Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

Zapisz się do newslettera
Ważne teraz

ALTO otwiera się na Lublin – nowe biuro, nowe możliwości!

ALTO otwiera się na Lublin – nowe biuro, nowe możliwości!

Strategia podatkowa 2022  Nie zwlekaj, zaplanuj już dziś!

Strategia podatkowa 2022  Nie zwlekaj, zaplanuj już dziś!

ALTO partnerem merytorycznym raportu Made in Poland

ALTO partnerem merytorycznym raportu Made in Poland

ALTO doradcą Orlen VC przy inwestycji 10 mln EUR w irlandzką Invert Robotics

ALTO doradcą Orlen VC przy inwestycji 10 mln EUR w irlandzką Invert Robotics

28 czerwca 2019

Nowe zasady poboru podatku u źródła

Wpisy

Czego dotyczą objaśnienia podatkowe w zakresie podatku u źródła?

Zmienione przepisy w zakresie WHT częściowo obowiązują już od 1 stycznia 2019 r., a w pozostałym zakresie wejdą w życie od 1 lipca 2019 r. W ramach nowych zasad wprowadzono m.in. obowiązek dochowania należytej staranności przy weryfikacji prawa do skorzystania z preferencyjnych zasad opodatkowania u źródła oraz nowe warunki pozwalające na stosowanie preferencyjnych stawek bądź zwolnienia z opodatkowania.

W projekcie objaśnień podatkowych WHT Ministerstwo Finansów przedstawiło informacje w zakresie:

• celu modyfikacji zasad poboru podatku u źródła,
• pojęcia rzeczywistego właściciela,
• pojęcia należytej staranności,
• zwrotu podatku,
• ustalania progu 2 mln zł istotnego w kontekście nowych przepisów.

Zmiany dotyczyć będą wielu standardowych transakcji, takich jak:

• wypłata dywidend (na rzecz odbiorców krajowych i zagranicznych),
• wypłata odsetek, należności licencyjnych, wynagrodzenia za niektóre usługi niematerialne (dla odbiorców zagranicznych).

Co jest celem objaśnień o WHT ?

Celem objaśnień WHT jest wyjaśnienie niezbędnych pojęć z zakresu regulacji wprowadzonych ustawą nowelizującą i przedstawienie sposobu postępowania dla prawidłowego wypełnienia obowiązków wynikających z wprowadzonych zmian. Nowe przepisy modyfikują przyjęty dotychczas w polskim systemie podatkowym mechanizm poboru podatku u źródła. Istotne jest zatem pisemne przedstawienie kierunku interpretacji tych przepisów przez Ministra Finansów. Celem objaśnień zasad poboru podatku u źródła jest także wyjaśnienie wybranych zagadnień z zakresu oddziaływania regulacji
wprowadzonych ustawą nowelizującą i przedstawienie sposobu postępowania dla prawidłowego spełnienia obowiązków w szczególności w zakresie poboru podatku u źródła.
W niektórych przypadkach, objaśnienia odnoszą się także do stanu prawnego sprzed wejścia w życie ustawy nowelizującej (dotyczy to między innymi uwag z zakresu celu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz dyrektyw unijnych, a także przesłanek odmowy przyznawania korzyści wynikających z tych aktów prawnych).

Jak Ministerstwo Finansów prowadziło prace nad objaśnieniami nad WHT ?

Ministerstwo Finansów przeprowadziło konsultacje podatkowe dotyczące objaśnień w zakresie stosowania przepisów dotyczących zasad rozliczania podatku u źródła. W ramach konsultacji, 4 lutego 2019 r. w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie konsultacyjne, podczas którego przedstawiono najważniejsze zagadnienia związane ze stosowaniem przepisów z zakresu podatku u źródła. Przy opracowywaniu objaśnień podatkowych rozważono uwagi zgłoszone podczas konsultacji podatkowych prowadzonych z partnerami społecznymi. Uczestnicy spotkania konsultacyjnego oraz inne zainteresowane osoby miały możliwość przedstawienia swoich uwag na piśmie do 22 lutego 2019 r.

Podsumowanie. Co się zmieni w zakresie poboru podatku u źródła ?

Zmiany zasadach poboru podatku u źródła nie modyfikują samych zasad opodatkowania podatkiem u źródła określonych kategorii dochodów (stawek, zwolnień itp.) – zmianie uległ jedynie sposób, w jaki Polska weryfikuje prawo podatników do skorzystania z preferencyjnych zasad opodatkowania u źródła. Znowelizowane przepisy służą pełniejszej realizacji celu pobierania podatku u źródła, tj. zapewnieniu opodatkowania dochodu (przychodu) w miejscu, w którym został wypracowany, zgodnie z prawem polskim, unijnym oraz umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Przepisy te nie powinny być interpretowane jako wprowadzające ograniczenia bądź uciążliwości dla uczciwego biznesu korzystającego w jakiejkolwiek formie z kapitału, usług, myśli technicznej, urządzeń i innych świadczeń wymienionych powyżej, które podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła.

28 czerwca 2019

Mogą Cię zainteresować:

Podatki

7 grudnia 2022

Rzeczpospolita: Umowa na piśmie może zostać uznana za fakturę

Istnieją obawy, że fiskus zacznie uznawać wszelkie dokumenty handlowe, przy spełnieniu odpowiednich warunków, za fakturę, mimo bra...

Czytaj dalej
Rzeczpospolita: Umowa na piśmie może zostać uznana za fakturę

Podatki

5 grudnia 2022

Rafał Tołwiński dołącza do ALTO jako Partner i Szef Zespołu Personal Tax Services

Początek grudnia mimo zimowej aury w ALTO jest gorący, do zespołu dołącza bowiem Rafał Tołwiński, który jako partner zajmie się ro...

Czytaj dalej
Rafał Tołwiński dołącza do ALTO jako Partner i Szef Zespołu Personal Tax Services
Zobacz wszystkie

Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

*Przesyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności
oraz potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą informacyjną