Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

Zapisz się do newslettera
Ważne teraz

ALTO w Gdański Business Center – już od 2 października

ALTO w Gdański Business Center – już od 2 października

Szereg wyróżnień w rankingach ITR World Tax oraz ITR World TP 2024

Szereg wyróżnień w rankingach ITR World Tax oraz ITR World TP 2024

Wyróżnienie „Friendly Workplace” dla ALTO

Wyróżnienie „Friendly Workplace” dla ALTO

Banking – Olga Mochocka na czele nowego działu outsourcingu w ALTO

Banking – Olga Mochocka na czele nowego działu outsourcingu w ALTO

1 października 2021

Koniec karty podatkowej dla lekarzy

Wpisy

Jeszcze kilka lat temu podatnicy widzieli w interpretacjach podstawowe narzędzie zabezpieczające ich w razie sporu ze skarbówką. Teraz coraz trudniej jest uzyskać gwarancję fiskusa. Z drugiej zaś strony nawet pozytywne odpowiedzi mogą być wkrótce być nieprzydatne.

Najnowszy przykład to szereg pozytywnych interpretacji wydawanych lekarzom, którzy – aby uciec przed planowaną podwyżką danin – chcą przejść od 2022 r. na kartę podatkową. To preferencja, która daje im niską stawkę podatku i nie wymaga prowadzenia księgowości. Skarbówka potwierdza, że będą mogli rozliczać się w przyszłym roku formie karty, nie uwzględnia jednak przy tym zmian przewidzianych w Polskim Ładzie.

Potwierdzenie możliwości rozliczenia kartą uzyskał np. chirurg, który świadczy usługi na podstawie kontraktu ze szpitalem. Obecnie rozlicza się stawką liniową 19 proc. Fiskus zgodził się (w interpretacji nr 0113-KDIPT2-1.4011.624. 2021.2.AP), że będzie mógł w 2022 r. przejść na kartę, zastrzega jednak: o ile nie zmieni się stan prawny.

Innym przykładem jest ortopeda, świadczący usługi zarówno na rzecz szpitala, jak i indywidualnych pacjentów. Uzyskał potwierdzenie (interpretacja nr 0113-KDIPT2-1.4011.689.2021.2.AP), że może od kolejnego roku przejść na kartę.

– Problem w tym, że jeśli w 2022 r. wejdą w życie zmiany wynikające z Polskiego Ładu, takie interpretacje będą miały jedynie wartość historyczną. – mówi Łukasz Szczygieł, doradca podatkowy, of counsel w Kancelarii Kasprzyk & Wojdan. Wyjaśnia, że od 2022 r. karta ma być dostępna tylko dla tych, którzy rozliczają ją w 2021 r. Nikt nowy nie będzie mógł dołączyć. Zaś w przypadku lekarzy, skorzystają z niej tylko ci, którzy świadczą usługi bezpośrednio dla ludności, a nie mają np. kontraktu ze szpitalem czy prywatną przychodnią.

Zmiana stanu prawnego

Jak wskazuje Sylwia Kulczycka, doradca podatkowy, Partner w ALTO Tax, zgodnie z przepisami przejściowymi Polskiego Ładu od 1 stycznia 2022 r. podatnicy tracą prawo do złożenia wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.

– Tym samym, podatnicy, którzy w 2021 r. rozliczali się inną metodą niż karta podatkowa, nie będą mogli złożyć w 2022 r. wniosku o zastosowanie opodatkowania według tej metody. Dotyczy to również lekarzy, którzy uzyskali korzystne interpretacje podatkowe potwierdzające, że w 2022 r. będą mogli wnioskować o tę formę opodatkowania. Interpretacje te dotyczą bowiem stanu prawnego, który ulegnie zmianie z początkiem 2022 r. – wyjaśnia Sylwia Kulczycka.

Część lekarzy nie skorzysta też z zasady kontynuacji wyboru dotychczasowej formy opodatkowania.

– W 2022 r. z opodatkowania kartą podatkową nie będą mogli skorzystać lekarze zatrudnieni w przychodniach i szpitalach na tzw. kontraktach. Zgodnie z planowanymi zmianami do załącznika nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, opodatkowanie według karty podatkowej nie znajdzie zastosowania do działalności wykonywanej na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej. Do kategorii tej należy zaliczyć lekarzy współpracujących ze szpitalami i przychodniami w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – mówi Sylwia Kulczycka.

Dodaje, że o ile nie zostaną wprowadzone zmiany do projektów Polskiego Ładu, od 2022 r. zamknięta zostanie furtka do korzystnego opodatkowania lekarzy. Lekarzom na tzw. kontraktach pozostanie możliwość stosowania opodatkowania według ryczałtu lub stawki liniowej albo skali podatkowej.

W środę rząd zapowiedział ważne zmiany dla rozliczających się według skali. Także osoby prowadzące działalność gospodarczą skorzystają z tzw. ulgi dla klasy średniej. W dotychczasowej wersji projektu Polskiego Ładu miała być dostępna tylko dla etatowców zarabiających do 13 tys. zł miesięcznie.

W zamian ryczałt

– Podatek w formie karty zapłaci w 2022 r. niewielu lekarzy, którzy będą świadczyć usługi w ograniczonym zakresie, bezpośrednio dla ludności. Co istotne, rozliczą się w ten sposób tylko na zasadzie kontynuacji. W zamian wszyscy lekarze otrzymają jednak niższą 14-procentową stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Rozliczenie ryczałtowe będzie szczególnie opłacane dla tych, którzy nie ponoszą wysokich kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ nie można ich odliczyć. Jeśli ponoszą wydatki np. na wyposażenie prywatnego gabinetu, warto rozważyć stawkę liniową, która umożliwia odliczenie kosztów uzyskania przychodów – mówi Łukasz Szczygieł.

Agata Malicka, współwłaścicielka biura rachunkowego, zwraca uwagę, że Polski Ład nie wprowadza zmian w art. 30. ust. 2 ustawy o ryczałcie. Przepis ten zakłada, że jeżeli naczelnik urzędu skarbowego stwierdzi brak warunków do zastosowania karty, wydaje decyzję odmowną. Podatnik płaci wówczas ryczałt albo podatek na zasadach ogólnych.

– Z tego wynika, że jeśli przedsiębiorca złoży w 2022 r. wniosek o zastosowanie karty i dostanie odmowną decyzję naczelnika urzędu skarbowego (a innej nie będzie mógł dostać) nie będzie mógł też wybrać stawki liniowej. Należy zdecydowanie zmienić ten przepis – mówi Agata Malicka.

Źródło: https://www.rp.pl/sluzba-zdrowia/art18967131-koniec-karty-podatkowej-dla-lekarzy; Autor: Monika Pogroszewska; Publikacja: 29.09.2021 19:20

1 października 2021

Mogą Cię zainteresować:

Podatki

29 września 2023

[ALERT ALTO] Nowy system kaucyjny już od stycznia 2025 r.

Już 1 stycznia 2025 wejdą w życie regulacje dot. nowego systemu kaucyjnego! Wprowadza go podpisana z końcem sierpnia przez Prezyde...

Czytaj dalej
[ALERT ALTO] Nowy system kaucyjny już od stycznia 2025 r.
Podatki alert ALTO konsultacje WHT

Podatki

29 września 2023

[ALERT ALTO] Klauzula rzeczywistego właściciela w WHT – start konsultacji dot. projektu objaśnień

Szanowni Państwo, 28 września Ministerstwo Finansów poinformowało o rozpoczęciu konsultacji nowego projektu objaśnień pod...

Czytaj dalej
[ALERT ALTO] Klauzula rzeczywistego właściciela w WHT – start konsultacji dot. projektu objaśnień
Zobacz wszystkie

Bądź zawsze na bieżąco,
otrzymuj Alert ALTO

*Przesyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności
oraz potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą informacyjną