Wróć

Aktualności

[CORPORATE PULSE]: Elektroniczny Krajowy Rejestr Sądowy – czy przedsiębiorcy są na niego gotowi?

Jak wspominaliśmy w naszym poprzednim Corporate Pulse (link), od 1 lipca 2021 r. wnioski do KRS będzie można składać jedynie w formie on-line. Z uwagi na to, że do wejścia w życie zmian pozostało coraz mniej czasu, przygotowaliśmy zestawienie kilku najważniejszych zmian, na które przedsiębiorca powinien się przygotować w związku z reformą.

  • Od 1 lipca do złożenia wniosku w KRS wymagany będzie podpis elektroniczny albo podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP. Od tego dnia wnioski składane w tradycyjnej, papierowej formie nie będą przez sąd rozpatrywane i będą zwracane przedsiębiorcy bez wezwania do uzupełnienia braków. Oznacza to, że przedsiębiorcy którzy jeszcze nie posiadają takich podpisów powinni pospieszyć się z ich uzyskiwaniem.
  • Nowością będzie też konieczność wskazania we wniosku, do którego powinien zostać dołączony dokument w formie aktu notarialnego, jaki numer został mu nadany w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. Pozwoli to na automatyczne przekazanie przedmiotowego aktu z repozytorium i dołączenie go do wniosku. W konsekwencji wyeliminowana zostanie konieczność przesyłania aktów notarialnych w formie papierowej. Będzie to jednak oznaczało, że przedsiębiorca będzie musiał każdorazowo pamiętać o uzyskaniu od notariusza informacji o numerze aktu.

 

  • Dalej nie jest wiadome co z dokumentami podpisywanymi przez członków organów spółek (np. zgoda na objęcie funkcji, uchwały rady nadzorczej). Czy będzie możliwe składanie ich skanów, czy też praktycznie niezbędne okaże się opatrzenie ich lub odpowiednich formularzy podpisem cyfrowym członka/członków organów? Wydaje się, że na to pytanie sama nowelizacja nie przynosi odpowiedzi i ważne będą praktyczne wymogi portalu dostępowego.
  • Zmiany nastąpią również w sposobie komunikacji z sądem. Konsekwencją przepisów, które mają obowiązywać od 1 lipca, będzie bowiem wprowadzenie systemu teleinformatycznego, za pomocą którego wnioskodawca będzie mógł monitorować status wniosku. Zarówno postanowienia sądu jak i odpowiedzi wnioskodawcy mają również odbywać się za pośrednictwem tego systemu. Powyższe rozwiązanie ma na celu przyspieszenie komunikacji, a w konsekwencji skrócenie czasu potrzebnego do dokonania wpisu do KRS zmian objętych wnioskiem przedsiębiorcy.
  • Dodatkowo, akta KRS począwszy od dnia wprowadzenia zmian tj. od dnia 1 lipca 2021 będą miały postać jedynie elektroniczną. Umożliwi to dostęp do akt o każdej porze i z każdego miejsca, co może korzystnie wpłynąć na bezpieczeństwo prawne obrotu gospodarczego. Należy jednak zaznaczyć, że akta rejestrowe powstałe przed tą datą nie będą podlegały digitalizacji, a zatem dostęp do nich będzie możliwy jedynie w obecnej, tradycyjnej formie. Przedsiębiorcy powinni już dziś zastanowić się jak wykorzystać dostęp do akt rejestrowych swoich potencjalnych kontrahentów, w taki sposób aby zmaksymalizować bezpieczeństwo prowadzonej przez nich działalności.

Praktycznie zmieni się zatem wiele, a już teraz można założyć, że istotna będzie funkcjonalność portalu dostępowego. W dalszym ciągu brak jest bowiem szczegółowych informacji o tym, jak ten system będzie wyglądał.

Chociaż nic na to nie wskazuje, nadal otwartym pozostaje pytanie, czy ustawodawca po raz kolejny nie przesunie terminu wejścia w życie tak istotnej nowelizacji.

 

***


Piotr Golba

Senior Associate / advocate 
pgolba@altoadvisory.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki ich przechowywania lub dostępu używając poniższych ustawień.