Wróć

Aktualności

Zatory płatnicze – Nowe obowiązki

Na mocy tzw. ustawy o zatorach płatniczych wprowadzone zostały nowe obwiązki sprawozdawcze. Przedsiębiorcy będą musieli złożyć do Ministerstwa Rozwoju informacje o stosowanych przez nich praktykach płatniczych.

 

Sprawozdanie ma zawierać 10 danych kwotowych oraz 2 dane procentowe, tj.:

 • wartość świadczeń pieniężnych (i) otrzymanych oraz (ii) uregulowanych w danym roku w podziale na 4 ”okresy” tj.:
  • do 30 dni
  • od 31 do 60 dni
 1. od 61 do 120 dni
 • powyżej 120 dni

– od dnia wystawienia faktury lub innego rachunku potwierdzającego dostawę towaru / wykonanie usługi;

 

 • wartość świadczeń pieniężnych, (i) nieotrzymanych oraz (ii) niespełnionych w terminie płatności (wynikającym z umowy) oraz udział takich świadczeń w całkowitej wartości świadczeń (i) należnych oraz (ii) do spełnienia których podmiot był zobowiązany w danym roku.

 

W sprawozdaniu ujęte powinny być jedynieświadczenia pieniężne (w rozumieniu ustawy), tym samym nie wszystkie realizowane / otrzymywane płatności powinny być raportowane. Zasadniczo, obowiązek sprawozdawczy dotyczy jedynie transakcji B2B.

Pierwsze takie sprawozdanie będzie trzeba złożyć już pod koniec stycznia 2021 r. (dotyczące płatności z 2020 r.).

Obowiązek sprawozdawczy a rynek ubezpieczeń

Z uwagi na specyfikę branży, wypełnienie nowych obowiązków sprawozdawczych przez zakłady ubezpieczeniowe może okazać się szczególnie trudne.

Z jednej strony, naszym zdaniem istnieje dużo argumentów przemawiających za tym żeby płatności dokonywane w ramach umów ubezpieczeniowych w ogóle wyłączyć z raportowania:

 

 • celem wprowadzenia w życie przepisów jest ochrona mniejszych firm przed rozpoczęciem współpracy z klientem, który stosuje niekorzystną dla nich politykę płatności. Takie ryzyko nie występuje jednak w przypadku działalności ubezpieczeniowej, która jest działalnością ściśle regulowaną i kontrolowaną przez organy państwa (zwłaszcza KNF);
 • polskie regulacje były wzorowane na rozwiązaniach brytyjskich, gdzie działalność ubezpieczeniowa jest zwolniona z obowiązku raportowania;
 • płatności dokonywane w ramach umów ubezpieczeniowych nie muszą być potwierdzane rachunkiem / fakturą – natomiast na przyporządkowanie świadczenia na gruncie sprawozdania do danego „okresu” ma wpływ dzień wystawienia faktury lub rachunku.

 

Obowiązek sporządzania takich sprawozdań skutkowałby więc jedynie wprowadzeniem dodatkowych, nadmiernych, administracyjnych utrudnień dla ubezpieczycieli, w sytuacji w której nie jest to działaniem celowym. Z drugiej strony jednak znane nam jest stanowisko Ministerstwa zgodnie z którym w działalności ubezpieczeniowej:

 • raportowaniu podlega płatność składek ubezpieczeniowych, dokonywana w relacjach B2B;
 • wypłata odszkodowań nie spełnia natomiast definicji transakcji handlowej i tym samym nie podlega raportowaniu.

 

Pytanie pozostaje – które dokładnie płatności uwzględnić w sprawozdaniu i jak to zrobić. Odpowiedź uzależniona jest jednak często od konstrukcji umownych, którymi posługuje się spółka i wymaga m.in. dokonania mapowania transakcji i rodzajów przelewów.

W związku z tym, zapraszamy na kolejny Insurance MeetUp dedykowany branży ubezpieczeniowej, gdzie omówimy m.in. praktyczne problemy z wypełnieniem przez zakłady ubezpieczeń ww., nowego obowiązku, zidentyfikowane w ramach wspierania klientów w tym procesie.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki ich przechowywania lub dostępu używając poniższych ustawień.