Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

Zapisz się do newslettera
Ważne teraz

ALTO w Gdański Business Center – już od 2 października

ALTO w Gdański Business Center – już od 2 października

Szereg wyróżnień w rankingach ITR World Tax oraz ITR World TP 2024

Szereg wyróżnień w rankingach ITR World Tax oraz ITR World TP 2024

Wyróżnienie „Friendly Workplace” dla ALTO

Wyróżnienie „Friendly Workplace” dla ALTO

Banking – Olga Mochocka na czele nowego działu outsourcingu w ALTO

Banking – Olga Mochocka na czele nowego działu outsourcingu w ALTO

Marek Kortała

26 stycznia 2023

Prawo.pl: zmiany w egzekucji administracyjnej

komentarz

Podatki

Jak wskazuje portal Prawo.pl, z harmonogramu Sejmu wynika, że w czwartek, późnym wieczorem, rozpoczęły się prace nad kompleksową nowelizacją przepisów o egzekucji administracyjnej. Zmiany mają dotknąć rozliczeń VAT od transakcji zagranicznych i podatników, którzy nie płacą podatków, ale także innych kwestii. Jeśli przepisy zostaną uchwalone, łatwiej będzie stracić ulgi i możliwość płacenia zaległych danin w ratach.

Temat komentuje Marek Kortała, konsultant w ALTO.

Dodanie nowego tytułu egzekucyjnego – deklaracji VAT składanych w związku z rozliczaniem VAT w procedurach szczególnych – to istotna zmiana. Takie rozwiązanie umożliwi sprawniejsze dochodzenie należności od podatników niemających miejsca zamieszkania lub siedziby w Polsce, którzy deklarację złożyli w innym państwie członkowskim.

Zmiany wprowadzane nowelizacją ułatwią w wielu aspektach prowadzenie egzekucji przez organy – w tym zakresie wydaje się, że generalnie należy je ocenić pozytywnie. Celem egzekucji jest bowiem szybkie działanie, mające zabezpieczyć interesy Skarbu Państwa. Wypełnianiu tego celu nie służą natomiast zbyt duże obowiązki dokumentacyjne jak np. konieczność nadania klauzuli o skierowaniu do egzekucji tytułu, kiedy zarówno tytuł jak i ta klauzula są nadawane przez tego samego naczelnika urzędu skarbowego.

Wskazuje jednak, że już teraz w praktyce spotykamy się z sytuacjami, gdy działania organów egzekucyjnych są sprzeczne z regulacjami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a ich ewentualne kwestionowanie nie przynosi często faktycznych rezultatów (z uwagi na okres oczekiwania na rozpatrzenie sprawy).

Warto więc wprowadzić skuteczniejsze instrumenty chroniące prawa podatników, w sytuacji gdy organ egzekucyjny wykracza poza swoje uprawnienia. Choć w niewielkim zakresie, ta kwestia także jest zaadresowana w nowelizacji. Po wniesieniu skargi na czynność egzekucyjną, decyzję o wstrzymaniu dalszej realizacji środka egzekucyjnego będzie mógł podjąć także organ nadzoru (dyrektor Izby Administracji Skarbowej), a nie jak obecnie jedynie organ, który egzekucję prowadzi (naczelnik urzędu skarbowego) – podsumowuje Marek Kortała.

Pełna treść artykułu dostępna jest w serwisie Prawo.pl.

Źródło: https://www.prawo.pl/podatki/egzekucja-administracyjna-zaleglosci-podatkowych,519493.html

Marek Kortała

26 stycznia 2023

Mogą Cię zainteresować:

Podatki

29 września 2023

[ALERT ALTO] Nowy system kaucyjny już od stycznia 2025 r.

Już 1 stycznia 2025 wejdą w życie regulacje dot. nowego systemu kaucyjnego! Wprowadza go podpisana z końcem sierpnia przez Prezyde...

Czytaj dalej
[ALERT ALTO] Nowy system kaucyjny już od stycznia 2025 r.
Podatki alert ALTO konsultacje WHT

Podatki

29 września 2023

[ALERT ALTO] Klauzula rzeczywistego właściciela w WHT – start konsultacji dot. projektu objaśnień

Szanowni Państwo, 28 września Ministerstwo Finansów poinformowało o rozpoczęciu konsultacji nowego projektu objaśnień pod...

Czytaj dalej
[ALERT ALTO] Klauzula rzeczywistego właściciela w WHT – start konsultacji dot. projektu objaśnień
Zobacz wszystkie

Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

*Przesyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności
oraz potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą informacyjną