Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

Zapisz się do newslettera
Ważne teraz

ALTO w Gdański Business Center – już od 2 października

ALTO w Gdański Business Center – już od 2 października

Szereg wyróżnień w rankingach ITR World Tax oraz ITR World TP 2024

Szereg wyróżnień w rankingach ITR World Tax oraz ITR World TP 2024

Wyróżnienie „Friendly Workplace” dla ALTO

Wyróżnienie „Friendly Workplace” dla ALTO

Banking – Olga Mochocka na czele nowego działu outsourcingu w ALTO

Banking – Olga Mochocka na czele nowego działu outsourcingu w ALTO

8 czerwca 2021

[ALERT ALTO] Polski Ład – ulgi na ekspansję i rozwój firm

alert

Proponowany pakiet rozwiązań ma na celu ekspansję biznesu i rozwój firm poprzez uproszczenie rozliczeń podatkowych i zminimalizowanie wysokości obciążeń w podatkach. W efekcie, ma to zachęcić do inwestowania i reinwestowania swoich zysków w Polsce zarówno przez firmy polskie, jak i zagraniczne.

Eksperci ALTO będą dla Państwa na bieżąco komentowali pojawiające się nowe szczegóły dotyczące poniższych ulg.


Ulga na IPO

 • Ulgi podatkowe dla podmiotów wchodzących na giełdę oraz inwestorów indywidualnych
 • Ulga dla emitenta w postaci odliczenia od podstawy opodatkowania 150% wydatków bezpośrednio związanych z wejściem na giełdę (np. wydatków na przygotowanie prospektu emisyjnego, opłaty notarialne, sądowe, skarbowe)
 • W przypadku usług doradczych, prawnych i finansowych bezpośrednio związanych z emisją, możliwe będzie odliczenie 50% tych wydatków, do maksymalnej wysokości 50 tys. zł (bez podatku VAT)
 • Ulga dla inwestora indywidualnego polegać ma na zniesieniu obowiązku zapłaty podatku od zysku ze sprzedaży akcji kupionych w ramach IPO, pod warunkiem zachowania ich przez okres 3 lat

Komentarz Alto:

Zmiana pozytywna, ale komunikat Ministerstwa Finansów może rodzić wątpliwości co do sposobu rozliczenia i wysokości ulgi.  Dyskusyjna jest też zasadność ograniczenia możliwości odliczenia wydatków na usługi doradcze, prawne i finansowe do 50% tych wydatków i kwoty 50 tys. zł. W praktyce wydatki na usługi doradcze i pokrewne stanowią znaczną część kosztów związanych z IPO. Dodatkowo, w zakresie ulg dla inwestora indywidualnego ustawodawca ograniczył się jedynie do akcji nabytych w ramach IPO. Zasadne byłoby natomiast rozważenie dodatkowych ulg, które zachęcałyby do inwestycji na rynku kapitałowym, nie tylko w debiutujące na nim spółki.


Ulga dla inwestujących za pośrednictwem funduszy Venture Capital

 • Zachęta do inwestycji w polskie przedsiębiorstwa innowacyjne i startupy, a jednocześnie poprawa dostępu do finansowania dla startupów i firm, które zajmują się inwestowaniem w innowacje
 • Podmiot inwestujący za pośrednictwem funduszu Venture Capital będzie mógł odliczyć 50% kwoty inwestycji od swojego dochodu, w maksymalnej wysokości 250 tys. złotych

Komentarz Alto:

Zasadniczo zmianę należy ocenić pozytywnie, ale pomysł będzie można kompleksowo ocenić dopiero po pojawieniu się szczegółów i warunków skorzystania z ulgi. Nie jest też jasne jakich form inwestowania w startupy będzie dotyczyło odliczenie 50% kwoty inwestycji od dochodu (np. czy ulgą objęte zostanie dofinansowanie w formie pożyczek).


Ulga konsolidacyjna

 • Oprócz zaliczenia wydatków związanych z akwizycją innej spółki do kosztów uzyskania przychodów, możliwość odliczenia 100% tych kosztów od podstawy opodatkowania
 • Odliczenie będzie przysługiwało w roku podatkowym, w którym zostaną nabyte udziały (akcje) przejmowanej spółki i dotyczyć będzie tych wydatków związanych z nabyciem udziałów (akcji) spółki, które zostały faktycznie poniesione przez podatnika w roku podatkowym

Komentarz Alto:

Zmiana pozytywna mogąca zachęcić do przejęć podmiotów, które znalazły się w ciężkiej sytuacji finansowej i tym samym poprawić ich kondycję finansową. Jako przykłady wydatków, które będą mogły być odliczone w 100% od podstawy opodatkowania podano wydatki na obsługę prawną, wycenę, sporządzenie planów połączenia, audyt i podatki. Nie wspomniano natomiast o cenie nabycia udziałów / akcji, a bez wątpienia zalicza się ona do wydatków bezpośrednio związanych z nabyciem udziałów / akcji.


Ulga na ekspansję

 • Możliwość dodatkowego odliczenia kosztów, które muszą zostać poniesione przez przedsiębiorstwo w celu poszerzania rynków zbytu (wydatki na badania rynku, na szukanie nowych odbiorców towarów itp.)
 • Koszty zakwalifikowane jako wydatki poczynione z tytułu ekspansji biznesu (tzn. poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów), będą mogły zostać odliczone dwukrotnie:

– raz jako koszt uzyskania przychodów;

– drugi raz odliczone od podstawy opodatkowania, przy czym odliczeniu podlegać będzie kwota do 1 mln zł

 • Warunkiem skorzystania z ulgi na ekspansję będzie wzrost sprzedaży danego towaru o 30% w ciągu dwóch lat

Komentarz Alto:

Zmiana pozytywna, natomiast skorzystać z ulgi będzie można dopiero po osiągnięciu wzrostu sprzedaży towaru o 30%, a zatem jest uzależniona od sukcesu. Ponosząc dodatkowe wydatki w celu ekspansji na nowe  rynki przedsiębiorca może nie mieć pewności, czy osiągnie zakładany wzrost sprzedaży. Ponadto, w komunikacie Ministerstwa Finansów mowa jedynie o nowych rynkach zbytu towarów, a nie też usług.


Zmiany w tzw. estońskim CIT

 • Usunięcie limitu przychodowego w wysokości 100 mln zł
 • Likwidacja minimalnego wolumenu inwestycji
 • Uprawnienie do skorzystania rozszerzone też na spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne i spółdzielnie
 • Pozostawienie warunków dotyczących kręgu udziałowców do osób fizycznych oraz prowadzenie w Polsce realnego biznesu
 • Zniesienie tzw. podatku na wejście, wynikającego z korekty rozliczeń
 • Efektywne opodatkowanie PIT i CIT w przypadku małego podatnika wynosić będzie zawsze 20% bez względu na wolumen inwestycji
 • W przypadku dużych podatników obniżone efektywne opodatkowanie będzie dotyczyć również okresu pozostawania w systemie estońskim, a nie tylko w sytuacji wyjścia z niego

Komentarz Alto:

Zmiana bardzo pozytywna, która realnie może przyczynić do rozszerzenia kręgu podmiotów, które skorzystają z opodatkowania estońskim CIT.

Pełna treść komunikatu Ministerstwa Finansów dostępna jest tutaj.

8 czerwca 2021

Mogą Cię zainteresować:

Podatki

29 września 2023

[ALERT ALTO] Nowy system kaucyjny już od stycznia 2025 r.

Już 1 stycznia 2025 wejdą w życie regulacje dot. nowego systemu kaucyjnego! Wprowadza go podpisana z końcem sierpnia przez Prezyde...

Czytaj dalej
[ALERT ALTO] Nowy system kaucyjny już od stycznia 2025 r.
Podatki alert ALTO konsultacje WHT

Podatki

29 września 2023

[ALERT ALTO] Klauzula rzeczywistego właściciela w WHT – start konsultacji dot. projektu objaśnień

Szanowni Państwo, 28 września Ministerstwo Finansów poinformowało o rozpoczęciu konsultacji nowego projektu objaśnień pod...

Czytaj dalej
[ALERT ALTO] Klauzula rzeczywistego właściciela w WHT – start konsultacji dot. projektu objaśnień
Zobacz wszystkie

Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

*Przesyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności
oraz potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą informacyjną