Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

Zapisz się do newslettera
Ważne teraz

ALTO otwiera się na Lublin – nowe biuro, nowe możliwości!

ALTO otwiera się na Lublin – nowe biuro, nowe możliwości!

Strategia podatkowa 2022  Nie zwlekaj, zaplanuj już dziś!

Strategia podatkowa 2022  Nie zwlekaj, zaplanuj już dziś!

ALTO partnerem merytorycznym raportu Made in Poland

ALTO partnerem merytorycznym raportu Made in Poland

ALTO doradcą Orlen VC przy inwestycji 10 mln EUR w irlandzką Invert Robotics

ALTO doradcą Orlen VC przy inwestycji 10 mln EUR w irlandzką Invert Robotics

Aleksandra Bońkowska, Jakub Sobieski

10 marca 2022

Polski Ład a alternatywne formy prowadzenia działalności przez agentów

news

Podatki

W ostatnim czasie popularne staje się prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej w formie spółki. Taka forma bywa także rozważana przez niektórych mikro- i małych przedsiębiorców działających na rynku ubezpieczeniowym.

 

Niekorzystne zmiany podatkowe wprowadzone w ramach Polskiego Ładu zmusiły agentów ubezpieczeniowych do rozważenia, która z form opodatkowania oraz prowadzenia działalności będzie dla nich najlepsza. Z uwagi na szeroki zakres nowelizacji, wybór odpowiedniego rozwiązania wcale nie jest łatwy. W ostatnim czasie można zauważyć zwiększone zainteresowanie przekształcaniem prowadzonej działalności w spółki, w szczególności w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjne. Z czym wiąże się taka forma prowadzenia działalności dla agenta ubezpieczeniowego?

 

METODY OPODATKOWANIA DZIAŁALNOŚCI

Agenci mają do wyboru trzy sposoby opodatkowania prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej:

  • według skali podatkowej (17%/32%),
  • liniowe (19%),
  • ryczałtowe (zasadniczo 17% lub 15%).

 

Na każdą z form opodatkowania negatywnie wpłynęły zmiany wprowadzone w ramach Polskiego Ładu (w szczególności w zakresie składki zdrowotnej). Jednocześnie, w przypadku wyższego pułapu przychodów i niskich kosztów, na atrakcyjności istotnie zyskał ryczałt, z uwagi na wprowadzenie trzech, ryczałtowych progów składki zdrowotnej.

Wybór najlepszej formy opodatkowania jest uzależniony od indywidualnej sytuacji agenta, w tym poziomu uzyskiwanych przychodów oraz kosztów podatkowych czy możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem.

 

ALTERNATYWNE ROZWIĄZANIA

W ostatnim czasie bardzo popularne stały się pomysły polegające na przekształceniu JDG w spółkę. W sieci można zapoznać się z licznymi opracowaniami, opisującymi benefity związane z prowadzeniem działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) oraz spółki komandytowo-akcyjnej (SKA). Również w naszej praktyce zauważamy zwiększone zainteresowanie tego rodzaju rozwiązaniami ze strony agentów ubezpieczeniowych. Czy takie rozwiązania będą możliwe i korzystne dla pośredników?
Na wstępie należy mieć na uwadze kwestie regulacyjne, związane z wykonywaniem czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego. Potencjalną działalność w formie spółki trzeba przenalizować z perspektywy ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, która określa szczegółowe zasady związane z tym obszarem działalności ubezpieczeniowej.

Istotne dla agentów będą również zasady współpracy z zakładami ubezpieczeń. Ubezpieczyciele mogą mieć bowiem określone preferencje związane z formą współpracy z agentami. Niniejszy aspekt może więc mieć istotny wpływ na wybór tej formy działalności.

Kolejna, w naszej ocenie zasadnicza kwestia, dotyczy dopasowania formy prowadzonej działalności do jej skali i poziomu generowanych przychodów. Zwracamy bowiem uwagę, że funkcjonowanie spółki wiąże się z dodatkowymi kosztami, które nie występują w ramach JDG. Dodatkowe wydatki, które występują w spółce mogą zmniejszać atrakcyjność tej formy prowadzenia działalności, a wręcz doprowadzić do sytuacji, w której będzie ona niekorzystna. Analizując możliwość zastosowania spółki, trzeba uwzględniać, że jest ona korzystna dopiero od pewnego pułapu przychodów.

 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Polski Ład wpłynął na zwiększenie ilości sp. z o.o. Jednak z perspektywy występujących obciążeń publicznych, jednoosobowa sp. z o.o. nie jest specjalnie korzystną formą prowadzenia działalności. W przypadku standardowej dystrybucji zysku na rzecz udziałowca, tj. w formie dywidendy, dochód wygenerowany w ramach prowadzonej działalności jest opodatkowany podwójnie. Pierwszy raz na poziomie spółki (stawka CIT 9% lub 19%), następnie dywidenda wypłacana na rzecz udziałowca jest również opodatkowana PIT według stawki 19%.

Co więcej, wspólnik jednoosobowej sp. z o.o. podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym. Również w sytuacji, w której wspólnik będzie otrzymywał wynagrodzenie jako członek zarządu, nie ominie go PIT (według skali podatkowej) oraz składki społeczne i zdrowotne. Pełnienie funkcji członka zarządu z powołania dodatkowo straciło na atrakcyjności, ponieważ od początku tego roku wynagrodzenie jest dodatkowo obciążane składką zdrowotną (do końca 2021 r. nie było).

Można spotkać się z różnego rodzaju rozwiązaniami polegającymi na świadczeniu usług na rzecz spółki, które mają na celu korzystniejszą dystrybucję zysku na rzecz wspólnika. Należy pamiętać, że tego rodzaju działania mogą wiązać się z pewnym ryzykiem podatkowym zarówno dla spółki, jak i dla wspólnika. Dodatkowo, od 2023 r. planowane jest wprowadzenie przepisów o tzw. ukrytej dywidendzie, które uniemożliwią spółce zaliczanie do kosztów podatkowych dużej części wydatków za usługi świadczone przez wspólnika.

Prowadzenie spółki wiąże się również z dodatkowymi kosztami m.in. w zakresie prowadzenia pełnej księgowości.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością bez wątpienia ma liczne zalety, jednak decydując się na ten model prowadzenia działalności, należy uwzględnić występujące w takiej sytuacji obciążenia.

 

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA JAKO REMEDIUM NA POLSKI ŁAD

Wprowadzone na początku roku zmiany bez wątpienia wpłynęły na zwiększenie popularności prowadzenia działalności w formie spółki komandytowo-akcyjnej. Coraz więcej przedsiębiorców jest zainteresowanych założeniem jednoosobowej SKA, która w ostatnich latach nie była zbyt powszechna.

Na zwiększenie atrakcyjności SKA wpływa przede wszystkim korzystny sposób opodatkowania. Tego rodzaju spółka jest podatnikiem CIT i w związku z tym płaci podatek według stawki 19% lub 9%. Dystrybucja zysku do komplementariusza podlega natomiast opodatkowaniu zryczałtowanym PIT według stawki 19%. W ustawie o PIT przewidziano korzystny mechanizm, zgodnie z którym wypłata zysku na rzecz komplementariusza jest pomniejszana o zapłacony wcześniej przez spółkę podatek CIT. Na skutek zastosowania przedstawionego mechanizmu, efektywne opodatkowanie zysku wypłacanego na rzecz komplementariusza wynosi w zależności od stawki CIT stosowanej przez spółkę 19% lub około 17,3%. Z perspektywy poziomu opodatkowania występującego w przypadku innych form prowadzenia działalności, obciążenie podatkowe jest w tym przypadku wyjątkowo korzystne. Pewne problemy mogą natomiast występować w przypadku wypłaty w trakcie roku zaliczek na rzecz komplementariusza, ponieważ organy podatkowe odmawiają w tym przypadku prawa do stosowania mechanizmu odliczenia.

 

Prowadzenie spółki wiąże się z dodatkowymi kosztami m.in. w zakresie prowadzenia pełnej księgowości.

Kolejną korzyścią związaną z prowadzeniem działalności w formie SKA, która jest kluczowa z perspektywy zmian wprowadzonych przez Polski Ład, jest brak oskładkowania komplementariusza zarówno składkami ZUS, jak i składką zdrowotną. W świetle aktualnej treści przepisów, status komplementariusza SKA nie stanowi obowiązkowego tytułu do ubezpieczeń społecznych, nie stanowi również podstawy do pobierania składki zdrowotnej, która od nowego roku uległa istotnym, niekorzystnym zmianom w przypadku innych form prowadzenia działalności. Te korzyści są więc kluczowe z perspektywy atrakcyjności SKA w porównaniu do innych form prowadzenia działalności, które nie dają możliwości uniknięcia tego rodzaju obciążeń.

Analizując kwestię prowadzenia działalności w ramach SKA trzeba mieć jednak na uwadze koszty, które się z tym wiążą. Po pierwsze, minimalny kapitał zakładowy w takiej spółce wynosi 50 tys. zł, czyli dziesięć razy więcej niż w przypadku sp. z o.o. SKA wiąże się również z koniecznością prowadzenia pełnej księgowości, co również w skali miesiąca daje koszt co najmniej kilkuset złotych. Spółka dodatkowo musi również opłacać koszty prowadzenia rejestru akcjonariuszy. Uchwały SKA muszą być natomiast podejmowane w formie protokołu sporządzonego przez notariusza, co generuje kolejne koszty.

 

Istotne jest dopasowanie formy prowadzonej działalności do jej skali i poziomu generowanych przychodów.

Dodatkowo trzeba mieć na uwadze dosyć skomplikowany charakter prawny tego rodzaju spółki, co może wiązać się z wyższymi kosztami jej obsługi prawnej. Do tego trzeba doliczyć koszt utworzenia spółki, tj. koszt notariusza oraz koszt sporządzenia umowy.

W naszej ocenie, aktualny stan korzystnych obciążeń publicznoprawnych komplementariusza w SKA może nie trwać długo. Jak wszyscy dobrze wiedzą, polski ustawodawca bardzo szybko reaguje na „potrzeby rynku” i stosowane w praktyce metody na uniknięcie różnego rodzaju danin publicznych. Spodziewamy się więc, że w niedługim czasie załatana zostanie luka umożliwiająca niepłacenie ZUS oraz składki zdrowotnej w przypadku komplementariuszy SKA i aspekt ten nie będzie już przemawiał za atrakcyjnością tego rodzaju formy prowadzenia działalności.

SKA sprawdzi się zasadniczo w przypadku przedsiębiorców uzyskujących stosunkowo wysokie przychody, natomiast nie będzie korzystna dla mniejszych przedsiębiorców z uwagi na wysokie koszty jej funkcjonowania. Oceniając prowadzenie działalności w formie SKA, trzeba pamiętać przede wszystkim o stosunkowo wysokich kosztach jej prowadzenia, które w wielu przypadkach mogą skonsumować pozostałe korzyści wynikające z tej formy działalności.

 

JAKA FORMA DZIAŁALNOŚCI DLA AGENTA?

Zarówno działalność prowadzona w formie JDG, jak i w formie spółki ma swoje wady i zalety. W naszej ocenie, agenci, wybierając sposób prowadzenia działalności, powinni w pierwszej kolejności przeanalizować wszystkie dostępne sposoby opodatkowania JDG. Spółki są rozwiązaniem, które może się sprawdzić w przypadku przedsiębiorców o dojrzałej działalności i wysokich przychodach. Jednocześnie trzeba mieć na uwadze koszty związane z ich utwo- rzeniem i prowadzeniem oraz fakt, że pewne korzystne rozwiąza- nia, zarówno w zakresie opodatkowania, jak i w ZUS oraz składki zdrowotnej, mogą w najbliższym czasie zostać przez ustawodawcę zmienione.

Dla agenta istotna będzie także perspektywa zasad współpracy z zakładami ubezpieczeń oraz kwestie regulacyjne dotyczące dys- trybucji ubezpieczeń.

Aleksandra Bońkowska, Jakub Sobieski

10 marca 2022

Mogą Cię zainteresować:

Podatki

7 grudnia 2022

Rzeczpospolita: Umowa na piśmie może zostać uznana za fakturę

Istnieją obawy, że fiskus zacznie uznawać wszelkie dokumenty handlowe, przy spełnieniu odpowiednich warunków, za fakturę, mimo bra...

Czytaj dalej
Rzeczpospolita: Umowa na piśmie może zostać uznana za fakturę

Podatki

5 grudnia 2022

Rafał Tołwiński dołącza do ALTO jako Partner i Szef Zespołu Personal Tax Services

Początek grudnia mimo zimowej aury w ALTO jest gorący, do zespołu dołącza bowiem Rafał Tołwiński, który jako partner zajmie się ro...

Czytaj dalej
Rafał Tołwiński dołącza do ALTO jako Partner i Szef Zespołu Personal Tax Services
Zobacz wszystkie

Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

*Przesyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności
oraz potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą informacyjną