Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

Zapisz się do newslettera
Ważne teraz

ALTO otwiera się na Lublin – nowe biuro, nowe możliwości!

ALTO otwiera się na Lublin – nowe biuro, nowe możliwości!

Strategia podatkowa 2022  Nie zwlekaj, zaplanuj już dziś!

Strategia podatkowa 2022  Nie zwlekaj, zaplanuj już dziś!

ALTO partnerem merytorycznym raportu Made in Poland

ALTO partnerem merytorycznym raportu Made in Poland

ALTO doradcą Orlen VC przy inwestycji 10 mln EUR w irlandzką Invert Robotics

ALTO doradcą Orlen VC przy inwestycji 10 mln EUR w irlandzką Invert Robotics

8 czerwca 2021

[ALERT ALTO] Polski Ład – ulgi na ekspansję i rozwój firm

alert

Proponowany pakiet rozwiązań ma na celu ekspansję biznesu i rozwój firm poprzez uproszczenie rozliczeń podatkowych i zminimalizowanie wysokości obciążeń w podatkach. W efekcie, ma to zachęcić do inwestowania i reinwestowania swoich zysków w Polsce zarówno przez firmy polskie, jak i zagraniczne.

Eksperci ALTO będą dla Państwa na bieżąco komentowali pojawiające się nowe szczegóły dotyczące poniższych ulg.


Ulga na IPO

 • Ulgi podatkowe dla podmiotów wchodzących na giełdę oraz inwestorów indywidualnych
 • Ulga dla emitenta w postaci odliczenia od podstawy opodatkowania 150% wydatków bezpośrednio związanych z wejściem na giełdę (np. wydatków na przygotowanie prospektu emisyjnego, opłaty notarialne, sądowe, skarbowe)
 • W przypadku usług doradczych, prawnych i finansowych bezpośrednio związanych z emisją, możliwe będzie odliczenie 50% tych wydatków, do maksymalnej wysokości 50 tys. zł (bez podatku VAT)
 • Ulga dla inwestora indywidualnego polegać ma na zniesieniu obowiązku zapłaty podatku od zysku ze sprzedaży akcji kupionych w ramach IPO, pod warunkiem zachowania ich przez okres 3 lat

Komentarz Alto:

Zmiana pozytywna, ale komunikat Ministerstwa Finansów może rodzić wątpliwości co do sposobu rozliczenia i wysokości ulgi.  Dyskusyjna jest też zasadność ograniczenia możliwości odliczenia wydatków na usługi doradcze, prawne i finansowe do 50% tych wydatków i kwoty 50 tys. zł. W praktyce wydatki na usługi doradcze i pokrewne stanowią znaczną część kosztów związanych z IPO. Dodatkowo, w zakresie ulg dla inwestora indywidualnego ustawodawca ograniczył się jedynie do akcji nabytych w ramach IPO. Zasadne byłoby natomiast rozważenie dodatkowych ulg, które zachęcałyby do inwestycji na rynku kapitałowym, nie tylko w debiutujące na nim spółki.


Ulga dla inwestujących za pośrednictwem funduszy Venture Capital

 • Zachęta do inwestycji w polskie przedsiębiorstwa innowacyjne i startupy, a jednocześnie poprawa dostępu do finansowania dla startupów i firm, które zajmują się inwestowaniem w innowacje
 • Podmiot inwestujący za pośrednictwem funduszu Venture Capital będzie mógł odliczyć 50% kwoty inwestycji od swojego dochodu, w maksymalnej wysokości 250 tys. złotych

Komentarz Alto:

Zasadniczo zmianę należy ocenić pozytywnie, ale pomysł będzie można kompleksowo ocenić dopiero po pojawieniu się szczegółów i warunków skorzystania z ulgi. Nie jest też jasne jakich form inwestowania w startupy będzie dotyczyło odliczenie 50% kwoty inwestycji od dochodu (np. czy ulgą objęte zostanie dofinansowanie w formie pożyczek).


Ulga konsolidacyjna

 • Oprócz zaliczenia wydatków związanych z akwizycją innej spółki do kosztów uzyskania przychodów, możliwość odliczenia 100% tych kosztów od podstawy opodatkowania
 • Odliczenie będzie przysługiwało w roku podatkowym, w którym zostaną nabyte udziały (akcje) przejmowanej spółki i dotyczyć będzie tych wydatków związanych z nabyciem udziałów (akcji) spółki, które zostały faktycznie poniesione przez podatnika w roku podatkowym

Komentarz Alto:

Zmiana pozytywna mogąca zachęcić do przejęć podmiotów, które znalazły się w ciężkiej sytuacji finansowej i tym samym poprawić ich kondycję finansową. Jako przykłady wydatków, które będą mogły być odliczone w 100% od podstawy opodatkowania podano wydatki na obsługę prawną, wycenę, sporządzenie planów połączenia, audyt i podatki. Nie wspomniano natomiast o cenie nabycia udziałów / akcji, a bez wątpienia zalicza się ona do wydatków bezpośrednio związanych z nabyciem udziałów / akcji.


Ulga na ekspansję

 • Możliwość dodatkowego odliczenia kosztów, które muszą zostać poniesione przez przedsiębiorstwo w celu poszerzania rynków zbytu (wydatki na badania rynku, na szukanie nowych odbiorców towarów itp.)
 • Koszty zakwalifikowane jako wydatki poczynione z tytułu ekspansji biznesu (tzn. poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów), będą mogły zostać odliczone dwukrotnie:

– raz jako koszt uzyskania przychodów;

– drugi raz odliczone od podstawy opodatkowania, przy czym odliczeniu podlegać będzie kwota do 1 mln zł

 • Warunkiem skorzystania z ulgi na ekspansję będzie wzrost sprzedaży danego towaru o 30% w ciągu dwóch lat

Komentarz Alto:

Zmiana pozytywna, natomiast skorzystać z ulgi będzie można dopiero po osiągnięciu wzrostu sprzedaży towaru o 30%, a zatem jest uzależniona od sukcesu. Ponosząc dodatkowe wydatki w celu ekspansji na nowe  rynki przedsiębiorca może nie mieć pewności, czy osiągnie zakładany wzrost sprzedaży. Ponadto, w komunikacie Ministerstwa Finansów mowa jedynie o nowych rynkach zbytu towarów, a nie też usług.


Zmiany w tzw. estońskim CIT

 • Usunięcie limitu przychodowego w wysokości 100 mln zł
 • Likwidacja minimalnego wolumenu inwestycji
 • Uprawnienie do skorzystania rozszerzone też na spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne i spółdzielnie
 • Pozostawienie warunków dotyczących kręgu udziałowców do osób fizycznych oraz prowadzenie w Polsce realnego biznesu
 • Zniesienie tzw. podatku na wejście, wynikającego z korekty rozliczeń
 • Efektywne opodatkowanie PIT i CIT w przypadku małego podatnika wynosić będzie zawsze 20% bez względu na wolumen inwestycji
 • W przypadku dużych podatników obniżone efektywne opodatkowanie będzie dotyczyć również okresu pozostawania w systemie estońskim, a nie tylko w sytuacji wyjścia z niego

Komentarz Alto:

Zmiana bardzo pozytywna, która realnie może przyczynić do rozszerzenia kręgu podmiotów, które skorzystają z opodatkowania estońskim CIT.

Pełna treść komunikatu Ministerstwa Finansów dostępna jest tutaj.

8 czerwca 2021

Mogą Cię zainteresować:

Podatki

7 grudnia 2022

Rzeczpospolita: Umowa na piśmie może zostać uznana za fakturę

Istnieją obawy, że fiskus zacznie uznawać wszelkie dokumenty handlowe, przy spełnieniu odpowiednich warunków, za fakturę, mimo bra...

Czytaj dalej
Rzeczpospolita: Umowa na piśmie może zostać uznana za fakturę

Podatki

5 grudnia 2022

Rafał Tołwiński dołącza do ALTO jako Partner i Szef Zespołu Personal Tax Services

Początek grudnia mimo zimowej aury w ALTO jest gorący, do zespołu dołącza bowiem Rafał Tołwiński, który jako partner zajmie się ro...

Czytaj dalej
Rafał Tołwiński dołącza do ALTO jako Partner i Szef Zespołu Personal Tax Services
Zobacz wszystkie

Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

*Przesyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności
oraz potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą informacyjną