiast konieczności posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez kontrahenta.
  • Nabywca będzie zobowiązany do zmniejszenia podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym zostały uzgodnione warunki obniżenia podstawy opodatkowania określone w fakturze korygującej.

 

Korekty in plus

Do ustawy o VAT wprowadzone zostaną przepisy regulujące zasady rozliczania faktur korygujących zwiększających podstawę opodatkowania i VAT należny (dotychczas wynikające jedynie z interpretacji indywidualnych i orzecznictwa). Sposób rozliczenia takich korekt będzie uzależniony od momentu, kiedy zaistniała przyczyna jej wystawienia:

  • korekty spowodowane przyczynami istniejącymi już w momencie wystawienia faktury pierwotnej powinny zostać uwzględnione w rozliczeniu za okres, w którym została wykazana faktura pierwotna;
  • korekty wynikające z przyczyn zaistniałych po dokonaniu sprzedaży, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie wystawienia faktury pierwotnej, będą ujmowane w rozliczeniu za okres, w którym wystawiono fakturę korygującą (w którym powstała przyczyna korekty);
  • wykrycie błędu w pierwotnej fakturze będzie skutkowało obowiązkiem zwiększenia podstawy opodatkowania za okres, w którym rozliczona została faktura pierwotna.

Split-payment i wykorzystanie środków na rachunku VAT

  • W ramach Slim VAT wyłączenie z obowiązku stosowania mechanizmu split payment zostanie rozszerzone na potrącenia wierzytelności inne niż przewidziane w art. 498 Kodeksu cywilnego. Obowiązkowy split payment nie będzie więc mieć zastosowania także do potrąceń o charakterze umownym, np. w przypadku nettingu.
  • Podatnicy będą mogli opłacić z rachunku VAT należności podatkowe i należności celne na rzecz agencji celnych.
  • Wniosek o uwolnienie środków z rachunku VAT będą mogły złożyć także podmioty nieposiadające w Polsce siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności, jak również takie, które nie są podatnikami VAT
    (np. komornicy).

Zmiany dotyczące wiążących informacji stawkowych

Nowelizowane przepisy wprowadzają również zmiany w regulacjach dotyczących Wiążących Informacji Stawkowych (WIS). W szczególności, planowane jest wprowadzenie 3-letniego okresu obowiązywania WIS (obecnie obowiązują one co do zasady bezterminowo). Zasada ta dotyczyć będzie zarówno informacji wydanych po wejściu w życie nowych przepisów, jak również tych wydanych przed 1 stycznia 2021 r., które będą ważne przez 3 lata liczone od daty wejścia w życie znowelizowanych przepisów (tj. do końca 2023 r.)

Projektowane przepisy przewidują także możliwość wystąpienia o WIS dla towarów klasyfikowanych dla celów VAT według PKWiU, np. towarów objętych mechanizmem podzielonej płatności.

Dodatkowo, WIS nie będzie wydawany, jeśli w sprawie, której dotyczy wniosek będzie już prowadzone postępowanie, kontrola podatkowa lub celno-skarbowa lub, gdy została już w tym zakresie wydana decyzja lub postanowienie organu podatkowego (analogicznie jak obecnie w przypadku interpretacji podatkowych). Zmiana ta obejmie też postępowania będące w toku przez wejściem w życie nowelizacji.

 

Jak się przygotować

Z uwagi na krótki okres vacatio legis podatnicy mogą już teraz przygotować się do projektowanych zmian, aby maksymalnie efektywnie móc korzystać z korzyści płynących ze Slim VAT, w szczególności:

Jeśli mieliby Państwo jakiekolwiek pytania pozostajemy do dyspozycji.

10 listopada 2020

Mogą Cię zainteresować:

Podatki

27 września 2022

[ON-LINE INSURANCE MEET-UP vol. 8]: Podatki w branży ubezpieczeniowej

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na kolejny Insurance Meet-up dedykowany podatkom w branży ubezpieczeniowej, który odbędzie s...

Czytaj dalej
[ON-LINE INSURANCE MEET-UP vol. 8]: Podatki w branży ubezpieczeniowej

Prawo

26 września 2022

Rzeczpospolita: Kiedy rezygnacja członka zarządu zwalnia go z odpowiedzialności?

Ustępujący członek zarządu powinien zweryfikować czy istnieją zobowiązania spółki, których płatność pozostaje zagrożona. Złożenie ...

Czytaj dalej
Rzeczpospolita: Kiedy rezygnacja członka zarządu zwalnia go z odpowiedzialności?
Zobacz wszystkie

Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

*Przesyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności
oraz potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą informacyjną