Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

Zapisz się do newslettera
Ważne teraz

ALTO otwiera się na Lublin – nowe biuro, nowe możliwości!

ALTO otwiera się na Lublin – nowe biuro, nowe możliwości!

Strategia podatkowa 2022  Nie zwlekaj, zaplanuj już dziś!

Strategia podatkowa 2022  Nie zwlekaj, zaplanuj już dziś!

ALTO partnerem merytorycznym raportu Made in Poland

ALTO partnerem merytorycznym raportu Made in Poland

ALTO doradcą Orlen VC przy inwestycji 10 mln EUR w irlandzką Invert Robotics

ALTO doradcą Orlen VC przy inwestycji 10 mln EUR w irlandzką Invert Robotics

22 września 2020

[ALERT ALTO]: Interpretacja ogólna MF w sprawie 50% kosztów uzyskania przychodów

alert


Zgodnie z interpretacją, dla potraktowania części wynagrodzenia jako honorarium autorskiego i zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów niezbędne jest:

  1. powstanie w ramach stosunku pracy utworu będącego przedmiotem prawa autorskiego tj. oryginalnego wytworu o indywidualnym charakterze chociażby miał postać nieukończoną (np. programu komputerowego); 
  2. dysponowanie obiektywnymi dowodami potwierdzającymi stworzenie przez pracownika utworu będącego przedmiotem prawa autorskiego; przy czym dowodem może być prowadzona przez pracodawcę i pracownika ewidencja powstających utworów lub oświadczenie stwierdzające, że została wykonana praca twórcza, jeżeli określa, jaki utwór powstał;
  3. wyraźne wyodrębnienie, w zakresie swobody kontraktowej stron, honorarium autorskiego od innych składników wynagrodzenia pracownika – twórcy; umowa może wprost wskazywać kwotę honorarium lub przewidywać zasadę jego procentowego określania w stosunku do ogólnej kwoty wynagrodzenia, pod warunkiem, że honorarium jest powiązane z konkretnym utworem lub utworami określonymi rodzajowo.


Pracodawca lub inny podmiot wypłacający dochody z praw autorskich ma obowiązek:

  1. Poboru miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, a także
  2. Przy ustalaniu dochodu, od którego zostanie pobrana zaliczka na podatek, prawidłowego określenia wysokości honorarium autorskiego, do którego zastosuje 50% koszty uzyskania przychodów.

Jednocześnie, gdy prawa autorskie nie powstaną, pracodawca lub inny podmiot wypłacający część należnego honorarium:

  1. Nie ma obowiązku korygowania kwot wpłaconych zaliczek, bowiem w danym okresie wpłacał je w prawidłowej wysokości;
  2. Ma obowiązek wykazać, w rocznej informacji PIT-11, koszty uzyskania przychodów faktycznie zastosowane przez niego przy obliczaniu zaliczek na podatek;
  3. Ma obowiązek dokonania korekty deklaracji PIT-4R, jeżeli wykazał przychody z uwzględnieniem 50% kosztów uzyskania przychodu (a dzieło nie powstało).


Przedmiotowe wyjaśnienia Ministra Finansów stanowią doskonałą okazję do:

  1. Bezpiecznego podatkowo wdrożenia systemu stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów przez pracodawców, którzy dotychczas mieli wątpliwości co do praktycznych aspektów wdrożenia tego rozwiązania; oraz
  2. Dokonania przeglądu wewnętrznych zasad i regulacji stosowanych przez pracodawców, którzy zdecydowali się na korzystanie z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów pod kątem ich zgodności z aktualnym stanowiskiem Ministra Finansów.

W naszej ocenie, w wyniku wydanej interpretacji ogólnej, proces wdrażania systemu wynagradzania z uwzględnieniem 50% kosztów uzyskania przychodów oraz jego praktycznej „obsługi”  powinien być dla pracodawców zdecydowanie prostszy niż do tej pory.

Jeżeli mieliby Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości w zakresie możliwości jakie daje wydana przez Ministra Finansów interpretacja ogólna, bądź jej wpływu na dotychczas stosowany system wynagradzania z uwzględnieniem 50% kosztów uzyskania przychodów, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

22 września 2020

Mogą Cię zainteresować:

Podatki

7 grudnia 2022

Rzeczpospolita: Umowa na piśmie może zostać uznana za fakturę

Istnieją obawy, że fiskus zacznie uznawać wszelkie dokumenty handlowe, przy spełnieniu odpowiednich warunków, za fakturę, mimo bra...

Czytaj dalej
Rzeczpospolita: Umowa na piśmie może zostać uznana za fakturę

Podatki

5 grudnia 2022

Rafał Tołwiński dołącza do ALTO jako Partner i Szef Zespołu Personal Tax Services

Początek grudnia mimo zimowej aury w ALTO jest gorący, do zespołu dołącza bowiem Rafał Tołwiński, który jako partner zajmie się ro...

Czytaj dalej
Rafał Tołwiński dołącza do ALTO jako Partner i Szef Zespołu Personal Tax Services
Zobacz wszystkie

Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

*Przesyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności
oraz potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą informacyjną